Ngày 3 Chuyến Viếng Thăm Được Mong Đợi Từ Lâu

https://open.spotify.com/episode/7lMejcBCKeclgFrQIW3vjV?si=u3kVbJ_HTvm_JUFsOkAtaQ Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì đã thăm viếng và chuộc...

NGÀY 2 Đức Chúa Trời Vĩ Đại Của Ma-Ri

https://open.spotify.com/episode/0F8ZaB7BEVMpOpu6aj1AN8?si=l8nWwPurRGeTwD84UxYxyA Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là...

NGÀY 1 Chuẩn Bị Một Con Đường

NGÀY 1 Chuẩn Bị Một Con Đường Điều Giăng Báp-tít đã làm cho Y-sơ-ra-ên, Mùa Vọng...

Suy Nguyện Ngày 30 tháng Mười Một MỆT MỎI

“Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho...

Ngày 29 tháng Mười Một CƠN ĐAU QUẶN THẮT

"Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là những cơn quặn thắt bắt đầu của...

Suy Nguyện Ngày 28 tháng Mười Một ÂN TỨ KHÍCH LỆ

"Tôi nghĩ cần phải nhờ Ê-páp-rô-đi-tô về với anh chị em trước. Anh ấy là...

Suy Nguyện Ngày 27 tháng Mười Một CHÚA Ở VỚI BẠN

"CHÚA các đạo quân phán thế này: “Trong những ngày ấy mười người từ các...

Suy Nguyện Ngày 26 tháng Mười Một LÃNH TRÁCH NHIỆM

A-đam đáp: “Người nữ Ngài ban để sống với con, nàng đã cho con trái...

Suy Nguyện Ngày 25 tháng Mười Một DẬP TẮT THÁNH LINH

"Ðừng dập tắt Chúa Thánh Linh." (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19) Chúng ta không thể ngăn cản Thiên...

Suy Nguyện Ngày 24 tháng Mười Một KHÔNG DỰA VÀO LỜI NÓI NHƯNG VÀO QUYỀN NĂNG

"Vương quốc Ðức Chúa Trời không dựa vào lời nói, nhưng dựa vào quyền năng."...

Ngày 23 tháng Mười Một RÌNH RẬP TRƯỚC CỬA

"Nếu ngươi có thái độ tốt, Ta há không nhậm lễ vật của ngươi sao?...

Suy Nguyện Ngày 22 tháng Mười Một ĐỨNG VỚI NGƯỜI KHÁC

“Hai người tốt hơn một, vì nếu hai người đều làm việc, lợi tức sẽ...

Suy Nguyện Ngày 21 tháng Mười Một KHI CHÚA BAN PHƯỚC CHO NGƯỜI KHÁC

”Khi Sau-lơ thấy việc gì chàng làm đều cũng thành công, ông đâm ra sợ...

Suy Nguyện Ngày 20 tháng Mười Một PHƯỚC HẠNH TUÔN TRÀN

“Những phước hạnh sau đây sẽ tuôn đổ trên anh chị em và phủ lấy...

Ngày 19 tháng Mười Một LỜI TẠ ƠN

"Một người trong họ, khi thấy mình được chữa lành, liền quay lại, lớn tiếng...

Ngày 18 tháng Mười Một NGỒI BÊN CHÂN CHÚA GIÊ-SU

"Lúc ấy Ma-thê bị chi phối bởi mọi việc phải làm để đãi khách, nên cô...

Ngày 17 tháng Mười Một NGÀY CỦA CHÚA

"Vì chính anh chị em đã biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như...

Suy Nguyện Ngày 16 tháng Mười Một ĐỪNG XÉT ĐOÁN

“Ðừng xét đoán ai để các ngươi khỏi bị xét đoán. Ðừng lên án ai...

Suy Nguyện Ngày 15 tháng Mười Một CƠN GIẬN CỦA NGƯỜI THEO CHÚA

"Anh chị em có quyền giận nhưng không được phạm tội, đừng giận dai cho...

Ngày 14 tháng Mười Một CHÚA LÀ ĐẤNG THÀNH TÍN

"Ðấng đã gọi anh chị em là thành tín, nguyện chính Ngài sẽ thực hiện...

Ngày 13 tháng Mười Một KHÔNG BUỒN NHƯ NGƯỜI KHÁC

"Chúng tôi không muốn anh chị em không biết gì về những người đã ngủ,...

Ngày 12 tháng Mười Một DỰ PHẦN VÀO KẾ HOẠCH LỚN HƠN

"Ngài lại phán: “Ta là Ðức Chúa Trời của tổ tiên ngươi, Ðức Chúa Trời...

Ngày 11 tháng Mười Một MẤT MẠNG SỐNG MÌNH

“Vì ai muốn cứu mạng mình thì sẽ mất, nhưng ai vì cớ Ta mà...

Ngày 10 tháng Mười Một VƯƠN TỚI

"Thưa anh chị em, tôi không nghĩ rằng tôi đã đạt đến đích, nhưng tôi...

Ngày 9 tháng Mười Một SỨC MỚI

"Nhưng những ai trông cậy Chúa sẽ được sức mới; họ sẽ cất cánh bay...