Phương pháp sống đạo »

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 33: Cầu Nguyện Và Tin Đã Nhận Được

27-03-2017 1635

Đức Chúa Jêsus phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. (10-53) Tức thì người mù được sáng mắt, và đi theo Đức Chúa Jêsus trên đường

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 32: Cầu Nguyện Phải Xác định

20-03-2017 1646

Đức Chúa Jêsus phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. (10-53) Tức thì người mù được sáng mắt, và đi theo Đức Chúa Jêsus trên đường

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 31: Cầu Xin Chúa Thêm Thợ Gặt

13-03-2017 1748

Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai thợ gặt đến trong đồng lúa của Ngài.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 30: Kiên Trì Cầu Nguyện

06-03-2017 1818

Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh, 6 vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 29: Cầu Xin Thánh Linh

27-02-2017 1770

Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 28: Đức Chúa Trời là Người Cha Rộng Lượng

20-02-2017 1649

Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? 10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 27: Cầu Nguyện Cho Người Khác

13-02-2017 2311

Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 26: Tin cậy Chúa trong thân phận của mình

07-02-2017 1730

Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 25: Kinh Nghiệm Tình Yêu Của Chúa

30-01-2017 1704

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?

Phương Pháp Cầu Nguyện - Bài 24: Tình thương của Chúa

23-01-2017 1623

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?