Ngày 2 tháng Mười TRONG KHI CHÚA GIÊ-XU CẦU NGUYỆN

Bấy giờ khi mọi người đến chịu báp-têm, Chúa Giê-su cũng đến chịu báp-têm. Trong...

Ngày 1 tháng Mười SỰ NHẮC NHỞ ĐAU LÒNG

"Nhưng khi những người Do Thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni-um đến, những người ấy xúi giục...

Suy nguyện Ngày 30 tháng Chín ĐỒNG CẢM VỚI CHÚA

"Nghe xong những lời ấy, A-na-nia ngã xuống và tắt thở. Tất cả những ai...

Suy nguyện ngày 29 tháng chín KHÔNG QUÁ KHÓ!

"Thật ra điều răn này mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay không...

Suy nguyện ngày 28 tháng chín XƯNG TỘI

"Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu nguyện cho nhau, để anh chị em...

Suy nguyện Ngày 27 tháng Chín TRAO MỌI NỖI LO ÂU CHO CHÚA

"Hãy trao mọi nỗi lo âu của mình cho Chúa, vì Ngài luôn chăm sóc...

Suy nguyện Ngày 26 tháng Chín KHÔNG PHẠM TỘI

"Ai tiếp tục ở trong Ngài thì không còn khuynh hướng phạm tội; ai tiếp...

Suy nguyện Ngày 25 tháng Chín TIN CẬY NƠI TÌNH YÊU CỦA CHÚA

"Chúng ta đã biết và tin tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Chúa là...

Suy nguyện Ngày 24 tháng Chín MỘT HIẾN LỄ SỐNG

"Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài...

Suy nguyện Ngày 23 tháng Chín BÁO THÙ

"Anh chị em yêu dấu, xin đừng tự mình báo thù ai, nhưng hãy nhường...

Suy nguyện Ngày 22 tháng Chín CHUẨN BỊ TÂM TRÍ

"Vậy hãy chuẩn bị tâm trí của anh chị em để hành động, hãy tỉnh...

Suy nguyện Ngày 21 tháng Chín NHỮNG CÔNG CỤ

"Cái rìu có thể nào lên mặt với kẻ cầm rìu để chặt chăng? Hay...

Suy nguyện Ngày 20 tháng Chín TẤM LÒNG TRONG SẠCH

Bấy giờ tôi nghe có tiếng Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ...

Suy nguyện Ngày 19 tháng Chín CHO XẤU XA LÀ TỐT LÀNH, TỐT LÀNH LÀ XẤU XA

“Khốn cho các ngươi là những kẻ bảo xấu là tốt, bảo tốt là xấu,...

Suy nguyện ngày 18 tháng chín TIỀM NĂNG LINH THÁNH

“Khi đến Giê-ru-sa-lem, ông cố gắng liên kết với các môn đồ, nhưng ai...

Suy nguyện Ngày 17 tháng Chín VINH QUANG THIÊN CHÚA

"Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống thiêu rụi các của lễ...

Suy nguyện ngày 16 tháng Chín RẤT ĐƯỢC YÊU QUÝ

"Khi ngươi bắt đầu cầu nguyện thì lệnh đã ban ra, và ta đến để...

Suy nguyện Ngày 15 tháng Chín TẤM LÒNG BẰNG THỊT

“Ta sẽ ban cho các ngươi một lòng mới và đặt trong các ngươi một...

Suy nguyện Ngày 14 tháng Chín SỰ SỐNG VÀ ÁNH SÁNG

"Trong Ngài sự sống đã hiện hữu, và sự sống là ánh sáng của nhân...

Suy Nguyện Ngày 13 tháng Chín CẦU NGUYỆN LÀ SỰ CHUẨN BỊ

Ðến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ đang họp nhau tại một chỗ. (Công...

Suy nguyện Ngày 12 tháng Chín KẾ HOẠCH CỦA CHÚA

Vì những người Ngài biết trước, Ngài cũng định trước để trở nên giống như...

Suy nguyện Ngày 11 tháng Chín HÃY ĐI!

“Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ Ta; hãy nhân danh...

Suy nguyện Ngày 10 tháng Chín CHÚA VẪN NHỚ

"Hãy đi và công bố rõ ràng vào tai của Giê-ru-sa-lem rằng, Chúa phán thế...

Suy nguyện Ngày 9 tháng Chín TRỞ LẠI NƠI BẠN ĐÃ THẤT BẠI

Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng con đã đánh cá vất vả suốt đêm và không...

Suy Nguyện Ngày 8 tháng Chín KHÔNG BỊ LẠC MẤT GIỮA ĐÁM ĐÔNG

"Khi Chúa Giê-su đến chỗ đó, Ngài ngước nhìn lên và nói với ông: “Hỡi...