Thông báo »

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Bà KIỀU THỊ KIM ÂN (Phu nhân Ms Mã Phúc Hiệp)

22-06-2018 1163

Thông Báo Về Tà Giáo "Đức Chúa Trời Mẹ"

03-05-2018 2347

Thư Kêu Gọi Về Việc Giúp Đỡ Hội Thánh Vùng Cao Bị Thiệt Hại Do Mưa Đá

20-04-2018 2037

Trận mưa Đá, ngày 14 tháng 4 năm 2018 xảy ra trên các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại năng nề về tài sản và hoa màu của người dân trong vùng. Trong đó, các Nhà Nguyện và nhà tín hữu các Hội Thánh trong tỉnh Bắc Kạn, Điện Biên và Lai Châu bị thiệt hại năng về tài sản, các thiết bị âm thanh và nhạc cụ của các Hội Thánh bị hư hỏng do mưa Đá.

Chương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng Tại Thái Bình

14-04-2018 2175

Đức Chúa Jêsus đến và phán với họ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.” [Ma-thi-ơ 28:18-20]

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ DƯƠNG VĂN NGÂN (Thân phụ Ms Dương Văn Tuấn)

08-03-2018 1544

THƯ CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH

06-03-2018 2688

CHỦ ĐỀ CÁC NGÀY LỄ NĂM 2018 (6 tháng đầu năm)

01-03-2018 2926

Mục sư Tiến sĩ Billy Graham Nghỉ Yên Trong Chúa

21-02-2018 1874

“Quê hương tôi ở Thiên Đàng. Tôi chỉ là lữ khách trên trần gian này.” - Mục sư Billy Graham

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cố Mục sư Giáo sĩ Tôn Thất Bình

21-02-2018 1650

Mục sư Giáo sĩ Tôn Thất Bình Nghỉ Yên Trong Chúa

16-02-2018 1997

Mục sư Giáo sĩ Tôn Thất Bình (Dr. Thomas Stebbins) sinh năm 1933 tại Huế, là con trai của cố Mục sư Irving Randolph Stebbins, một trong những giáo sĩ tiên phong của giáo hội CMA mang Tin lành đến Việt Nam đã về nước Chúa, vào lúc 2 giờ sáng, ngày 15/2/2018. (giờ Mỹ)