Phương pháp sống đạo »

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 26: Lớn Lên Trong Ân Điển

11-04-2016 1218

.... vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ: ai chẳng làm đều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em cũng vậy. I Giăng 3:6-10

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 25: Đắc Thắng Ma Quỷ

04-04-2016 1845

Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. I Giăng 3:8 Trong I Giăng chương 3 có hai lời tuyên bố quan trọng về Chúa Cứu Thế Giê-xu hay Con Đức Chúa Trời, đó là: Câu 5: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hiện ra để giải trừ tội ác.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 24: Cứu Chúa Vô Tội

28-03-2016 1446

Vả, các con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hiện ra để cất tội ác đi, và biết trong Ngài không có tội ác. I Giăng 3:5

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 23: THÁNH KHIẾT

21-03-2016 1498

Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. I Giăng 3:2,3.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 22: Vinh Quang Rạng Ngời

14-03-2016 1419

Nhưng chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài; vì chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa đích thực.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 21: Con Cái Của Đức Chúa Trời

07-03-2016 1282

... vì cho chúng ta được làm con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Lý do thế gian không nhận biết chúng ta vì thế gian không chịu nhìn nhận Ngài. I Giăng 2:29, 3:1

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 20: SỰ XỨC DẦU CỦA THÁNH LINH

29-02-2016 1526

Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà ấy là sự thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy mà các con đã nhận. I Giăng 2:20-21, 27

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 19: Kẻ Chống Lại Chúa Cứu Thế

22-02-2016 1450

Ai là kẻ dối trá, nếu không phải là kẻ đã phủ nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế? Kẻû chống lại Chúa Cứu Thế là người phủ nhận Chúa Cha và Chúa Con. Ai phủ nhận Chúa Con, cũng không nhận Chúa Cha: nhưng ai nhận Chúa Con, là công nhận cả Chúa Cha. I Giăng 2:18-19, 22-23 (Bản dịch Nguồn Sống)

Suy Gẫm Mùa Xuân - THAY ĐỔI VÀ KHÔNG THAY ĐỔI

07-02-2016 1753

Mỗi năm vào dịp xuân về người ta hay bàn đến những chuyện cũ và mới. Nhiều câu chúc trong dịp xuân mong ước cho người nhận được nhiều điều may mắn tốt đẹp và mới. Cụ thể hơn, gần như ai ai cũng quét vôi lại, sơn sửa nhà cửa, mua sắm đồ dùng hoặc y phục mới để chào đón mùa xuân.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 18: Yêu Thế Gian

15-02-2016 1390

Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì người ấy không có lòng yêu kính Chúa Cha. Vì tất cả những điều trong thế gian như tham dục của thân xác, tham dục của mắt và kiêu ngạo của đời sống không xuất phát từ Cha, nhưng từ trong thế gian. Thế gian sẽ qua đi, tham dục trong thế gian cũng thế: nhưng ai làm theo ý chỉ của Chúa thì tồn tại đời đời