Phương pháp sống đạo »

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 26: Tin cậy Chúa trong thân phận của mình

07-02-2017 1147

Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 25: Kinh Nghiệm Tình Yêu Của Chúa

30-01-2017 1133

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 24: Tình thương của Chúa

23-01-2017 1087

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 23: Đức Khôn Ngoan Vô Hạn của Chúa

16-01-2017 1023

Trong bài trước chúng ta đã nói rằng, muốn tin cậy Chúa trong nghịch cảnh, con dân Chúa phải biết rõ Chúa về quyền chủ tể của Ngài trên muôn loài vạn vật, thứ hai Chúa tuyệt đối khôn khoan và thứ ba,

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 22: Quyền Tể Trị của Chúa

09-01-2017 1102

Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài,

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 21: Cầu nguyện với Chúa Toàn Năng

05-01-2017 1044

Năm 1981 Đạo sĩ Harold Kushner phát hành một cuốn sách mang đề tựa là "Khi Điều Xấu Xẩy Ra Cho Người Lành"

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 20: Tin Cậy Chúa

26-12-2016 1397

Câu Kinh thánh này tóm tắt ý nghĩa của từ tin cậy Chúa một cách đơn giản. Trên thực tế việc tin cậy Chúa đòi hỏi đức tin chân thật và hoàn toàn giao thác nan đề cho Chúa, không nghi ngờ hay lo lắng. Kinh nghiệm cho thấy rằng tin cậy Chúa không dễ.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 19: Cầu nguyện theo hướng dẫn của Chúa

19-12-2016 1240

Có người bảo rằng Chúa thinh lặng như ánh sáng. Chúng ta không nhìn thấy Chúa, chúng ta cũng không nghe tiếng Chúa qua tai của mình.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 18: Cầu nguyện với Chúa là Đấng Chủ tể

12-12-2016 1025

Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu lẽ mầu nhiệm về quyền chủ tể của Chúa, vì khi hiểu rõ uy quyền này, thái độ sống và lời cầu nguyện của chúng ta sẽ thay đổi.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 17: Cầu nguyện khi thất vọng

05-12-2016 1137

Câu được nhắc đi nhắc lại trong hai Thi Thiên vừa đọc là câu hỏi: Hỡi linh hồn ta, cớ sao người sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Bản Kinh Thánh Công giáo dịch là: Hồn ta hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi?