BÀI 177: Khôn ngoan của ma quỷ

26-10-2018 1157

Bài thứ 177

Khôn ngoan của ma quỷ

Đọc Kinh thánh: Gia cơ 3:14-16

14Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật.

15Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ.

16Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác.

Câu ghi nhớ: Gia-cơ 3:15

15Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ.

Suy niệm: Nhiều khi con dân Chúa không nhận ra kế hoạch của ma quỷ, mà chỉ tìm lỗi lầm của nhau để gây nên bất hoà và tranh chấp. Ta nên nhớ rằng ma quỷ là kẻ gian dối, Chúa Giê-xu gọi nó là cha của dối trá. Lúc nào nó cũng muốn gây bất hòa xáo trộn trong Hội Thánh.

Gia-cơ trong ba câu trên đây phân tích rõ tính chất khôn ngoan của ma quỷ:

  1. Ghen tương cay đắng
  2. Tranh cạnh
  3. Khoe mình
  4. Nói dối
  5. Lộn lạo
  6. Mọi thứ gian ác khác.

Ma quỷ chỉ gây tranh cãi và xích mích trong vòng con dân Chúa. Thánh Linh thì lúc nào cũng gây thương yêu, tha thứ, thông cảm và hòa thuận.

Bạn phân biệt rõ việc làm của Thánh Linh và việc tác hại của ma quỷ chưa?

Xin đừng theo khôn ngoan của ma quỷ mà vui lòng nhận lấy khôn ngoan từ Cha ban cho.

Nguyễn Sinh