Suy niệm Lời Chúa »

Bài 232: Điều ác dữ

31-08-2017 173

“35Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác.”

Bài 231: Tiếp xúc với Cha trên trời

30-08-2017 183

“Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi.”

Bài 230: Cảm thông

29-08-2017 201

Con dân Chúa trên khắp thế giới nhiều người đang phải sống chết vì đức tin, đông đảo người đang chịu khổ về những cơn bách hại dữ nhất tronglịch sử nhân loại.

Bài 229: Kêu cầu danh Chúa

28-08-2017 183

“2Khi tôi giơ tay lên hướng về nơi chí thánh Chúa mà kêu cầu cùng Chúa, Xin hãy nghe tiếng khẩn cầu của tôi.”

Bài 228: Niềm vui trong Chúa

27-08-2017 194

“1Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Chúa, Vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài.”

Bài 227: Bảo đảm vĩnh hằng

26-08-2017 199

Người không tin Chúa rất ngỡ ngàng khi nghe nói tin Chúa phải được “tái sinh”. Đối với họ, sự cứu rỗi đòi hỏi phải được tái sinh là chuyện vừa khó hiểu lại vừa khó thảo luận.

Bài 226: Làm sao tìm được Chúa?

25-08-2017 203

“9Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;”

Bài 225: “Tôi không cần Chúa!”

24-08-2017 192

Có người nói: “Tôi không cần Chúa; tự tôi có thể xử lý mọi việc!” Đôi khi người tin Chúa muốn trả lời cho người nói như thế rằng:

Bài 224: Nguồn Sống

23-08-2017 200

Nguồn nước sống từ Giê-ru-sa-lem chảy ra sẽ không bị nắng hè làm cho khô hạn cũng không bị giá lạnh mùa đông làm cho đông cứng.

Bài 223: Dân Chúa biết Chúa

22-08-2017 280

Trong các sự cố lịch sử, người tin Chúa bị trộn lẫn với thế giới vô đạo, nhiều khi thấy mình như không còn gì cả giữa sóng biển của cuộc đời tội ác. Dân Chúa như bị thua thiệt và gần như tuyệt chủng.