Suy niệm Lời Chúa »

Bài 299: Gieo gì gặt nấy

11-11-2017 246

“7Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.”

Bài 298: Nơi Hạnh Phúc Nhất

10-11-2017 168

Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.

Bài 297: Những độc chất giết người

09-11-2017 312

17Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.

Bài 296: An tâm do xác tín

08-11-2017 173

Muốn an tâm do xác tín, chỉ cần tin nhận Chúa, mời Chúa làm chủ tâm hồn mình và giao thác cả cuộc đời mình trong tay Chúa.

Bài 295: Thượng Đế ở đâu?

07-11-2017 155

Thượng Đế ở đâu? Làm sao biết chắc là Thượng Đế tồn tại? Đúng là ta không thấy Thượng Đế và cũng không thể đặt Thượng Đế dưới kính hiển vi để quan sát hay là cân trọng lượng của Ngài được.

Bài 294: Thiên đàng

06-11-2017 189

Đó là tin mừng cho những ai chờ mãi cho trời mau sáng. Thiên đàng sẽ không còn những cuộc từ biệt, cũng không có nước mắt chia ly nữa.

Bài 293: Thói quen

05-11-2017 180

Bạn trẻ cần nhớ rằng: tất cả những gì ta làm bây giờ sẽ trở thành những thói quen sau này. Vì vậy, nên cân nhắc để loại trừ những thói quen xấu. Vì mỗi tính xấu hay tốt đều để lại những dấu vết nhỏ không bao giờ mất trong tâm hồn ta.

Bài 292: Được tha thứ

04-11-2017 188

Muốn đứng trước mặt Chúa trong tình trạng tự nhiên của mình, là để mua lấy sự hủy diệt. Nếu Chúa lưu lại tất cả các tội phạm của chúng ta, không ai có thể đối diện với Chúa được.

Bài 291: Hạnh Phúc

03-11-2017 187

“Phước cho dân tộc nào có Thượng Đế là Chân Thần của họ.” Hạnh phúc là một trong những điều mâu thuẫn nhất trên đời. Hạnh phúc có thể tìm được trong hầu hết các hoàn cảnh, và ở mọi cấp độ của đời người

Bài 290: Khôn ngoan

02-11-2017 201

“7Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.”