Suy niệm Lời Chúa »

Bài 272: Ảnh hưởng

13-10-2017 122

Chúa rất quan tâm về ảnh hưởng của con dân Ngài đối với những người không tin Chúa. Chúa chỉ lo rằng chúng ta cho người khác thấy chúng ta làm tín đồ rất kém cỏi vì chỉ nói về Chúa mà thật sự sống theo ý mình.

Bài 271: Kết quả

12-10-2017 121

Khúc Kinh thánh này dạy chúng ta phải chân chân thành đánh giá cuộc đời thực tế của mình. Trong Kinh Thánh Tân ước quả trái được dùng trong nhiều hình thức:

Bài 270: Ơn lành quý nhất cho đời tôi

11-10-2017 144

"Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?”

Bài 269: Chúa có biết anh hay chị không?

10-10-2017 123

Có thể nào một anh em hay chị em đi nhà thờ mỗi Chủ nhật, thỉnh thoảng dâng tiền, có danh sách tín hữu, nhưng vẫn lạc mất về tâm linh hay chăng?

Bài 268: Nâng đỡ nhau

09-10-2017 156

“2Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.”

Bài 267: Phán xét và tự xét

08-10-2017 136

Tại đây Chúa vạch ra lỗi của người ưa phê bình chỉ trích người khác mà quên rằng mình cũng vi phạm rất nhiều.

Bài 266: Phản hồi của đoán xét

06-10-2017 129

Hôm nay chúng ta học về lời Chúa dạy về sự đoán xét hay lên án người khác. Chúng ta phải cẩn thận vì người ta dễ hiểu lầm điều Chúa dạy

Bài 265: Hôm nay là ngày quan trọng

05-10-2017 149

Một trong những khía cạnh khó chịu nhất của lo âu là quan tâm về tương lai. Triết gia bảo rằng: “Lo âu là gì? Đó là nghĩ về ngày hôm sau.” “Hôm sau” chính là điều làm chúng ta lo lắng hơn cả.”

Bài 264: Quá trình đổ vỡ

04-10-2017 123

Đổ vỡ là một quá trình, và Môi-se đang tiến trên hành trình do Chúa chỉ đạo. Phút giây mà Môi-se quay lại để xem “bụi gai cháy” cũng chính là lúc Chúa gọi tên ông.

Bài 263: Phước hạnh của sự đổ vỡ

03-10-2017 149

Có một lối dẫn đến phước hạnh của Chúa, nhưng lối này thường bắt chúng ta đi qua thung lũng của sự đổ vỡ.