Phương pháp sống đạo »

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 16: Yêu Anh Em

01-02-2016 1095

Ai yêu anh em là sống trong ánh sáng, nơi người ấy chẳng có điều gì gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em sống trong tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 15: BIẾT CHÚA

25-01-2016 1007

... việc đó chứng tỏ rằng chúng ta đã biết chúng ta biết Chúa. Ai nói biết Chúa mà không giữ lời răn dạy của Ngài là kẻ dối trá

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 14: Đấng Biện Hộ

18-01-2016 915

Hỡi các con bé bỏng của ta, ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Nếu có ai phạm tội, chúng ta đã có một Đấng biện hộ trước Cha là Chúa Cứu Thế, đấng toàn thiện. Chính Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội chúng ta không thôi, nhưng còn vì tội của toàn thể nhân loại nữa. I Giăng 2:1-2

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 13: TỘI

11-01-2016 940

Nếu có ai phạm tội, chúng ta đã có một Đấng biện hộ trước Cha là Chúa Cứu Thế, Đấng toàn thiện. Chính Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội chúng ta không thôi, nhưng còn vì tội của toàn thể nhân loại nữa.

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 12: CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU

05-01-2016 1186

... máu của Chúa Cứu Thế Giê-xu Con Ngài (hay, huyết của Đức Chúa Giê-xu, con Ngài)... I Giăng 1:7

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 11: Máu của Chúa Cứu Thế Giê-Xu

21-12-2015 1208

... máu của Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời tẩy sạch mọi tội ác chúng ta

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 10: Đi Trong Ánh Sáng

14-12-2015 1317

Vậy nếu ai nói mình thân thiết với Chúa, mà lại sống trong bóng tối là người nói dối và không làm điều chân thật;

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 9: Tội ác

07-12-2015 1173

Vậy nếu ai nói mình thân thiết với Chúa, mà lại sống trong bóng tối là người nói dối và không làm điều chân thật;

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 8: Đức Thánh Khiết của Đức Chúa Trời

30-11-2015 1147

Đây là thông điệp chúng tôi đã nghe từ Chúa và công bố cho anh em, đó là, Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối nào cả. I Giăng 1:5

Khảo Học Thư Giăng Nhất - Bài 7: Biết Đức Chúa Trời

23-11-2015 1136

Thật sự là tương giao của chúng ta với Chúa Cha và với con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. 1 Giăng 1:3