Suy niệm Lời Chúa »

BÀI 147: Thể Hiện Tình Yêu Chân Chính

31-08-2018 256

Con dân Chúa được dạy là phải thương yêu nhau, nhưng nhiều người than rằng: “Nói thì dễ, nhưng làm rất khó.”

BÀI 146: Tình Yêu Trường Tồn Bất Diệt

30-08-2018 286

Tình thương trong Chúa không phai tàn hay hư hỏng như tình đời. 1 Giăng 4:16 đã ghi: “16Chúng ta biết và tin lòng yêu thương của Thượng Đế. Thượng Đế là Tình Yêu. Ai sống trong tình yêu là sống trong Thượng Đế và Thượng Đế sống trong họ.

BÀI 145: Bốn Điều Tình Thương Sẵn Lòng Làm

29-08-2018 274

Thương yêu trong Chúa mang tính chất tích cực đối với mọi vấn đề. Một bản Kinh Thánh khác diễn tả câu này là: “Tình yêu không bỏ cuộc, không mất lòng tin cậy, luôn luôn hi vọng và chịu đựng mọi hoàn cảnh.

BÀI 144: Những Gì Thương Yêu Không Làm

28-08-2018 270

Tình thương trong Chúa nói năng lịch sự, không khiếm nhã, không theo lối nói của người chưa được Chúa cứu. Nói năng khiếm nhã nhiều khi cũng là bêu riếu điều xấu của người khác vì muốn bôi nhọ.

BÀI 143: Yêu Thương Không Khoe Khoang, Không Kiêu Ngạo

27-08-2018 267

Khi dạy về tình thương yêu trong Chúa, sứ đồ Phao-lô cho hay rằng người tin Chúa nhận được tình thương từ ân sủng Chúa ban nên khác với thương yêu của trần gian. Tình thương trong Chúa chú trọng về sự đối xử với nhau hơn là tình cảm, nghĩa là hành động hơn chỉ là xúc cảm.

BÀI 142: Yêu Thương Là Nhịn Nhục, Nhân Từ Và Không Ganh Tỵ

26-08-2018 267

Khi sứ đồ Phao-lô viết cho Hội Thánh Cô-rinh-tô về tình yêu thương, ông phân tích thương yêu có mười lăm tính chất. Khi nghiên cứu các tính chất này, chúng ta thấy khác hẳn với thương yêu trong văn hóa ngày nay. Tình thương yêu theo sứ đồ Phao-lô là vững chắc, nhạy cảm và chịu đựng, tuy nhiên rất mềm mỏng và đắt giá.

BÀI 141: KHI TA “HẾT XĂNG”

25-08-2018 253

Khi dân Chúa có khi trải qua kinh nghiệm tâm linh khô hạn, hi vọng bắt đầu héo hắt, như đi xe mà xăng gần hết, muốn ngừng lại, muốn rút lui. Rút lui khỏi sinh hoạt Hội Thánh, rút lui khỏi gia đình và bè bạn – và nhiều khi không ý thức được – là rút lui khỏi Chúa (xa cách Chúa dần dần…).

BÀI 140: Tìm Kiếm Chúa

24-08-2018 249

Người ta tìm Chúa ở đâu? Có người tìm Chúa trong thiên nhiên, nhưng tìm như thế cũng như tìm dấu chân người trên tuyết hay trên cát.

BÀI 139: Cuộc Chuẩn Bị Trong Công Trình Của Chúa

23-08-2018 262

Sau 40 năm, cuối cùng Chúa truyền lệnh cho dân Chúa vượt qua sông Giô-đanh và tiến vào đất hứa mà Ngài đã hứa cùng các tổ phụ của họ.

BÀI 138: Điều Thiếu Sót Quan Trọng

22-08-2018 244

Trong ngày Đức Thánh Linh giáng xuống trên con dân Chúa, Sứ đồ Phi-e-rơ đứng lên kêu gọi mọi người: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh” (Công Vụ 2:38).