Suy niệm Lời Chúa »

BÀI 168: Kế Hoạch Của Ma Quỷ

26-09-2018 710

Ma quỷ từ nghìn xưa vẫn có một sách lược để lôi kéo con dân Chúa về phía nó và phản chống lại Chân Thần.

BÀI 167: Cảm Tạ Chúa Suốt Đời

25-09-2018 499

Con dân Chúa thường đọc Kinh Thánh và ghi nhớ những câu mình yêu thích nhất. Trang web này mỗi ngày chỉ có khoảng mười người đọc, người soạn cũng đã chán nản, vì công phu soạn bài mà không ai đọc. Tuy nhiên, Thi Thiên 103 là Thi Thiên mà nhiều người đã thuộc lòng vì hữu ích vô cùng.

BÀI 166: Hiệu Quả Của Lời Chúa

23-09-2018 460

Anh Genya Gvozdenko là người làng Chuguyevka, làm nghề giáo viên trung học và chăm sóc vườn tược. Ít lâu sau khi chính sách Perestroika được tung ra và thay đổi Liên-xô cũng như nước Nga, một hôm anh ra chợ thấy có một người bán Kinh Thánh bằng tiếng Nga. Mặc dù nghe nói về cuốn Kinh Thánh nhưng anh Genya chưa bao giờ thấy hay có Kinh Thánh. Tò mò Genya cầm một cuốn Kinh Thánh và lật ra xem.

BÀI 165:Lớn Lên Trong Ân Điển

22-09-2018 481

Bạn Phải có quyết tâm làm theo ý chỉ của Chúa, mặc dù mọi người khác có hành động ra sao. Lớn lên trong Ân điển là bền tâm chờ đợi Chúa, đừng vội vã mà hỏng việc.

BÀI 164: Lớn Lên Trong Ân Điển

21-09-2018 604

Hãy lớn lên trong Lời Chúa và trong hiểu biết thông suốt về Chúa Cứu Thế để mỗi con dân Chúa đứng vững trên nền móng của Kinh Thánh và không còn bị chao đảo đức tin nữa. Nếu không Tổng Hội Tin Lành Miền Bắc sớm muộn gì cũng bị đổi tên.

BÀI 163: Hy Vọng Trong Chúa

20-09-2018 491

Nhiều khi chúng ta cầu xin Chúa một điều gì, chỉ mong Chúa chấp thuận, nhưng thật ra Chúa không chấp thuận. Nhưng cầu nguyện là đặt hy vọng nơi Chúa và tin tưởng Chúa sẽ chấp nhận.

BÀI 162: Điều Chúa Dạy

19-09-2018 517

Khi các môn đệ của Chúa Giê-xu đến xin Chúa dạy cầu nguyện, họ đã yêu cầu một điều vô cùng quan trọng, và Chúa đã dạy họ bài học căn bản mà chúng ta còn nhớ. Có lẽ nhiều người đã tin Chúa cứ nghe người khác cầu nguyện rồi bắt chước, và cứ thế tiếp tục cầu nguyện.

BÀI 161: Cầu Nguyện Bằng Lòng Và Tay

18-09-2018 493

Kinh thánh nói nhiều về quỳ gối cầu nguyện, nhưng ta cũng cần để ý thì thấy Kinh Thánh cũng nói đến hai bàn tay khi cầu nguyện nữa.

BÀI 160: Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai?

13-09-2018 465

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từ trời giáng thế làm một người, cốt để cho trần gian biết Thượng Đế, Chúa Cha là ai. Câu 15 nói rằng Chúa Giê-xu chính là hiện thân của Thượng Đế vô hình. Chúa Giê-xu là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.

BÀI 159: Vương Quốc Ánh Sáng

12-09-2018 494

Có người đặt câu hỏi: “Điều quan trọng nhất cho một người trên đời là gì?” Xin trả lời: “Điều quan trọng nhất cho bất cứ người nào trên đời là “