Phương pháp sống đạo »

Câu Chuyện Giô-sép

12-12-2017 1260

Kinh thánh là lời Chúa, trình bày rất rõ về chương trình cứu rỗi nhân loại của Thượng Đế, cũng như bản chất của Thượng Đế và tình trạng hư hoại của con người. Kinh thánh cho biết rất đầy đủ các điều cần thiết để một con người tội lỗi được giải cứu và được trở thành con trong nhà Chúa và hưởng phúc vĩnh sinh.

Bài Học Về Tiên Tri Trong Kinh Thánh - Bài 6: Khải Tượng

30-11-2017 1135

Trong suốt Kinh thánh các nhà tiên tri và một số thánh nhân chia sẻ những khải tượng mà Chúa đặc biệt cho họ thấy. Ngay từ ban đầu, Chúa đã từng mặc khải tính tình của Ngài và lời răn dạy cho nhân loại qua những khải tượng mà Ngài ban cho một số người.

Bài Học Về Tiên Tri Trong Kinh Thánh - Bài 5: Biểu tượng của lời tiên tri

21-11-2017 1138

Tại sao các tiên tri dùng ngôn ngữ biểu tượng và những hành động để truyền đạt sứ điệp của họ? Các tiên tri có khi nào nói một loại ngôn ngữ huyền bí không? Làm sao ngày nay hiểu được loại ngôn ngữ tiên tri này?

Bài Học Về Tiên Tri Trong Kinh Thánh - Bài 4: Tiên Tri và Sứ điệp Tiên tri

14-11-2017 1313

Mục đích của nhà tiên tri là gì? Phải chăng nhà tiên tri chỉ quan tâm về tiên đoán tương lai? Chúa Giê-xu có phải là tiên tri hay không?

Bài Học Về Tiên Tri Trong Kinh Thánh - Bài 3: Ai là các Tiên tri trong Kinh thánh?

03-11-2017 1490

Tiên tri là các sứ giả truyền rao sứ điệp của Chúa cho nhân loại. Tiên tri là người truyền Lời Chúa cho dân Chúa.

Bài Học Về Tiên Tri Trong Kinh Thánh - Bài 2: Mặc Khải và Tôn giáo

24-10-2017 1137

Dân tộc Israel cũng như các dân tộc khác, họ cũng chia sẻ lịch sử sơ đẳng về sáng tạo của Chúa và sự phản loạn của loài người đối với Ngài. Trong lĩnh vực này Chúa đã ban cho dân Chúa một bản ghi ngắn gọn về thời tiền sử của họ trong Sáng Thế Ký 1-11.

Bài Học Về Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Bài 1: Tiên Tri Và Sứ Điệp

13-10-2017 1537

Tiên tri và sứ điệp là phần nghiên cứu về các vị tiên tri của Chúa trong Kinh thánh và những tác phẩm gọi là các sách tiên tri của Kinh thánh.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 15. Đức Thánh Linh Đem Đến Thời Đại Mới

04-10-2017 1105

Trong Hội-thánh đầu tiên thường có những giáo sư giả theo chân các sứ đồ để cố lợi dụng đức tin đơn sơ của các tín hữu mới tin. Những kẻ giả mạo này thường nói rằng họ được các sứ đồ ủy nhiệm và trưng bày cả thư giới thiệu nữa

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài thứ 14. Thánh-linh trang bị cho chúng ta quyền năng để tôn thờ và phục vụ

23-09-2017 1034

Thánh-linh đến để giải cứu chúng ta, những người tin nhận Ngài, ra khỏi chỗ chán chường tuyệt vọng.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 13. Thánh Linh Với Quả Trái Đặc Biệt

11-09-2017 1040

Khi Thánh-linh hoạt động thì Ngài chỉ cho chúng ta thấy phương pháp mới.