Thông báo »

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư Nguyễn Xuân Đức

09-11-2017 1709

TTKTHHN: Kết Quả Tuyển Sinh Khóa III (Niên Khóa 2017-2022)

17-07-2017 4835

Ban Giám Hiệu Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội xin thông báo kết quả tuyển sinh khóa III (niên khóa 2017-2022) như sau:

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Đặng Ngọc Cang

12-07-2017 2124

TTKTHHN: Tuyển Sinh Khoá III

23-03-2017 7564

Ban Giám hiệu Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội xin thông báo đến các Hội Thánh cơ sở trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) về việc Tuyển sinh hệ Cử Nhân Thần học – Khóa III (niên khóa 2017 – 2022) theo định kỳ hai năm một lần.

Thư Chúc Mừng: Ngày Phụ Nữ Tin Lành 2017

09-03-2017 4694

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Phu Nhân Cố Mục Sư NC Lý Tiến Lưu

01-02-2017 4573

Thư Chúc Mừng Giáng Sinh Năm 2016

05-12-2016 4893

Tấn Phong Mục Sư Năm 2016

23-11-2016 5379

Đăng Ký Lịch Năm 2017

07-11-2016 3447

Hội Đồng Bồi Linh Năm 2016

07-11-2016 2915