Suy niệm Lời Chúa »

BÀI 157: Quả Trái Của Tin Lành

10-09-2018 185

Trong mấy câu này cho chúng ta bí quyết thành công của Hội Thánh Cô-lô-se. Bí quyết ấy làm cho Hội Thánh “kết quả và tiến bộ”

BÀI 156: Đức Tin, Tình Thương Và Hy Vọng

09-09-2018 177

Hôm nay chúng ta bắt đầu khảo học thư Cô-lô-se của sứ đồ Phao-lô. Sứ đồ Phao-lô tự giới thiệu mình và người cùng viết với ông là Ti-mô-thê.

BÀI 155: Huyền Nhiệm Của Kinh Thánh

08-09-2018 167

Kinh Thánh chứa đựng nhiều nguyên tắc đặc biệt cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta.

BÀI 154: Rèn Luyện Tâm Linh

07-09-2018 181

Loài người được sáng tạo theo hình ảnh của Chúa. Nghĩa là trong tất cả tạo vật, chỉ riêng loài người có khả năng biết Chúa và hưởng được sự tương giao với Ngài. Giáo lý căn bản nhắc nhở chúng ta rằng:”Mục đích chính của loài người là tôn vinh Chúa và vui hưởng Ngài mãi mãi.”

BÀI 153: Ánh Sáng Cho Đêm Tối

06-09-2018 241

Có người đã viết: “Cuộc đời tôi dường như nhiều việc xảy ra khó hiểu liên tiếp không ngừng. Việc xảy ra ngay trong gia đình tôi, trong đời tôi, và tôi cảm thấy bất lực.

BÀI 152: Câu Kinh Thánh Khó Hiểu

05-09-2018 174

Sứ đồ Phao-lô cả quyết rằng: nếu chúng ta yêu mến Chúa và đã được Chúa kêu gọi theo ý định của Ngài thì “mọi việc” hợp lại đều hữu ích cho chúng ta.

BÀI 151: Tương Lai Của Phi-e-rơ

04-09-2018 188

Khi Chúa Giê-xu tiên báo rằng sứ đồ Phi-e-rơ sẽ chối bỏ Chúa, ông mạnh dạn công bố rằng ông thà chết chứ không bao giờ chối Chúa. Lời khẳng định của ông đã tan thành mây khói ngay trong đêm đó khi ông công khai tuyên bố rằng mình không biết Chúa bao giờ và không hiểu những người tố cáo ông nói gì !!!

BÀI 150: CÂU CHUYỆN VỀ CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU CÓ CHÂN THỰC KHÔNG?

03-09-2018 188

Con số những người tin nhận ơn lành của Chúa vẫn được trưởng dưỡng trong các gia đình tin Chúa trên khắp thế giới minh chứng rằng Chúa Cứu Thế và Cơ-đốc-giáo là chân thực.

BÀI 149: Bật Đèn Lên

02-09-2018 194

Câu ghi nhớ hôm nay cho biết một điều mà nhiều người chưa biết: Đó là tin Chúa là tin Chân Thần, tin Lẽ thật và Lẽ thật sẽ buông tha người tin ra khỏi bóng tối của ngu dốt tối tăm mà sang vùng ánh sáng của Chân Lý.

BÀI 148: Tình Yêu Cao Quý Nhất

01-09-2018 194

Thư viết cho tín hữu tại Cô-rinh, sứ đồ Phao-lô giải thích rất rõ về cách sử dụng các ân tứ Thánh Linh trong chương 12, ông ngưng lại giải thích về tình yêu trong chương 13, sau khi phân tích rằng các ân tứ Thánh Linh rồi cũng chấm dứt, không thể chú trọng mãi mãi mà cần phải thấy rõ, trên