Suy niệm Lời Chúa »

BÀI 163: Hy Vọng Trong Chúa

20-09-2018 78

Nhiều khi chúng ta cầu xin Chúa một điều gì, chỉ mong Chúa chấp thuận, nhưng thật ra Chúa không chấp thuận. Nhưng cầu nguyện là đặt hy vọng nơi Chúa và tin tưởng Chúa sẽ chấp nhận.

BÀI 162: Điều Chúa Dạy

19-09-2018 76

Khi các môn đệ của Chúa Giê-xu đến xin Chúa dạy cầu nguyện, họ đã yêu cầu một điều vô cùng quan trọng, và Chúa đã dạy họ bài học căn bản mà chúng ta còn nhớ. Có lẽ nhiều người đã tin Chúa cứ nghe người khác cầu nguyện rồi bắt chước, và cứ thế tiếp tục cầu nguyện.

BÀI 161: Cầu Nguyện Bằng Lòng Và Tay

18-09-2018 51

Kinh thánh nói nhiều về quỳ gối cầu nguyện, nhưng ta cũng cần để ý thì thấy Kinh Thánh cũng nói đến hai bàn tay khi cầu nguyện nữa.

BÀI 160: Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai?

13-09-2018 76

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từ trời giáng thế làm một người, cốt để cho trần gian biết Thượng Đế, Chúa Cha là ai. Câu 15 nói rằng Chúa Giê-xu chính là hiện thân của Thượng Đế vô hình. Chúa Giê-xu là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.

BÀI 159: Vương Quốc Ánh Sáng

12-09-2018 68

Có người đặt câu hỏi: “Điều quan trọng nhất cho một người trên đời là gì?” Xin trả lời: “Điều quan trọng nhất cho bất cứ người nào trên đời là “

BÀI 158: Nhu Cầu Của Hội Thánh

11-09-2018 68

Sứ đồ Phao-lô luôn luôn cầu nguyện cho Hội Thánh Cô-lô-se, với mục tiêu là: 10hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời,”

BÀI 157: Quả Trái Của Tin Lành

10-09-2018 77

Trong mấy câu này cho chúng ta bí quyết thành công của Hội Thánh Cô-lô-se. Bí quyết ấy làm cho Hội Thánh “kết quả và tiến bộ”

BÀI 156: Đức Tin, Tình Thương Và Hy Vọng

09-09-2018 64

Hôm nay chúng ta bắt đầu khảo học thư Cô-lô-se của sứ đồ Phao-lô. Sứ đồ Phao-lô tự giới thiệu mình và người cùng viết với ông là Ti-mô-thê.

BÀI 155: Huyền Nhiệm Của Kinh Thánh

08-09-2018 57

Kinh Thánh chứa đựng nhiều nguyên tắc đặc biệt cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta.

BÀI 154: Rèn Luyện Tâm Linh

07-09-2018 70

Loài người được sáng tạo theo hình ảnh của Chúa. Nghĩa là trong tất cả tạo vật, chỉ riêng loài người có khả năng biết Chúa và hưởng được sự tương giao với Ngài. Giáo lý căn bản nhắc nhở chúng ta rằng:”Mục đích chính của loài người là tôn vinh Chúa và vui hưởng Ngài mãi mãi.”