NAM ĐỊNH: Hiệp Nguyện Các Hội Thánh Vùng Duyên Hải

10-06-2019 629

Vào lúc 8h30 ngày 10/06/2019 tại HTTL Nam Định đã diễn ra chương trình hiệp nguyện đầy phước hạnh với sự có mặt của gần 70 con cái Chúa miền duyên hải. Qua chủ đề TẤM LÒNG CỦA CHÚA và câu gốc trong Rô ma 9:3 đã khích lệ tinh thần truyền giảng của con cái Chúa trong 7 Hội Thánh miền duyên hải.

Sau khi hát thờ phượng, cầu nguyện, đọc Kinh thánh trong Rô ma 9:1-5 Mục sư Hoàng Văn Thành chia sẻ sứ điệp. Tiếp theo quý Mục sư, Truyền đạo của 7 Hội thánh tại Hoành Nhị, Nam Định, Tp.Thái Bình, Khả Cảnh, Tp.Hưng Yên, Hoàn Dương, Thanh Liêm có phần làm chứng ơn phước Chúa ban cho Hội thánh mình và có cơ hội cầu thay cho từng nhu cầu của từng Hội thánh.

Chương trình kết thúc lúc 12h30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Lê Hải Dương.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Từ lâu quí Mục sư, Truyền đạo trong miền duyên hải vốn đã có tinh thầ̀n gắn kết, đồng lo tưởng, cầu thay và cùng nâng đỡ nhau để cùng phát triển công việc nhà Chúa. Ước ao quí tôi con Chúa khắp nơi tiếp tục cầu thay cho sự gắn kết để cùng phát triển của 7 Hội Thánh chúng tôi hầu làm sáng danh Chúa cho miền đất duyên hải này. Muốn thật hết lòng!"

(Tin tức:Cô Lê-a Phạm)