Suy niệm Lời Chúa »

Bài 302: Lời hứa hòa bình

15-11-2017 102

"Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.

Bài 301: Một ngày mới

14-11-2017 82

Nếu bạn đang sống cô đơn hay đau ốm, thì một ngày mới có thể là một ngày nữa bạn phải mang vác gánh nặng của mình, hãy đến nơi Chúa để nhận từ nguồn phước này khả năng để bắt đầu một ngày cùng với Chúa, gánh nặng chia sớt với Chúa sẽ nhẹ hơn bạn ạ.

Bài 300: Hi vọng sống

12-11-2017 98

Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hi vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ,

Bài 299: Gieo gì gặt nấy

11-11-2017 165

“7Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.”

Bài 298: Nơi Hạnh Phúc Nhất

10-11-2017 102

Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.

Bài 297: Những độc chất giết người

09-11-2017 238

17Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.

Bài 296: An tâm do xác tín

08-11-2017 94

Muốn an tâm do xác tín, chỉ cần tin nhận Chúa, mời Chúa làm chủ tâm hồn mình và giao thác cả cuộc đời mình trong tay Chúa.

Bài 295: Thượng Đế ở đâu?

07-11-2017 95

Thượng Đế ở đâu? Làm sao biết chắc là Thượng Đế tồn tại? Đúng là ta không thấy Thượng Đế và cũng không thể đặt Thượng Đế dưới kính hiển vi để quan sát hay là cân trọng lượng của Ngài được.

Bài 294: Thiên đàng

06-11-2017 126

Đó là tin mừng cho những ai chờ mãi cho trời mau sáng. Thiên đàng sẽ không còn những cuộc từ biệt, cũng không có nước mắt chia ly nữa.

Bài 293: Thói quen

05-11-2017 114

Bạn trẻ cần nhớ rằng: tất cả những gì ta làm bây giờ sẽ trở thành những thói quen sau này. Vì vậy, nên cân nhắc để loại trừ những thói quen xấu. Vì mỗi tính xấu hay tốt đều để lại những dấu vết nhỏ không bao giờ mất trong tâm hồn ta.