Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục: Huấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Thái Nguyên Và Hà Nội

0
395

Từ ngày 20-23/02/2019, Ủy Ban Cơ đốc Giáo dục – Tổng Hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tổ chức 2 khóa huấn luyện tại Thái Nguyên và Hà Nội  cho 90 Giáo viên Trường Chúa nhật. Với khải tượng đeo đuổi: “Những điều con đã nghe nơi Ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.” (II Ti-mô-thê 2:2)

Qua các khóa huấn luyện, các học viên được sâu nhiệm thêm lời Chúa, được trang bị phương pháp hướng dẫn học Kinh thánh hiệu quả cho tín hữu. Không chỉ học lý thuyết, nhưng các học viên được thực tập các phương pháp học Kinh thánh ngay trong nhóm nhỏ; được trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình hướng dẫn tín hữu học Kinh thánh và được giải đáp tận tình bởi  giảng viên. Lớp học tràn đầy tiếng cười với sự chia sẻ hóm hỉnh nhưng chứa đựng lẽ thật sâu nhiệm của lời Chúa. Ủy ban Cơ đốc Giáo dục ước ao qua các khóa huấn luyện, nhân sự khi trở về Hội thánh địa phương sẽ cậy ơn Chúa để tiếp tục giúp đỡ tín hữu càng ham thích Chúa hơn mỗi ngày.

​Chụp hình lưu niệm của các Giáo viên Trường Chúa nhật tại Thái Nguyên

Khóa huấn luyện tại Hà Nội

Nguồn: Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Hội