BÀI 153: Ánh Sáng Cho Đêm Tối

06-09-2018 370

Ánh Sáng Cho Đêm Tối

Đọc Kinh Thánh: Ê-sai 41:1-14

1Hỡi các cù lao, hãy nín lặng trước mặt ta; các dân tộc hãy lấy sức mới; hãy đến gần, thì mới nói! Chúng ta hãy đến gần nhau để xét đoán!2Ai đã khiến người kia dấy lên từ phương đông, lấy sự công bình gọi người đến kề chân mình? Ngài phó các dân tộc trước mặt Người, khiến người cai trị các vua, phó họ như bụi cho gươm người, giống như rác rến bị gió thổi cho cung người.3Người đuổi theo họ trên con đường chưa hề đặt chân, mà vẫn vô sự lướt dặm.4Ai đã làm và thành tựu việc nầy? Ai đã gọi các dòng dõi từ ban đầu? Ấy là chính ta, Đức Giê-hô-va, là đầu tiên, mà cũng sẽ ở với cuối cùng.5Các cù lao thấy và thất kinh; các đầu cùng đất đều run rẩy. Chúng nó đều đến gần và nhóm lại,6ai nấy giúp đỡ kẻ lân cận mình, và bảo anh em mình rằng: Hãy phấn chí!7Thợ mộc giục lòng thợ vàng; kẻ dùng búa đánh bóng giục lòng kẻ đánh đe; luận về việc hàn rằng: Hàn vẫn tốt; đoạn lấy đinh đóng nó cho khỏi lung lay.8Nhưng, hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi là tôi tớ ta, còn ngươi, Gia-cốp, là kẻ ta đã chọn, dòng giống của Áp-ra-ham, bạn ta;9ta đã cầm lấy ngươi từ đầu cùng đất, gọi ngươi từ các góc đất, mà bảo ngươi rằng: Ngươi là tôi tớ ta; ta đã lựa ngươi, chưa từng bỏ ngươi.10Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.11Nầy, những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ thẹn nhuốc nhơ. Những kẻ dấy lên nghịch cùng ngươi sẽ ra hư không và chết mất.12Những kẻ công kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy; những kẻ giao chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành không.13Vì ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi;14hỡi sâu bọ Gia-cốp, và các người của dân Y-sơ-ra-ên, đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, và là Đấng chuộc ngươi.

Câu ghi nhớ:  Ê-sai 41:10

Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.

Suy niệm: Có người đã viết: “Cuộc đời tôi dường như nhiều việc xảy ra khó hiểu liên tiếp không ngừng. Việc xảy ra ngay trong gia đình tôi, trong đời tôi, và tôi cảm thấy bất lực.

Ban đêm càng làm cho tôi sợ hãi, vì trong lòng tôi những nan đề này cứ diễn đi diễn lại, và tôi không chịu nổi nữa.

Nhưng một đêm, giữa nỗi sợ kinh hoàng như thế, tôi lấy Kinh Thánh, mở ra nhằm Ê-sai 41. Tôi đọc và Chúa nhắc nhở tôi rằng Chúa biết trước mọi việc xảy ra cho tôi. Chúa sẽ cùng đi với tôi qua những khó khăn này, tôi không cô đơn..

Tôi đọc đi đọc lại câu 10, cho đến khi thuộc lòng. Thi-thiên 23 cũng vang vọng trong lòng tôi: “Dù con đi qua trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con.”

Tôi nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện rồi đi ngủ. Một giấc ngủ êm đềm sau nhiều đêm thức vô ích.

Quả thật: “Chúa khiến mọi sự hợp lại hữu ích cho tôi.”

Nguyễn Sinh