Suy niệm Lời Chúa »

Bài 068: BA LỜI ƯỚC NGUYỆN

22-03-2018 202

Hầu như trong dân tộc nào cũng có câu chuyện ba lời ước. Nghĩa là một người nào đó gặp một vị thần cho ba lời ước. Nhưng thông thường thì ba lời ước đó cuối cùng đem đến thảm họa hay đưa đến tay trắng hoặc tuyệt vọng hơn là thành công. Có lẽ sự tích hoang đường của ba lời ước đó xuất phát từ ước vọng có được những điều mà con người muốn có trong đời.

Bài 067: AI KHÔNG NÓI DỐI ?

21-03-2018 224

Có những khi vì ghét một ngưòi nào ta thuật lại lời người ấy và thêm ít nhiều lời lẽ của mình cốt để bôi nhọ, như thế cũng lá một cách nói dối. Chính vì thường nói dối nên ta mang tội với Chúa và đối tượng nghe ta. Có thể lắm chỉ vì những lời dối trá nho nhỏ như vậy mà ta mất đi các phước hạnh Chú ban cho mình.

Bài 066: CHIẾC ĐỒNG HỒ ROLEX PERPETUAL CỦA VUA BẢO ĐẠI

19-03-2018 259

Các kỷ vật của vua chúa đông phương, tây phương hoạc nơi nào khác vẫn được những nhà sưu tầm mua với giá cao. Nhưng cho đến nay chưa bao giờ người ta tìm được một báu vật nào của Chúa Cứu Thế Giê-xu để lại cả. Ngay đến một tấm ảnh hay bức chân dung cũng không có. Phải chăng vì thế mà Chúa Giê-xu không hiện hữu? Không phải như thế đâu.

Bài 065: CUỐN SÁCH QUÝ CỦA NEWTON BỊ ĐÁNH CẮP

18-03-2018 223

Mỗi ngày trên thế giới có hằng trăm triệu người mở Kinh thánh ra đọc và tìm được những điều giáo huấn để sống trung thành vói Chúa, thương yêu loài người và hữu ích cho bản thân. Đây mói là cuốn sách cũ mà vẫn mới dù đã có hơn 2000 tuổi. Nhưng thành thật mà hỏi: Bạn có đọc Kinh Thánh bao giờ chưa?

Bài 064: DĨ ĐỘC TRỊ ĐỘC

17-03-2018 194

Thánh Phao-lô đã dạy: “Chớ lấy ác trả ác cho ai. Phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với moi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.

Bài 063: MỒI CỦA MA QUỶ

16-03-2018 207

Ma quỷ thường cám dỗ chúng ta nắm bắt cho nhiều vật chất, càng nhiểu càng tốt, vì nó cho ta cái ảo giác rằng, có nhiều của cải sẽ an toàn sung sướng hơn. Nhưng khi ta cứ khư khư giữ lấy của cải thì ta đã bị mắc bẫy và bị nó bắt lấy ta.

Bài 062: KIỀM CHẾ LỜI NÓI

15-03-2018 201

Bài 061: GIÁ TRỊ CON NGƯỜI

13-03-2018 216

Trước mắt Chúa thì mỗi một con người đều quan trọng như nhau. Chúa thương yêu tất cả và Ngài cũng đã hy sinh chết thay cho tất cả. Chúng ta nên cảm tạ Chúa vì Chúa đánh giá mỗi người như nhau cả. Chỉ con người mới phân biệt đối xử mà thôi.

Bài 060: SUNG SƯỚNG VỀ NHỮNG ĐIỂU MÌNH KHÔNG CÓ

12-03-2018 227

"Nhưng sự tin kính và sự thỏa lòng là một lợi lớn, vì khi ra đời chúng ta chẳng đem gì theo, khi qua đời chúng ta cũng không thể đem gì theo. Vậy hễ đủ ăn đủ mặc, chúng ta hãy thỏa lòng với những điều ấy." [I Ti-mô-thê 6:6-8]

Bài 059: TỘI PHẠM VÀ BẰNG CỚ

11-03-2018 221

Sâu kín trong tâm hồn chúng ta có một ao ước về một cuộc đời trong sạch, chưa bao giờ lầm lạc, lầm lỗi hay làm những điều sai trái nhơ bẩn. Nhưng ao ước hay hy vọng này chẳng bao giờ đạt đến trong hoàn cảnh của đời sống. Ngay trong nhiều hệ thống tôn giáo người ta cũng không tìm thấy sự giải thoát hay nói theo duy tâm là cứu rỗi.