Phương pháp sống đạo »

Suy Gẫm Mùa Xuân - THAY ĐỔI VÀ KHÔNG THAY ĐỔI

07-02-2016 1615

Mỗi năm vào dịp xuân về người ta hay bàn đến những chuyện cũ và mới. Nhiều câu chúc trong dịp xuân mong ước cho người nhận được nhiều điều may mắn tốt đẹp và mới. Cụ thể hơn, gần như ai ai cũng quét vôi lại, sơn sửa nhà cửa, mua sắm đồ dùng hoặc y phục mới để chào đón mùa xuân.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 18: Yêu Thế Gian

15-02-2016 1238

Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì người ấy không có lòng yêu kính Chúa Cha. Vì tất cả những điều trong thế gian như tham dục của thân xác, tham dục của mắt và kiêu ngạo của đời sống không xuất phát từ Cha, nhưng từ trong thế gian. Thế gian sẽ qua đi, tham dục trong thế gian cũng thế: nhưng ai làm theo ý chỉ của Chúa thì tồn tại đời đời

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 17: Thiếu Nhi, Thanh Niên và Lão Thành

08-02-2016 1208

Ta viết cho các con... là Thiếu nhi... thanh niên ... phụ lão

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 16: Yêu Anh Em

01-02-2016 1215

Ai yêu anh em là sống trong ánh sáng, nơi người ấy chẳng có điều gì gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em sống trong tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 15: BIẾT CHÚA

25-01-2016 1111

... việc đó chứng tỏ rằng chúng ta đã biết chúng ta biết Chúa. Ai nói biết Chúa mà không giữ lời răn dạy của Ngài là kẻ dối trá

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 14: Đấng Biện Hộ

18-01-2016 1011

Hỡi các con bé bỏng của ta, ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Nếu có ai phạm tội, chúng ta đã có một Đấng biện hộ trước Cha là Chúa Cứu Thế, đấng toàn thiện. Chính Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội chúng ta không thôi, nhưng còn vì tội của toàn thể nhân loại nữa. I Giăng 2:1-2

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 13: TỘI

11-01-2016 1056

Nếu có ai phạm tội, chúng ta đã có một Đấng biện hộ trước Cha là Chúa Cứu Thế, Đấng toàn thiện. Chính Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội chúng ta không thôi, nhưng còn vì tội của toàn thể nhân loại nữa.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 12: CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU

05-01-2016 1374

... máu của Chúa Cứu Thế Giê-xu Con Ngài (hay, huyết của Đức Chúa Giê-xu, con Ngài)... I Giăng 1:7

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 11: Máu của Chúa Cứu Thế Giê-Xu

21-12-2015 1315

... máu của Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời tẩy sạch mọi tội ác chúng ta

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 10: Đi Trong Ánh Sáng

14-12-2015 1428

Vậy nếu ai nói mình thân thiết với Chúa, mà lại sống trong bóng tối là người nói dối và không làm điều chân thật;