Phương pháp sống đạo »

Bài 09: TIÊN TRI Ê-LI VÀ Ê-LI-SÊ

16-04-2018 1421

Bài 08 TIÊN TRI SA-MU-ÊN - NHÀ TIÊN TRI GƯƠNG MẪU

06-04-2018 982

Tiên tri Sa-mu-ên là tiên tri gương mẫu cho các tiên tri vì ông là người bảo vệ việc tôn thờ Chúa. Chăm sóc tất cả 12 chi tộc, đem phục hưng lại cho nước Israel, hướng dẫn dân tôn thờ Chúa và mọi chi tộc nghe theo chỉ đạo của ông. Sa-mu-ên cũng làm cho nước Israel vững vàng đối với nước ngoài, làm cho nước được an bình và thịnh vượng.

Bài 07: LÃNH TỤ MÔI-SE - TIÊN TRI ĐẦU TIÊN CỦA CHÚA

31-03-2018 1026

Lãnh tụ Môi-se là người đầu tiên được nhận mặc khải từ Chúa, ghi chép lại và dạy cho dân Chúa. Mặc khải này trải rộng khắp các lĩnh vực của sự sống kể cả luật lệ về sự thánh khiết, tinh sạch, nghi lễ, đời sống gia đình, việc làm và xã hội. Qua lãnh tụ Môi-se, Chúa đã hoạch định hình thành một dân Chúa theo ý Ngài. Mặc khải của Chúa là khiến dân Chúa không bị tiêm nhiễm những việc làm quái gở của các dân ngoại Do-thái, kể cả bói toán và ma thuật.

Bài 06: KHẢI TƯỢNG

24-03-2018 964

Ngay từ ban đầu, Chúa đã từng mặc khải tính tình của Ngài và lời răn dạy cho nhân loại qua những khải tượng mà Ngài ban cho một số người. Qua các khải tượng, Chúa mặc khải cho biết những gì Chúa muốn hay những gì Chúa muốn làm và chỉ định người Chúa chọn để thi hành.

Bài 05: BIỂU TƯỢNG CỦA LỜI TIÊN TRI

17-03-2018 832

Nếu các lời tiên tri lúc nào cũng hoàn toàn đặc biệt, luôn luôn có những chi tiết về tên gọi, nơi chốn và sự kiện, thì sẽ trở thành ngày tháng nhất định. Nhưng trong sự khôn ngoan của Chúa, các tiên tri có sứ điệp cho thời đại của họ cũng như sứ điệp cho chúng ta 2500 năm về sau. Lời tiên tri vừa có thời gian lại vừa vô thời gian. Nếu chúng ta đọc các sách tiên tri đúng cách, chúng ta sẽ không bao giờ lầm lẫn.

Bài 04: TIÊN TRI VÀ SỨ ĐIỆP

09-03-2018 891

Trọng tâm của tiên tri là người tiên tri phải là sứ giả của Chúa. Nhưng nhà tiên tri còn hơn là một sứ giả. Thí dụ như trường hợp nhà tiên tri cầu thay cho người khác. Họ có trách nhiệm thiêng liêng là cầu thay cho phúc lợi của người khác. Sáng thế ký 20:7 ghi lại việc Áp-ra-ham là tiên tri cầu thay cho vua A-bi-mê-léc. Áp-ra-ham được gọi là tiên tri của Chúa, không phải để làm sứ giả truyền sứ điệp của Chúa cho vua A-bi-mê-léc, nhưng là người cầu thay cho vua này không bị Chúa sát hại.

Bài 03: TÌM HIỂU TIÊN TRI VÀ SỨ ĐIỆP TIÊN TRI

02-03-2018 855

Khi đọc tác phẩm tiên tri chúng ta cần biết về bối cảnh lịch sử của lời tiên tri. Mỗi nhà tiên tri đều bắt đầu với phần giới thiệu về tác phẩm. Câu đầu tiên cho biết ai là tác giả và thời gian nào phán bảo lời Chúa cho dân Chúa. Thời gian thường là vào lúc ông vua nào đang trị vì. Chúng ta có thể tìm hiểu về thời gian đó qua các sách lịch sử của Kinh thánh Cựu Ước.

Bài 02: MẶC KHẢI VÀ TÔN GIÁO

24-02-2018 927

Tôn giáo là một hệ thống hay khuôn khổ giúp nhân loại giải thích thế giới của họ, định nghĩa chỗ đứng của họ trong thế gian và phát triển với mục đích. Tôn giáo mở rộng cửa cho các phương tiện nào sẫn có (chính trị, kinh tế, xã hội) để mang lại hài hòa chung cho loài người trong xã hội và trong tự nhiên, nhưng đóng kín đối với mặc khải.

Bài 01: TIÊN TRI VÀ SỨ ĐIỆP

18-02-2018 962

Tiên tri và sứ điệp là phần nghiên cứu về các vị tiên tri của Chúa trong Kinh thánh và những tác phẩm gọi là các sách tiên tri của Kinh thánh. Phần nghiên cứu này mục đích cho quý độc giả hiểu rõ vai trò của nhà tiên tri cũng như cách đọc các sách mà họ đã viết ra trong Kinh thánh Cựu Ước.

Suy Niệm Cuối Năm

31-12-2017 1180

Ta cần loại khôn ngoan đó để thắng lo âu tạo ra do các thất bại trong quá khứ và nỗi sợ phạm lại các thất bại này trong tương lai. Đó là một nỗi lo lắng, ngăn cản ta vui hưởng đời sống đầy trọn ngay trong hiện tại.