Ngày 07/02 – Giá Của Sự Nên Thánh

“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn…”(1...

Ngày 06/02 – Sự Thất Vọng Về Thiêng Liêng

“Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy việc xảy...

Ngày 05/02 – Bạn Có Sẵn Sàng Dốc Đổ Lòng Mình Ra Như Một Của Tế Lễ Không?

“Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán…” (2 Ti-mô-thê 4:6) Bạn có...

Ngày 04/02 – Bạn Có Sẵn Sàng Dốc Đổ Lòng Mình Ra Như Một Của Tế Lễ Không?

“Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dâng...

Ngày 03/02 – Sự Uy Nghi Và Cưỡng Bách Của Quyền Năng Ngài

“Tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi…” (2 Cô-rinh-tô 5:14) Sứ đồ Phao-lô...

Ngày 02/02 – Trở Nên “Rác Rến Của Thế Gian”

“Chúng tôi giống như rác rến của thế gian…” (1 Cô-rinh-tô 4:13) Những lời này không...

Ngày 02/01 – Mây Và Tối Tăm

“Mây và tối tăm ở chung quanh Ngài…” (Thi thiên 97:2) Một người chưa được sinh...

Ngày 31/01 – Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời

“Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để...

Ngày 30/01 – Bạn Thấy Được Sự Kêu Gọi Của Mình Không?

“… để riêng ra đặng giảng Tin lành Đức Chúa Trời…” (Rô-ma 1:1) Sự kêu gọi...

Ngày 29/01 – Tình Trạng Khó Xử Của Sự Vâng Lời

“Người sợ không dám thuật sự hiện thấy nầy cho Hê-li”(1 Sa-mu-ên 3:15) Đức Chúa...

Ngày 28/01 – Sao Lại Có Người Thiếu Hiểu Biết Đến Như Thế!

“Lạy Chúa, Chúa là Ai?” (Công vụ các sứ đồ 26:15) “Đức Giê-hô-va dùng tay mạnh...

Ngày 27/01 – Sao Lại Có Người Có Thể Bắt Bớ Chúa Giê-su Đến Thế?

“Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?” (Công vụ các sứ đồ 26:14) Có phải...

Ngày 26/01 – Hãy Nhìn Một Lần Nữa Và Suy Nghĩ

“Đừng vì sự sống mình mà lo…” (Ma-thi-ơ 6:25) Một lời khuyến cáo cần phải được...

Ngày 25/1 – Cái Đặt Tay Quan Trọng

Đọc Kinh Thánh: Khải huyền: 1:12-20 12Tôi quay lại để xem tiếng đã nói với tôi....

Ngày 25/01 – Hãy Nhìn Một Lần Nữa Và Tận Hiến

“Loài cỏ ngoài đồng… mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy...

Ngày 24/01 – Dành Cho Đức Chúa Trời Một Chỗ

“Khi Đức Chúa Trời … vui lòng (Ga-la-ti 1:15) Là đầy tớ của Đức Chúa Trời,...

Ngày 23/01 – Mục Đích Khắc Phục Của Đức Chúa Trời

“Ta đã hiện ra cho ngươi và lập ngươi làm chức việc…” (Công vụ các...

Ngày 22/01 – Được Biến Đổi Bởi Nhìn Xem

“Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như...

Ngày 21/01 – Tôi Có Đang Nhìn Xem Chúa Không?

“Hãy nhìn xem ta và được cứu…” (Ê-sai 45:22) Chúng ta có đang mong đợi Đức...

Ngày 20/01 – Nhớ Lại Điều Đức Chúa Trời Còn Nhớ

“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta còn nhớ về … lòng nhơn từ của ngươi...

Ngày 19/01 – Lòng Bạn Có Luôn Tươi Mới Đối Với Mọi Sự Không?

“Đức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi,...

Ngày 18/01 – Khải Tượng Và Sự Tối Tăm

“Vả, khi mặt trời vừa lặn, thì Áp-ram ngủ mê; nầy một cơn kinh hãi,...

Ngày 17/01 – “Ấy Chính Là Cứu Chúa”

“Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (Giăng 20:28) Chúa Giê-su nói...

Ngày 16/01 – Sự Kêu Gọi Sống Nếp Sống Tự Nhiên

“Khi Đức Chúa Trời … vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi”...

Ngày 15/01 – Tiếng Gọi Của Bản Chất Đức Chúa Trời

“Tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho...