Suy niệm Lời Chúa »

Bài 312: Thực tế

25-11-2017 138

Dường như đa số chúng ta vẫn phải sống mãi quanh các vấn đề như muốn điều mình không có và lại có điều mà mình không muốn, chính vì thế mà chúng ta thường bất mãn. Chúng ta cũng không hiểu nhiều tình huống trong đời mà mình cho là bất công hay quá đáng.

Bài 311: Thay đổi tên

24-11-2017 124

Tên rất là quan trọng. Cha mẹ thường dành nhiều thời gian tìm và quyết định tên cho đứa con. Có người chưa rõ hài nhi sắp ra đời là con trai hay con gái, vì thế phải lựa hai tên, một trai một gái.

Bài 310: Niềm tin trong thế giới ngày nay

23-11-2017 129

Bất cứ ai ngày nay muốn trình bầy về đức tin trong Chúa trước khán thính giả là những người hoàn toàn không thích nghi với ngôn ngữ của giáo hội và nghĩ rằng họ đang bị kêu gọi hay đến hội họp để cảm nhận một cái gì xa lạ mà mình chưa bao giờ hiểu.

Bài 309: Tiệc Thánh Trên Mặt Trăng

22-11-2017 128

“Nầy là thân thể Ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta.”

Bài 308: Phớt Lờ Chúa đi

21-11-2017 155

Tưởng tượng bạn là một thầy giáo cấp hai, và có khi giáo sư đại học, bỗng một hôm vào lớp dạy có đông đảo học sinh hay sinh viên, nhưng không ai để ý đến bạn cả.

Bài 307: Tạm Thời

20-11-2017 77

Nhiều lĩnh vực trong đời sống ta cần chú tâm cố gắng trong một thời gian và sau đó gặt hái kết quả lâu bền.

Bài 306: An bình

19-11-2017 87

“2Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài.

Bài 305: Lựa Chọn Thái độ

18-11-2017 104

Hôm nay điều gì đáng quan tâm nhất trong cuộc đời ta? Câu hỏi này đưa đến nhiều câu trả lời tùy thuộc vào nghề nghiệp, việc làm, hoàn cảnh của mỗi người.

Bài 304: Cho máu

17-11-2017 92

Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, tẩy sạch mọi tội của chúng ta.

Bài 303: Trò Chơi Cân Não

-485922 phút 78

Mỗi chúng ta đều có khả năng giữ cho óc làm việc và thích ứng với hoàn cảnh. Một nhà chuyên môn về não học đã khuyến giục mọi người là phải thực hiện những thực tập về cân não cũng như đánh răng và rửa mặt vậy.