Suy niệm Lời Chúa »

Bài 292: Được tha thứ

04-11-2017 109

Muốn đứng trước mặt Chúa trong tình trạng tự nhiên của mình, là để mua lấy sự hủy diệt. Nếu Chúa lưu lại tất cả các tội phạm của chúng ta, không ai có thể đối diện với Chúa được.

Bài 291: Hạnh Phúc

03-11-2017 113

“Phước cho dân tộc nào có Thượng Đế là Chân Thần của họ.” Hạnh phúc là một trong những điều mâu thuẫn nhất trên đời. Hạnh phúc có thể tìm được trong hầu hết các hoàn cảnh, và ở mọi cấp độ của đời người

Bài 290: Khôn ngoan

02-11-2017 124

“7Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.”

Bài 289: Các hộp đen

01-11-2017 100

Các máy bay thương mại thường được trang bị hai máy ghi nhận dữ liệu bay thường gọi là “các hộp đen”. Hộp thứ nhất ghi lại sự vận chuyển và điều kiện của máy bay trong khi bay ...

Bài 288: Chúc thư sống

31-10-2017 141

“Chúa Cứu Thế là Con Đức Chúa Trời đã chết để cứu chuộc tội nhân và đã phục sinh sau ba ngày. Đây là sự thật quan trọng nhất trong vũ trụ. Tôi chết vì đức tin của tôi nơi Chúa Cứu Thế. Nghê-Khắc-Thanh.”

Bài 287: Bạn cầu nguyện

30-10-2017 112

“16Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe; và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài.

Bài 286: Trái tim ở bên nào?

29-10-2017 106

Trên bình diện tâm linh nhiều người cũng có trái tim hay tấm lòng ở vị trí bất thường.

Bài 285: Huấn luyện can đảm

28-10-2017 102

“5Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi…"

Bài 284: Giọt nước mắt sau cùng

27-10-2017 118

Người chồng chậm trãi lấy khăn lau khô mắt vợ, rồi trong giọng nói run run ông bảo: “Mình ơi! Cảm tạ Chúa, đây là những giọt nước mắt cuối cùng.”

Bài 283: Những lúc tối tăm của cuộc đời.

26-10-2017 117

Hầu như mỗi người đều trải qua một giai đoạn mà người ta gọi là những lúc tối tăm của linh hồn. Đó là những khi bầu trời như bằng đồng đóng chặt lại và dù cầu nguyện đến mấy cũng không thấy ai trả lời.