Suy niệm Lời Chúa »

BÀI 088: ĐỨC TIN VÀ KHÔN NGOAN

03-05-2018 589

"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, Sự nhận biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng." Châm ngôn 9 : 10

Bài 087: CÁI NHÌN CỦA CON CHIM CÚ

23-04-2018 670

Ta hãy cẩn thận khi nặng lời chỉ trích, vì người ta nói rằng: 'Hãy kiên nhẫn đối với những lỗi lầm của kẻ khác, vì mọi người đã phài kiên nhẫn đối với ta từ lâu rồi.'

Bài 086: BÀI HỌC TRONG BÃO TỐ

22-04-2018 567

Chúng ta học được một số điều khi được thịnh vượng, nhưng những bài học quý vẫn học được qua các cơn bão tố của cuộc đời. Lời chứng hùng hồn nhất vẫn là của những người đã thắng được trong nhiều biến cố và chia xẻ kinh nghiệm của mình.

Bài 085: RẺ HAY ĐẮT

21-04-2018 609

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.

BÀI 084: KHÔNG CẦN VỘI VÃ

19-04-2018 600

Một người nằm mơ thấy mình bị vào hỏa ngục là nơi ở của những kẻ phạm tội. Người ấy thấy quỷ vương và quần thần đang bàn thảo kế hoạch để làm thế nào dụ những người trên thế gian tiếp tục khước từ lời mời gọi của Chúa cho được cứu chuộc và sa vào hỏa ngục với chúng.

Bài 083: NGÔI NHÀ CỦA CHÍNH TÔI

17-04-2018 606

BÀI 082: RỪNG TỰ TỬ

16-04-2018 671

“Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta." Thi-thiên 42:11

BÀI 081: ĐỜI SỐNG THOẢ LÒNG

14-04-2018 587

Ta nên bắt đầu tập sống trong thiên đàng ngay từ giây phút này bằng cách liên kết chặt chẽ với Chúa trong tâm hồn mình mãi mãi. Dĩ nhiên muốn sống theo khuôn khổ thánh ý của Chúa ta phải học bài học hy sinh để từ bỏ ý riêng của mình. Nghĩa là: Làm cho chết đi nết xấu và tội ác. Ta chỉ gặp được Chúa khi đã thực sự bỏ quên con người riêng của mình.

Bài 080: VÙNG CỎ XANH HƠN

13-04-2018 659

Cái gì thuộc về người khác, hoặc một tài năng hay khả năng nào mà ta không với đến được, có vẻ thu hút, lôi cuốn hơn là những gì mình đang có. Nhưng Chúa luôn luôn muốn ta bằng lòng với những gì mình có hơn là thèm mong những gì kẻ khác có. Nói như thế có nghĩa là, ta phải chú trọng đến các giá trị thật và cảm tạ Chúa về những gì mà mình đã được.

BÀI 079: TÌNH BẠN

11-04-2018 613

Đời sống người tin Chúa không phải chỉ có được tha tội và được lên thiên đàng sau khi chết. Chúa muốn chúng ta sống trong thế gian này và tương giao với Chúa từng ngày một. Đó chính là phương cách cho mỗi chúng ta được biết Chúa và quyền năng của sự phục sinh của Ngài, và tương giao trong sự đau thương của Chúa, được làm một với sự chết của Ngài. Đây là một tình bạn phi thường mà ta chỉ có thể tìm thấy trong Chúa Giê-xu.