Ngày 18/1/2022: ĐỜI SỐNG MỚI

ĐỜI SỐNG MỚI Vậy nếu ai ở trong Chúa Giê-su Christ thì người ấy là một...

Ngày 17/1/2022: HÃY GIẢI HÒA!

HÃY GIẢI HÒA! “Hãy để của lễ đó trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh...

Ngày 16/1/2022: VIỄN CẢNH VĨNH CỬU CỦA THIÊN CHÚA

VIỄN CẢNH VĨNH CỬU CỦA THIÊN CHÚA “Ta sẽ làm ngươi trở nên một dân lớn. Ta...

Ngày 15/1/2022: ĐƯỢC THÚC GIỤC ĐỂ PHỤNG SỰ

ĐƯỢC THÚC GIỤC ĐỂ PHỤNG SỰ Trong ngày con biểu dương quyền lực, dân tộc con sẽ...

Ngày 14/1/2022: TRANH CHIẾN . . . HAY KỶ LUẬT?

TRANH CHIẾN . . . HAY KỶ LUẬT? Vì Chúa yêu thương ai, Ngài sửa dạy...

Ngày 13/1/2022: LỜI SẮC BÉN CỦA THIÊN CHÚA

LỜI SẮC BÉN CỦA THIÊN CHÚA Vì lời Ðức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc...

Ngày 12/1/2022: CHÌA KHÓA TRONG SỨ MẠNG CỨU CHUỘC CỦA THIÊN CHÚA

CHÌA KHÓA TRONG SỨ MẠNG CỨU CHUỘC CỦA THIÊN CHÚA “. . . để tất cả họ...

Ngày 11/1/2022: GIEO HẠT GIỐNG CÔNG CHÍNH

GIEO HẠT GIỐNG CÔNG CHÍNH Người gieo sự công chính sẽ hưởng được phần thưởng lâu...

Ngày 10/1/2022: KHI CHÚA PHÁN, THÌ MỌI SỰ SẼ NHƯ VẬY

KHI CHÚA PHÁN, THÌ MỌI SỰ SẼ NHƯ VẬY “Những lời đã ra từ miệng Ta...

Ngày 9/1/2022: CẦU NGUYỆN SẼ BIẾT ĐƯỢC LỊCH TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA THIÊN CHÚA

CẦU NGUYỆN SẼ BIẾT ĐƯỢC LỊCH TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA THIÊN CHÚA Sáng hôm sau, khi trời...

Ngày 8/1/2022: PHONG PHÚ KHÔN LƯỜNG

PHONG PHÚ KHÔN LƯỜNG Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Ðấng có thể thực hiện mọi...

Ngày 7/1/2022: CHÚNG TA SỐNG BỞI SỰ MẶC KHẢI

CHÚNG TA SỐNG BỞI SỰ MẶC KHẢI Ðâu không có khải tượng, dân buông tuồng thác...

Ngày 6/1/2022: TINH THẦN THỜ PHƯỢNG

Ngày 6/1/2022: TINH THẦN THỜ PHƯỢNG Nê-hê-mi 8:1-10 1 Bấy giờ, dân sự đều nhóm hiệp như...

Ngày 5/1/2022: CỦA LỄ ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI

Ngày 5/1/2022: CỦA LỄ ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI Rô-ma 12:1 1 Vậy, hỡi anh em, tôi...

Ngày 4/1/2022: ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÁNG CA NGỢI

Ngày 4/1/2022: ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÁNG CA NGỢI Thi Thiên 150:2 2 Hãy ngợi khen Ngài vì...

Ngày 3/1/2022: CÙNG NHAU CA NGỢI CHÚA

Ngày 3/1/2022: CÙNG NHAU CA NGỢI CHÚA Thi Thiên 150:1 1 Phước cho người nào chẳng theo...

Ngày 2/1/2022: ĐƯỢC CHỌN CHO MỘT MỤC ĐÍCH

Ngày 2/1/2022: ĐƯỢC CHỌN CHO MỘT MỤC ĐÍCH Kinh thánh: I Phi-e-rơ 2:9-10 9 Nhưng anh em...

Ngày 1/1/2022: CHỨA CHAN HY VỌNG

Ngày 1/1/2022: CHỨA CHAN HY VỌNG Rô-ma 15:13 13 Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông...

TNHN 31/12: MỌI SỰ ĐÃ HOÀN TẤT!

MỌI SỰ ĐÃ HOÀN TẤT! Khi Chúa Giê-su nhấm giấm xong, Ngài nói: “Mọi sự đã hoàn...

TNHN 30/12: THỨC ĂN

THỨC ĂN Chúa Giê-su nói với họ: “Thức ăn của Ta là làm theo ý muốn...

TNHN 29/12: SỰ THỜ PHƯỢNG THẬT

SỰ THỜ PHƯỢNG THẬT Nhưng giờ đến và bây giờ đã đến, khi những người thờ...

TNHN 28/12: ĐƯỢC CHÚA KHEN

ĐƯỢC CHÚA KHEN Vì không phải ai tự đề cao sẽ được công nhận, nhưng chỉ...

TNHN 27/12: CÙNG MỘT TÂM TÌNH

CÙNG MỘT TÂM TÌNH Anh chị em hãy có cùng một tâm tình như Chúa Giê-su...

TNHN 26/12: KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ

KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ “Bởi vì không việc chi Chúa chẳng làm được.”  Lu-ca 1:37 Thiên...

TNHN 25/12: LỜI CA NGỢI TỰ PHÁT

LỜI CA NGỢI TỰ PHÁT Bấy giờ Ma-ri nói: “Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, tâm...