KHẢ CẢNH: Thánh Kinh Hè Thiếu Ấu Nhi 2019

31-05-2019 593

Sách Châm ngôn chứa đựng những sự dạy dỗ không ngoan và trở nên quý giá cho những người làm theo. Trong những lời dạy đó, có trách nhiệm dạy trẻ thơ: "Hãy dạy cho trẻ-thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa-khỏi đó." (Châm ngôn 22:6)

Nương trên lời Kinh thánh, Hội Thánh Tin Lành Khả Cảnh tổ chức Thánh Kinh hè cho các cháu thiếu nhi và ấu nhi vào 02 ngày 29-30/05/2019. Với Chủ đề: NGƯỜI TRUYỀN RAO PHÚC ÂM. Câu gốc Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Tham dự chương trình có 40 cháu tham dự; 07 Cô giáo và người hỗ trợ. Đây là dịp để các cháu được học biết về sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu và hướng dẫn cách các cháu bày tỏ về Chúa bằng việc làm và lời nói tại nhà hay nơi trường học như lời bài hát của Trại hè: RAO TRUYỀN DANH YÊU THƯƠNG

“Sống mỗi ngày trên thế gian này 

Biết bao người ở quanh con 

Có bao giờ họ nghe danh Jesus cứu thế 

Ngài đã chết thay cho tội nhân.

 

Chúa yêu người nên đến dương trần 

Chúa yêu người đã hy sinh 

Có bao người tin danh Jesus cứu thế 

Nhờ đời sống yêu thương của con”

 

Nguyện xin con sẽ báo tin tình thương Chúa ban 

Loan tin mừng cho khắp muôn người 

Tại nhà hay ở chốn xa, Bằng việc con làm hay nói 

Nguyện rao báo danh yêu thương Ngài khắp nơi….hằng ngày!

 

Qua các bài học với thị cụ trực quan, sinh động và bài hát múa: RAO TRUYỀN DANH YÊU THƯƠNG. Trả qua những thời gian vui vẻ cùng nhau, các cháu được học tập, tham gia vào các trò chơi và thủ công. Kết thúc chương trình có 04 em mở lòng tiếp nhận Chúa.

Hình ảnh trại hè của Hội thánh:

 

 

(Cuối chương trình có 4 em đã tin nhận Chúa)

(Tin tức: Mục sư Lê Hải Dương)