BÀI 154: Rèn Luyện Tâm Linh

07-09-2018 289

Rèn Luyện Tâm Linh

Đọc Kinh Thánh: Rô-ma 8:28-30

28Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.29Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;30còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.

Câu ghi nhớ: Rô-ma 8:29

Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;

Suy niệm: Loài người được sáng tạo theo hình ảnh của Chúa. Nghĩa là trong tất cả tạo vật, chỉ riêng loài người có khả năng biết Chúa và hưởng được sự tương giao với Ngài. Giáo lý căn bản nhắc nhở chúng ta rằng:”Mục đích chính của loài người là tôn vinh Chúa và vui hưởng Ngài mãi mãi.”

Khi phạm tội, con người không mất đi hình ảnh Chúa, hình ảnh này chỉ mờ nhạt đi mà thôi. Sự mờ nhạt này ảnh hưởng đến mọi điều khác trong đời người, nhất là mối tương giao với Chúa.

Bên trong chúng ta, dù phạm tội, vẫn còn khả năng biết Chúa và mong muốn được tương giao với Ngài. Nhưng khả năng ấy bị hạn chế. Cho đến khi chúng ta được cứu rỗi, thì hình ảnh Chúa được tái lập trong bản chất chúng ta.

Trong câu ghi nhớ hôm nay sứ đồ Phao-lô không nói chúng ta được trở nên như hình ảnh của Đức Chúa Trời, nhưng hình bóng của Chúa Giê-xu, hay hình ảnh của Chúa Giê-xu, đây là điều nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Tân Ước.

Chúa Giê-xu đến trần gian không phải chỉ cho chúng ta biết Chúa Cha như thế nào, nhưng còn mặc khải con người thực sự phải như thế nào – nghĩa là phải tôn vinh Chúa Cha và vui hưởng tương giao với Ngài mãi mãi.

Chúa Giê-xu là Thần Nhân. Trong thân phận con người, Chúa chịu cô đơn, hiểu lầm, đói khát, bị bỏ rơi và chết. Nhưng Chúa Giê-xu vẫn tương giao trọn vẹn với Chúa Cha và với con dân Chúa mà Ngài gọi là anh em.

Một người vào thăm phòng làm việc của một nhà điêu khắc. Thấy giữa phòng có một tảng đá lớn. Người ấy hỏi: “ Ông làm gì với tảng đá này?”

Nhà điêu khắc trả lời: “Tôi điêu khắc một con ngựa.”

Khách hỏi:  “Mà ông làm sao?”

“Thì ông thấy đó, tôi dùng búa và đục để đẽo gọt cho đến khi thành hình con ngựa.”

Trong việc thực hiện một người cho trở thành như Chúa Cứu Thế, chắc Chúa Cha cũng phải đẽo gọt cuộc đời mỗi con dân Chúa rất nhiều, nghĩa là phải loại bỏ những gì không thích hợp với hình ảnh của Chúa Giê-xu.

Nguyễn Sinh