Thông báo »

Thư Chúc Mừng Giáng Sinh 2017 Và Năm Mới 2018

21-12-2017 1128

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông Triệu Long Hội

20-12-2017 774

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư Nguyễn Xuân Đức

09-11-2017 1401

TTKTHHN: Kết Quả Tuyển Sinh Khóa III (Niên Khóa 2017-2022)

17-07-2017 4596

Ban Giám Hiệu Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội xin thông báo kết quả tuyển sinh khóa III (niên khóa 2017-2022) như sau:

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Đặng Ngọc Cang

12-07-2017 1831

TTKTHHN: Tuyển Sinh Khoá III

23-03-2017 7263

Ban Giám hiệu Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội xin thông báo đến các Hội Thánh cơ sở trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) về việc Tuyển sinh hệ Cử Nhân Thần học – Khóa III (niên khóa 2017 – 2022) theo định kỳ hai năm một lần.

Thư Chúc Mừng: Ngày Phụ Nữ Tin Lành 2017

09-03-2017 4410

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Phu Nhân Cố Mục Sư NC Lý Tiến Lưu

01-02-2017 4339

Thư Chúc Mừng Giáng Sinh Năm 2016

05-12-2016 4658

Tấn Phong Mục Sư Năm 2016

23-11-2016 5156