Ngày 23 tháng Năm: Cùng Truyền Giáo Với Chúa

 Ngày 23 tháng Năm Cùng Truyền Giáo Với Chúa Chúa Thánh Linh phán với Phi-líp: “Hãy tiến gần...

Ngày 22 tháng Năm: Cách Tha Thứ Của Thiên Chúa

Ngày 22 tháng Năm Cách Tha Thứ Của Thiên Chúa “Vậy, bây giờ, nạn gươm đao sẽ...

Ngày 21 tháng Năm: Một Sự Khác Biệt Nhận Ra Được

Ngày 21 tháng Năm Một Sự Khác Biệt Nhận Ra Được Khi họ thấy sự bạo dạn...

Ngày 20 tháng Năm: Sự Vâng Phục Từng Bước

Ngày 20 tháng Năm Sự Vâng Phục Từng Bước Sau những việc ấy Ðức Chúa Trời thử...

Ngày 19 tháng Năm: Thực Hiện Những Điều Chỉnh Cần Thiết

Ngày 19 tháng Năm Thực Hiện Những Điều Chỉnh Cần Thiết Ôi ước gì đầu tôi là suối...

Ngày 18 tháng Năm: Cái Giá Người khác Phải Trả

 Cái Giá Người khác Phải Trả Ðứng tại chân thập tự giá của Chúa Giê-su có...

Ngày 17 tháng Năm: GIẢNG DẠY VỚI THẨM QUYỀN

Ngày 17 tháng Năm GIẢNG DẠY VỚI THẨM QUYỀN Người ta lấy làm lạ về sự giảng...

Ngày 16 tháng Năm: Trung Thành Với Điều Không Thể

Trung Thành Với Điều Không Thể Chúa quay qua ông và phán với ông: “Hãy đi, dùng sức...

Ngày 15 tháng Năm: Sắt Mài Sắt

Sắt Mài Sắt Như sắt làm cho sắt bén nhọn thể nào, người làm cho người...

Ngày 14 tháng Năm: Đầy Tớ Của Chúa Giê-xu Christ

Ngày 14 tháng Năm Đầy Tớ Của Chúa Giê-xu Christ “Các ngươi cũng thế, khi các ngươi làm...

Ngày 13 tháng Năm: Cầu Nguyện Sau Những Điểm Cao

Ngày 13 tháng Năm Cầu Nguyện Sau Những Điểm Cao Sau khi Ngài nói lời tạm biệt với...

Ngày 12 tháng Năm: Những Vết Thương Trung Thành

Ngày 12 tháng Năm Những Vết Thương Trung Thành Dù bạn ta làm cho ta bị thương, ấy...

Ngày 11 tháng Năm: Hãy Hướng Mắt Về Chúa

Ngày 11 tháng Năm Hãy hướng mắt về Chúa Môi-sê và A-rôn triệu tập đoàn dân đến...

Ngày 10 tháng Năm: Thành Công Mà Không Có Chúa

Ngày 10 tháng Năm Thành Công Mà Không Có Chúa “Nếu chính Ngài không đi với chúng...

Ngày 9 tháng Năm: NGHĨ TỚI ANH EM MÌNH TRƯỚC

Ngày 9 tháng Năm NGHĨ TỚI ANH EM MÌNH TRƯỚC "Ðừng ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng...

Ngày 8 tháng Năm: Khiến Bạn Sẽ Phải Ngạc Nhiên

Ngày 8 tháng Năm Khiến Bạn Sẽ Phải Ngạc Nhiên “Con chẳng tự mình làm việc gì...

Ngày 7 tháng Năm: Hãy Tiến Lên Và Chiếm Lấy

Ngày 7 tháng Năm  Hãy Tiến Lên Và Chiếm Lấy  “Hãy xem, trước mặt là xứ mà...

Ngày 6 tháng Năm: Thoải Mái Trong Xiềng Xích Ràng Buộc

Ngày 6 tháng Năm  Thoải Mái Trong Xiềng Xích Ràng Buộc Họ nói với hai ông: “Cầu xin CHÚA...

Ngày 5 tháng Năm: TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU

Ðức Chúa Trời phán với Môi-se: “Ta là ÐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU.” Ngài lại phán: “Ngươi...

Ngày 30/4: CHỊU ĐAU KHỔ CHO NGƯỜI KHÁC

Ngày 30 tháng Tư CHỊU ĐAU KHỔ CHO NGƯỜI KHÁC Bây giờ tôi rất vui chịu khổ...

Ngày 29/4: VIỆC MÔN ĐỒ HÓA NGƯỜI THEO CHÚA

Ngày 29 tháng Tư VIỆC MÔN ĐỒ HÓA NGƯỜI THEO CHÚA Chúng tôi rao giảng về Ngài,...

Ngày 26/4: THỎA LÒNG

Ngày 26 tháng Tư THỎA LÒNG Không phải tôi muốn nói đến nhu cầu của tôi, vì tôi...

 Ngày 25/4: Ở TRONG CÂY NHO

 Ngày 25 tháng Tư Ở TRONG CÂY NHO “Ta là cây nho, các ngươi là nhánh; ai ở...

Ngày 24/4: HÃY COI CHỪNG NHỮNG NGƯỜI A-MA-LÉC!

Ngày 24 tháng Tư HÃY COI CHỪNG NHỮNG NGƯỜI A-MA-LÉC! Ông nói: “Vì tay của A-ma-léc đã đưa...

Ngày 23/4: MẠCH NƯỚC SỐNG

Ngày 23 tháng Tư MẠCH NƯỚC SỐNG “Vì dân Ta đã phạm hai tội trọng: Chúng đã lìa...