BÀI 18: Các Khải Tượng của Đa-ni-ên Và Việc Phiên Giải

24-09-2018 1251

Bài thứ Mười Tám

Các Khải Tượng của Đa-ni-ên và việc phiên giải

(Đa-ni-ên 7:1 - 12:13)

Dân Chúa mừng vui được sống dưới sự quản trị của Thiên Chúa. Dù rằng Đế Quốc Ba-by-luân hùng mạnh và trải rộng khắp thế giới trong thời Đa-ni-ên, nhưng Vương Quốc của Chúa vĩ đại hơn nhiều. Vương quốc của loài người thăng trầm theo ý chỉ của Chúa Toàn Năng. Vương Quốc của Chúa tồn tại đến vĩnh hằng. Vương Quốc của Chúa vừa là hiện tại lại cũng là tương lai.

Các vương quốc của loài người

Trong các chương 2 Chúa mặc khải cho Nê-bu-cát-nết-sa cuộc thăng trầm của vương quốc loài người.

Chúa cũng cho ông vua này biết chỗ đứng của mình: 

37Hỡi vua, vua là vua các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước, quyền, sức mạnh, và sự vinh hiển cho vua.

38Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời, dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã làm cho vua được cai trị hết thảy; vậy vua là cái đầu bằng vàng.”

Mặc dù vương quốc của loài người có mạnh đến đâu, uy quyền của các nước này đều do “Chúa trên trời” ấn định. Cuối cùng, Thiên Chúa sẽ thiết lập Vương Quốc của Ngài: “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời;” Đa-ni-ên 2:44.

Chương 7 bắt đầu khải tượng của Đa-ni-ên: “1Năm đầu đời vua Bên-xát-sa, nước Ba-by-lôn, Đa-ni-ên đang nằm trên giường, thì thấy chiêm bao, và những sự hiện thấy trong đầu mình. Người bèn viết chiêm bao đó ra, và thuật lại đại lược các sự ấy.

Giấc mơ của Đa-ni-ên tương tự như giấc mơ của vua Nê-bu-cát-nết-sa:

Chương 2                                             Chương 7                                            Các vương quốc

Cái đầu bằng Vàng                               Con Sư tửvới cánh chim ưng              Ba-by-luân

Ngực và tay bằng Bạc                         Con Gấuvới ba xương sườn                 Phe-rơ-sơ(Persia)

Bụng và vế bằng Đồng                        Con Beovới bốn cánh và bốn đầu        Hy-lạp(Greece)

Chân bằng Sắt                                       Con Tvới răng sắt, mười sừng,        La-mã(Rome)

Bàn chân và mười ngón chân sắtvà      với sừng nhỏ có mắt và miệng

Đất sét          

Gần đây, một số tác giả Tin Lành xác nhận các vương quốc trên đây là: Ba-by-luân, Mê-đia, Phe-rơ-sơ và Hy-lạp. Họ phiên giải như vậy căn cứ vào sự phát triển của các vương quốc trong các khải tượng ở chương 8, 9 và 11.  Các chương này tập trung vào vương quốc thứ ba là Hy-lạp.

Trong năm thứ ba đời vua Bên-xát-sa tức khoảng năm 550/549 trước Công Nguyên, Đa-ni-ên thấy khải tượng một con chiên đực (Phe-rơ-sơ) và một con dê (Hy-lạp/Ma-xê-đô-ni-a).

Con chiên đực có hai sừng, đầy sức mạnh (8:3-4) , húc phía bắc, phía tây và phía nam, nhưng bỗng nhiên nó phải đối đầu với một sức mạnh lớn hơn của một con dê chạy rất nhanh, và bị thua (các câu 5-7). Một cái sừng lớn bị gãy (Alexander đại đế) và được thay thế bằng bốn sừng nhỏ (bốn tướng của vương quốc Ma-xê-đô-ni-a). Một trong bốn sừng nhỏ đó tự đưa mình lên chống đối Chúa và dân Chúa (các câu 9-12).Phần giải thích tiếp theo ( các câu 19-26) cho biết vương quốc này chấm dứt như thế nào ( câu 25).

Tiên tri Đa-ni-ên kết luận trong câu 27 “Ta rất lấy làm lạ về sự hiện thấy, nhưng chẳng ai rõ ý nó.” 

Nguyễn Sinh