Phương pháp sống đạo »

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài thứ 3: Đức Thánh Linh Biến Đổi Cuộc Đời

12-06-2017 763

Trong nhiều năm tại Hoa-kỳ người ta bàn cãi nhiều về việc cầu nguyện tại trường học. Có người cho rằng học sinh nếu có được một ít tôn giáo cũng tốt hơn là không.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài thứ 2. Thánh-linh làm Báp-tem cho Hội-thánh

03-06-2017 1424

Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài.

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài 1: Thánh-Linh Là Một Thân Vị

30-05-2017 1369

Nếu chỉ đặt hiểu biết về Thánh-linh qua kinh nghiệm mà thôi, thì chẳng khác gì phát triển một giáo lý về sáng tạo mà chỉ căn cứ vào một cảnh hoàng hôn trên biển hay một chuyến lái xe vào mùa thu xuyên qua một vùng đồi núi.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 41: Đức Thánh Linh và Việc Cầu nguyện

22-05-2017 2497

Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin, ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu; vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta, và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 40: Quả Trái và Cầu nguyện

15-05-2017 3003

Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 39: Cầu Nguyện và Lời Chúa

08-05-2017 2846

Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 38: Điều Kiện Tiên Quyết

02-05-2017 3047

Nếu các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 37: Sức Mạnh của việc Bền Tâm Cầu Nguyện

24-04-2017 2406

Chúa đưa ra một hình ảnh quen thuộc, đó là một vị có uy quyền xét xử nhân dân trong vùng để lên án buộc tội hay tha cho người nào.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 36: Sức Mạnh Của Sự Hợp Tác Cầu Nguyện

19-04-2017 1163

Qua lời dạy của Chúa, chúng ta thấy những dấu hiệu của một cuộc cầu nguyện hợp tác chân chính. Thứ nhất là sự thuận hợp về vấn đề cầu xin.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 35: Cầu nguyện và thương yêu

10-04-2017 1341

Lời cầu nguyện xuất phát từ một tấm lòng hoặc là không sòng phẳng với Chúa hoặc là bất hòa với người nào đó, chắc chắn không được chấp nhận.