Thông báo »

Chương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng Tại Thái Bình

14-04-2018 1282

Đức Chúa Jêsus đến và phán với họ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.” [Ma-thi-ơ 28:18-20]

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ DƯƠNG VĂN NGÂN (Thân phụ Ms Dương Văn Tuấn)

08-03-2018 841

THƯ CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH

06-03-2018 1506

CHỦ ĐỀ CÁC NGÀY LỄ NĂM 2018 (6 tháng đầu năm)

01-03-2018 1892

Mục sư Tiến sĩ Billy Graham Nghỉ Yên Trong Chúa

21-02-2018 1219

“Quê hương tôi ở Thiên Đàng. Tôi chỉ là lữ khách trên trần gian này.” - Mục sư Billy Graham

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cố Mục sư Giáo sĩ Tôn Thất Bình

21-02-2018 888

Mục sư Giáo sĩ Tôn Thất Bình Nghỉ Yên Trong Chúa

16-02-2018 1248

Mục sư Giáo sĩ Tôn Thất Bình (Dr. Thomas Stebbins) sinh năm 1933 tại Huế, là con trai của cố Mục sư Irving Randolph Stebbins, một trong những giáo sĩ tiên phong của giáo hội CMA mang Tin lành đến Việt Nam đã về nước Chúa, vào lúc 2 giờ sáng, ngày 15/2/2018. (giờ Mỹ)

Thư Chúc Mừng Giáng Sinh 2017 Và Năm Mới 2018

21-12-2017 1369

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông Triệu Long Hội

20-12-2017 940

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư Nguyễn Xuân Đức

09-11-2017 1646