Ngày 01/12 – Sự Trọn Vẹn Của Cơ Đốc Nhân

“Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành...

Ngày 30/11 – Luật Pháp Và Tin Lành

“Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng...

Ngày 29/11 – “Tôi Nay Là Người Thể Nào Là Nhờ Ơn Đức Chúa Trời”

“Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn...

Ngày 28/11 – Quyền Tối Thượng Của Chúa Giê-su Christ

“Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta” (Giăng 16:14) Các phong trào sinh hoạt thiêng...

Ngày 27/11 – Sự Giàu Có Giữa Sự Nghèo Nàn

“nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không” (Rô-ma 3:24) Tin lành của...

Ngày 26/11 – Sự Dâng Hiến Của Sức Mạnh Thiêng Liêng

“thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian...

Ngày 25/11 – Điểm Nhắm Của Sức Mạnh Thuộc Linh

“trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta” (Ga-la-ti...

Ngày 24/11 – Bí Quyết Của Sự Kiên Quyết Thuộc Linh

“Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá...

Ngày 22/11 – Tính Cách Làm Cho Ngăn Trở Của Sự Khinh Dể

“Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi; vì chúng...

Ngày 21/11 – Đơn Sơ Và Sâu Sắc

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì...

Ngày 20/11 – Mọi Việc Đã Được Trọn!

“Con đã làm xong công việc Cha giao cho làm” (Giăng 17:4) Sự chết của Cưú...

Ngày 19/11 – Sự Tha Tội Của Đức Chúa Trời

“Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được tha tội” (Ê-phê-sô 1:7) Hãy cẩn thận về...

Ngày 18/11 – “Khi Ngài đến”

“Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi" (Giăng 16:8) Rất...

Ngày 17/11 – Thắng Lấy Sự Tự Do

“Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Giăng...

Ngày 15/11 – Vẫn Còn Là Tâm Tình Loài Người!

“hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà...

Ngày 16/11 – Mục Đích Đời Đời

“Đức Giê-hô-va phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, thì ta lấy chánh mình...

Ngày 14/11 – Điều Đó “Can Hệ Gì Với Ngươi?”

“Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giê-su rằng: Lạy Chúa, còn người nầy, về sau sẽ ra...

Ngày 13/11 – Khám Phá Kế Hoạch Thiêng Liêng

“Khi đương đi, Đức Giê-hô-va dẫn dắt tôi” (Sáng thế ký 24:27) Chúng ta phải trở...

Ngày 12/11 – Đức Tin Hay Kinh Nghiệm?

“Con Đức Chúa Trời là Đấng yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì...

Ngày 11/11 – Đời Sống Được Thay Đổi

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những...

Ngày 10/11 – Sự Trèo Lên Tuyệt Đỉnh

“Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu”(Sáng thế ký...

Ngày 09/11 – Tình Giao Hữu Với Tin Lành

“kẻ giúp việc đạo Tin lành của Đấng Christ” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:2) Sau khi được nên...

Ngày 08/11 – Công Tác Thánh

“Nay tôi lấy làm vui vẻ về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh...

Ngày 07/11 – Sức Mạnh Của Sự Cầu Nguyện

“Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng;...

Ngày 06/11 – Tính Chất Thánh Chưa Được Khám Phá Của Các Hoàn Cảnh

“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức...