Suy niệm Lời Chúa »

BÀI 138: Điều Thiếu Sót Quan Trọng

22-08-2018 442

Trong ngày Đức Thánh Linh giáng xuống trên con dân Chúa, Sứ đồ Phi-e-rơ đứng lên kêu gọi mọi người: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh” (Công Vụ 2:38).

BÀI 137: Ăn Năn, Xưng Tội Và Được Cứu

21-08-2018 513

Ngày nay nhiều khi truyền giảng Phúc Âm, người ta chú trọng nhiều vào việc “tin nhận Chúa Giê-xu” cho được cứu, nhưng quên rằng, phải ăn năn xưng tội trước khi tin nhận.

BÀI 136: Vương Quốc Ánh Sáng

20-08-2018 459

Trong phần Kinh Thánh thường được trích đọc vào Lễ Giáng Sinh, tiên tri Ê-sai đã viết: 1Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Ánh sáng ấy chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng sinh vào một trần gian

BÀI 135: Bài Học Kiên Nhẫn

19-08-2018 536

Khi gặp nan đề ít ai chịu ngồi yên chờ đợi, nhưng bảo nhau: “Làm cái gì đi chứ!!” Thanh niên Đa-vít ngày xưa, trong lúc chạy trốn Vua Sau-lơ đã học bài học kiên nhẫn trong nhiều năm và đã viết Thi-thiên 40, như chúng ta vừa đọc.

BÀI 134: Hãy Tiếp Tục Thức Canh

18-08-2018 477

Lúc ấy Chúa Giê-xu và 12 môn đệ đang ở trên núi Ô-liu. Chúa biết thời điểm quan trọng đã đến. Chúa nói những lời chân tình cẩn thận khi Chúa trả lời các câu hỏi của môn đệ về sự tàn phá thành Giê-ru-sa-lem và về việc Chúa sẽ trở lại trần gian lần thứ hai.

BÀI 133: Ai là anh em chị em của tôi?

17-08-2018 454

Một trong những cảnh linh động đặc biệt trong Tin Lành Giăng là cảnh Chúa Giê-xu cầu nguyện trong Vườn Ghết-sê-ma-nê. Đây là nơi người Do-thái ép nho làm rượu, một nơi thanh vắng mà Chúa và các môn đệ thường đến để cầu nguyện.

BÀI 132: Khi Người Thân Chịu Khổ

16-08-2018 442

vì trong Đức Chúa Giê-xu Christ, anh em thảy đều làm một.” Ngày xưa, khi ông Ê-tiên (Stephen) là một chấp sự “đầy ơn và quyền năng của Chúa” thực hiện nhiều dấu kỳ và phép lạ tại Giê-ru-sa-lem ngay sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên,thì quan quyền Do-thái lúc ấy bắt Ê-tiên đưa ra tòa xét xử.

BÀI 131: Hết Lòng Tin Cậy

15-08-2018 483

Châm ngôn 3 câu 1-12 là khúc Kinh thánh căn bản cho người tin Chúa để sống an bình và thỏa lòng. Các câu Kinh thánh này có lời hứa cho những ai “hết lòng tin cậy” nơi Chúa và không nhờ khả năng của chính mình.

BÀI 130: Lằm Bằm Và Lưỡng Lự

14-08-2018 548

Lời dạy của sứ đồ Phao-lô mang tính cách lệnh truyền chứ không phải một lời khuyên. Trong cộng đoàn dân Chúa, nhiều khi những lời phàn nàn hay lằm bằm làm cho công việc không chạy và khó tiến bộ. Phàn nàn là bất mãn mà không nói ra, cứ âm thầm hành động nhưng không thỏa lòng.

BÀI 129: Tìm Kiếm Yên Lặng

13-08-2018 427

Đời xưa, khi chưa có máy bay phản lực, chưa có mạng lưới toàn cầu, chưa có truyền hình, thần học gia Arthur Pink đã viết: “Những gì loài người khinh chê, thì Chúa trọng vọng; những gì loài người chiêm ngưỡng,