Thông báo »

CHỦ ĐỀ CÁC NGÀY LỄ NĂM 2018 (6 tháng đầu năm)

01-03-2018 2400

Mục sư Tiến sĩ Billy Graham Nghỉ Yên Trong Chúa

21-02-2018 1531

“Quê hương tôi ở Thiên Đàng. Tôi chỉ là lữ khách trên trần gian này.” - Mục sư Billy Graham

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cố Mục sư Giáo sĩ Tôn Thất Bình

21-02-2018 1237

Mục sư Giáo sĩ Tôn Thất Bình Nghỉ Yên Trong Chúa

16-02-2018 1610

Mục sư Giáo sĩ Tôn Thất Bình (Dr. Thomas Stebbins) sinh năm 1933 tại Huế, là con trai của cố Mục sư Irving Randolph Stebbins, một trong những giáo sĩ tiên phong của giáo hội CMA mang Tin lành đến Việt Nam đã về nước Chúa, vào lúc 2 giờ sáng, ngày 15/2/2018. (giờ Mỹ)

Thư Chúc Mừng Giáng Sinh 2017 Và Năm Mới 2018

21-12-2017 1864

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông Triệu Long Hội

20-12-2017 1219

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư Nguyễn Xuân Đức

09-11-2017 2013

TTKTHHN: Kết Quả Tuyển Sinh Khóa III (Niên Khóa 2017-2022)

17-07-2017 5083

Ban Giám Hiệu Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội xin thông báo kết quả tuyển sinh khóa III (niên khóa 2017-2022) như sau:

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Đặng Ngọc Cang

12-07-2017 2392

TTKTHHN: Tuyển Sinh Khoá III

23-03-2017 7960

Ban Giám hiệu Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội xin thông báo đến các Hội Thánh cơ sở trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) về việc Tuyển sinh hệ Cử Nhân Thần học – Khóa III (niên khóa 2017 – 2022) theo định kỳ hai năm một lần.