Thông báo »

Thư Chúc Mừng Ngày Thanh Thiếu Niên Tin Lành

11-10-2018 736

Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Tín Hữu Thanh Hoá Bị Thiệt Hại Do Mưa Lũ Và Hoả Hoạn

21-09-2018 615

Thông Báo Về Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư Truyền Đạo Năm 2018

13-09-2018 1197

Thông Báo Về Mục Tiêu Phát Triển Hội Thánh Nhiệm Kỳ 35

13-09-2018 732

Thư Kêu Gọi Hỗ Trợ Truyền Đạo Vũ Văn Hiệp

06-09-2018 725

Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Tín Hữu Bị Thiệt Hại Do Mưa Lũ

27-06-2018 911

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Bà KIỀU THỊ KIM ÂN (Phu nhân Ms Mã Phúc Hiệp)

22-06-2018 910

Thông Báo Về Tà Giáo "Đức Chúa Trời Mẹ"

03-05-2018 2065

Thư Kêu Gọi Về Việc Giúp Đỡ Hội Thánh Vùng Cao Bị Thiệt Hại Do Mưa Đá

20-04-2018 1813

Trận mưa Đá, ngày 14 tháng 4 năm 2018 xảy ra trên các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại năng nề về tài sản và hoa màu của người dân trong vùng. Trong đó, các Nhà Nguyện và nhà tín hữu các Hội Thánh trong tỉnh Bắc Kạn, Điện Biên và Lai Châu bị thiệt hại năng về tài sản, các thiết bị âm thanh và nhạc cụ của các Hội Thánh bị hư hỏng do mưa Đá.

Chương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng Tại Thái Bình

14-04-2018 1714

Đức Chúa Jêsus đến và phán với họ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.” [Ma-thi-ơ 28:18-20]