Tin tức »

UBTTN: Trại Hè Thiếu Niên 2017

31-07-2017 2158

Đây là kỳ trại hè đầu tiên dành cho các bạn trẻ thuộc tỉnh Bắc Kạn. Qua các bài chia sẻ của các tôi tớ Chúa, các bạn trẻ đã cầu nguyện mời Chúa Giê-xu làm Chủ, và kết ước sống với Chúa.

BẮC KẠN:: Trại Hè Thanh Thiếu Niên Tỉnh

07-07-2017 2133

Đây là kỳ trại hè đầu tiên dành cho các bạn trẻ thuộc tỉnh Bắc Kạn. Qua các bài chia sẻ của các tôi tớ Chúa, các bạn trẻ đã cầu nguyện mời Chúa Giê-xu làm Chủ, và kết ước sống với Chúa.

TRƯỜNG TKTHHN: Kỳ Thi Tuyển Sinh Khóa III (Niên Khóa 2017 - 2022)

05-07-2017 3384

Ngày 05/7/2017 tại Hà Nội, Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội (TTKTHHN) tổ chức tuyển sinh khóa III (niên khóa 2017 – 2022).

BẮC KẠN:: Điểm Nhóm Tin Lành Tân Hợi Cung Hiến Nhà Nguyện

29-06-2017 1748

Ngày 28/6/2017 Điểm nhóm Tin lành Tân Hợi, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ Cảm Tạ Và Cung Hiến Nhà Nguyện.

THÁI NGUYÊN: Bồi Linh Ban Điều Hành Thanh Thiếu Niên Tỉnh

22-06-2017 1750

Sau hai ngày bồi linh, nhiều bạn trẻ đã cầu nguyện tái xác quyết niềm tin nơi Chúa, và nhiều bạn trẻ cầu nguyện dâng mình hầu việc Chúa. Ngoài ra, các bạn cũng được trang bị kỹ năng tổ chức trò chơi trong sinh hoạt của ban Thanh Thiếu niên.

NAM ĐỊNH: Hội Đồng Thường Niên Năm 2017

21-06-2017 1996

Hội thánh Nam Định là một Hội thánh nhỏ bé với số tín hữu vỏn vẹn 50 người. Được thành lập năm 1930, trải qua bao thăng trầm của xã hội có những lúc Hội thánh không còn sự nhóm lại, nhưng bởi ơn Chúa thương xót Chúa gìn giữ và phục hồi.

TRƯỜNG TKTHHN: Bế Giảng Năm Học 2016 – 2017

13-06-2017 3013

Sáng ngày 12/06/2016 tại Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội (TKTHHN) tổ chức LỄ BẾ GIẢNG năm học 2016 – 2017.

BẮC KẠN:: Bồi Linh Phụ Nữ

11-06-2017 1875

Trong hai ngày 08-09/6/2017 Ủy ban Phụ nữ Tổng hội tổ chức chương trình bồi linh cho 119 quý bà, quý cô là Trưởng, Phó ban phụ nữ; vợ các Truyền đạo trong toàn tỉnh Bắc Kạn.

THÁI BÌNH: Hiệp Nguyện Hội Thánh Miền Duyên Hải Và Bồi Linh Nam Giới

10-06-2017 1992

Ngày 05 và ngày 07/6/2017 tại Thái Bình tổ chức chương trình Hiệp Nguyện Khu Vực Duyên Hải và chương trình Bồi Linh Nam Giới Khu Vực Duyên Hải.

BẮC KẠN: Bồi Linh Nhân Sự Toàn Tỉnh

07-06-2017 2276

Nhận thấy cần phải đẩy mạnh hơn nữa vào sứ mệnh truyền giáo để mở mang Nước Trời và xuất phát từ nhu cầu thực tế của các hội thánh địa phương cần được trang bị để đi ra bước vào công trường thuộc linh cách vững chãi