Thông báo »

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Đặng Ngọc Cang

12-07-2017 2513

TTKTHHN: Tuyển Sinh Khoá III

23-03-2017 8149

Ban Giám hiệu Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội xin thông báo đến các Hội Thánh cơ sở trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) về việc Tuyển sinh hệ Cử Nhân Thần học – Khóa III (niên khóa 2017 – 2022) theo định kỳ hai năm một lần.

Thư Chúc Mừng: Ngày Phụ Nữ Tin Lành 2017

09-03-2017 5240

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Phu Nhân Cố Mục Sư NC Lý Tiến Lưu

01-02-2017 4957

Thư Chúc Mừng Giáng Sinh Năm 2016

05-12-2016 5276

Tấn Phong Mục Sư Năm 2016

23-11-2016 5702

Đăng Ký Lịch Năm 2017

07-11-2016 3803

Hội Đồng Bồi Linh Năm 2016

07-11-2016 3212

Thông Báo: Lễ Cảm Tạ – Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

12-10-2016 4263

Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập HTTL Hoàn Dương (tỉnh Hà Nam)

22-08-2016 3688