Thông báo »

Chủ Đề Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh Năm 2018

16-10-2018 2586

Thư Chúc Mừng Ngày Thanh Thiếu Niên Tin Lành

11-10-2018 902

Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Tín Hữu Thanh Hoá Bị Thiệt Hại Do Mưa Lũ Và Hoả Hoạn

21-09-2018 791

Thông Báo Về Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư Truyền Đạo Năm 2018

13-09-2018 1331

Thông Báo Về Mục Tiêu Phát Triển Hội Thánh Nhiệm Kỳ 35

13-09-2018 868

Thư Kêu Gọi Hỗ Trợ Truyền Đạo Vũ Văn Hiệp

06-09-2018 930

Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Tín Hữu Bị Thiệt Hại Do Mưa Lũ

27-06-2018 1051

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Bà KIỀU THỊ KIM ÂN (Phu nhân Ms Mã Phúc Hiệp)

22-06-2018 1051

Thông Báo Về Tà Giáo "Đức Chúa Trời Mẹ"

03-05-2018 2249

Thư Kêu Gọi Về Việc Giúp Đỡ Hội Thánh Vùng Cao Bị Thiệt Hại Do Mưa Đá

20-04-2018 1948

Trận mưa Đá, ngày 14 tháng 4 năm 2018 xảy ra trên các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại năng nề về tài sản và hoa màu của người dân trong vùng. Trong đó, các Nhà Nguyện và nhà tín hữu các Hội Thánh trong tỉnh Bắc Kạn, Điện Biên và Lai Châu bị thiệt hại năng về tài sản, các thiết bị âm thanh và nhạc cụ của các Hội Thánh bị hư hỏng do mưa Đá.