Phương pháp sống đạo »

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 16: Cầu nguyện khi còn nhiều ân hận

28-11-2016 780

Thông thường người ta gặp bốn nan đề thuộc về cá nhân, đó là sợ hãi, mặc cảm có tội, chủ quan và không thể quên. Trong bốn nan đề này thì vấn đề không thể quên là khó giải quyết nhất.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 15: Cầu nguyện khi bất mãn

21-11-2016 883

Bất mãn là một tình trạng mà trong sâu kín mỗi tâm hồn đều có thấy. Những ai thành công nhất trên đời cũng vẫn có những giấc mơ chưa bao giờ thực hiện hay là những hi vọng không bao giờ đạt đến.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 14: Vấn đề đau khổ

14-11-2016 740

Một trong những điều huyền bí nhất của đời người là huyền bí về đau khổ. Câu hỏi thường nghe nạn nhân thốt ra là: "Tại sao tôi bị thế này?"

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 13: Thắng Căng Thẳng Nội Tâm

06-11-2016 883

Nhiều người sống trong đời đã gặp những khó khăn đến nỗi phát sinh ra những chứng bệnh căng thẳng trong nội tâm.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 12: Cầu Nguyện Cho Ngày Mai

31-10-2016 960

Xin cho tôi biết phải làm sao để có được tin tưởng vào ngày mai và bình tĩnh đối diện với tương lai.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 11: Đức Tin Rời Núi

24-10-2016 846

Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. 23 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Mác 11:22,23.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 10: Cầu nguyện theo ý Chúa

17-10-2016 1034

Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 9: Tại sao phải cầu nguyện?

10-10-2016 856

Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 8: Ba điều căn bản: Đức Tin, Hi Vọng và Tình Yêu

03-10-2016 879

Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, trông cậy và tình yêu; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình thương.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 7: Cầu Nguyện Và Sự An Tĩnh Trong Tâm Hồn

26-09-2016 882

Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.