Thông báo »

TTKTHHN: Tuyển Sinh Khoá III

23-03-2017 7454

Ban Giám hiệu Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội xin thông báo đến các Hội Thánh cơ sở trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) về việc Tuyển sinh hệ Cử Nhân Thần học – Khóa III (niên khóa 2017 – 2022) theo định kỳ hai năm một lần.

Thư Chúc Mừng: Ngày Phụ Nữ Tin Lành 2017

09-03-2017 4583

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Phu Nhân Cố Mục Sư NC Lý Tiến Lưu

01-02-2017 4494

Thư Chúc Mừng Giáng Sinh Năm 2016

05-12-2016 4800

Tấn Phong Mục Sư Năm 2016

23-11-2016 5288

Đăng Ký Lịch Năm 2017

07-11-2016 3354

Hội Đồng Bồi Linh Năm 2016

07-11-2016 2849

Thông Báo: Lễ Cảm Tạ – Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

12-10-2016 3801

Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập HTTL Hoàn Dương (tỉnh Hà Nam)

22-08-2016 3337

Thông Báo: Tấn Phong Mục Sư Năm 2016

06-04-2016 5298