Phương pháp sống đạo »

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 6. Đức Thánh Linh Ban Năng Lực

03-07-2017 831

Khi nói đến quyền năng hay sức mạnh quý vị và các bạn nghĩ đến gì? Hình ảnh nào hiện ra trong tâm trí quý vị?

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 5. Thánh Linh Sống Trong Chúng Ta

26-06-2017 689

Đức Thánh Linh ngự trong tâm hồn người tin Chúa với mục đích là thực hiện những đổi thay quan trọng trong đời sống người ấy.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài thứ 4. Thánh-linh là Dấu Ấn của Đức Chúa Trời trên con dân Chúa

19-06-2017 810

Vì chúng ta có Thánh Linh ấn chứng, chúng ta có một hi vọng trong tương lai. Thánh Linh là sự đảm bảo của Đức Chúa Trời là chúng ta sẽ được hưởng tất cả những gì Chúa hứa.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài thứ 3: Đức Thánh Linh Biến Đổi Cuộc Đời

12-06-2017 893

Trong nhiều năm tại Hoa-kỳ người ta bàn cãi nhiều về việc cầu nguyện tại trường học. Có người cho rằng học sinh nếu có được một ít tôn giáo cũng tốt hơn là không.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài thứ 2. Thánh-linh làm Báp-tem cho Hội-thánh

03-06-2017 1603

Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài 1: Thánh-Linh Là Một Thân Vị

30-05-2017 1569

Nếu chỉ đặt hiểu biết về Thánh-linh qua kinh nghiệm mà thôi, thì chẳng khác gì phát triển một giáo lý về sáng tạo mà chỉ căn cứ vào một cảnh hoàng hôn trên biển hay một chuyến lái xe vào mùa thu xuyên qua một vùng đồi núi.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 41: Đức Thánh Linh và Việc Cầu nguyện

22-05-2017 2694

Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin, ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu; vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta, và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 40: Quả Trái và Cầu nguyện

15-05-2017 3189

Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 39: Cầu Nguyện và Lời Chúa

08-05-2017 3067

Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 38: Điều Kiện Tiên Quyết

02-05-2017 3224

Nếu các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.