Phương pháp sống đạo »

Bài 02: MẶC KHẢI VÀ TÔN GIÁO

24-02-2018 308

Tôn giáo là một hệ thống hay khuôn khổ giúp nhân loại giải thích thế giới của họ, định nghĩa chỗ đứng của họ trong thế gian và phát triển với mục đích. Tôn giáo mở rộng cửa cho các phương tiện nào sẫn có (chính trị, kinh tế, xã hội) để mang lại hài hòa chung cho loài người trong xã hội và trong tự nhiên, nhưng đóng kín đối với mặc khải.

Bài 01: TIÊN TRI VÀ SỨ ĐIỆP

18-02-2018 321

Tiên tri và sứ điệp là phần nghiên cứu về các vị tiên tri của Chúa trong Kinh thánh và những tác phẩm gọi là các sách tiên tri của Kinh thánh. Phần nghiên cứu này mục đích cho quý độc giả hiểu rõ vai trò của nhà tiên tri cũng như cách đọc các sách mà họ đã viết ra trong Kinh thánh Cựu Ước.

Suy Niệm Cuối Năm

31-12-2017 573

Ta cần loại khôn ngoan đó để thắng lo âu tạo ra do các thất bại trong quá khứ và nỗi sợ phạm lại các thất bại này trong tương lai. Đó là một nỗi lo lắng, ngăn cản ta vui hưởng đời sống đầy trọn ngay trong hiện tại.

Câu Chuyện Giô-sép

12-12-2017 628

Kinh thánh là lời Chúa, trình bày rất rõ về chương trình cứu rỗi nhân loại của Thượng Đế, cũng như bản chất của Thượng Đế và tình trạng hư hoại của con người. Kinh thánh cho biết rất đầy đủ các điều cần thiết để một con người tội lỗi được giải cứu và được trở thành con trong nhà Chúa và hưởng phúc vĩnh sinh.

Bài Học Về Tiên Tri Trong Kinh Thánh - Bài 6: Khải Tượng

30-11-2017 553

Trong suốt Kinh thánh các nhà tiên tri và một số thánh nhân chia sẻ những khải tượng mà Chúa đặc biệt cho họ thấy. Ngay từ ban đầu, Chúa đã từng mặc khải tính tình của Ngài và lời răn dạy cho nhân loại qua những khải tượng mà Ngài ban cho một số người.

Bài Học Về Tiên Tri Trong Kinh Thánh - Bài 5: Biểu tượng của lời tiên tri

21-11-2017 487

Tại sao các tiên tri dùng ngôn ngữ biểu tượng và những hành động để truyền đạt sứ điệp của họ? Các tiên tri có khi nào nói một loại ngôn ngữ huyền bí không? Làm sao ngày nay hiểu được loại ngôn ngữ tiên tri này?

Bài Học Về Tiên Tri Trong Kinh Thánh - Bài 4: Tiên Tri và Sứ điệp Tiên tri

14-11-2017 555

Mục đích của nhà tiên tri là gì? Phải chăng nhà tiên tri chỉ quan tâm về tiên đoán tương lai? Chúa Giê-xu có phải là tiên tri hay không?

Bài Học Về Tiên Tri Trong Kinh Thánh - Bài 3: Ai là các Tiên tri trong Kinh thánh?

03-11-2017 713

Tiên tri là các sứ giả truyền rao sứ điệp của Chúa cho nhân loại. Tiên tri là người truyền Lời Chúa cho dân Chúa.

Bài Học Về Tiên Tri Trong Kinh Thánh - Bài 2: Mặc Khải và Tôn giáo

24-10-2017 512

Dân tộc Israel cũng như các dân tộc khác, họ cũng chia sẻ lịch sử sơ đẳng về sáng tạo của Chúa và sự phản loạn của loài người đối với Ngài. Trong lĩnh vực này Chúa đã ban cho dân Chúa một bản ghi ngắn gọn về thời tiền sử của họ trong Sáng Thế Ký 1-11.

Bài Học Về Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Bài 1: Tiên Tri Và Sứ Điệp

13-10-2017 665

Tiên tri và sứ điệp là phần nghiên cứu về các vị tiên tri của Chúa trong Kinh thánh và những tác phẩm gọi là các sách tiên tri của Kinh thánh.