Ngày 25/09 – Sự “Đi” Cho Sự Giải Hoà

“Ấy vậy khi nào ngươi nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình”(Ma-thi-ơ...

Ngày 24/09 – Sự “Đi” Cho Tình Tương Giao

“Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ”(Ma-thi-ơ...

Ngày 23/09 – Sự “Đi” Cho Sự Chuẩn Bị

“Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ...

Ngày 22/09 – Mục Tiêu Của Người Truyền Giảng

“Đức Chúa Giê-su phán rằng: Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem” (Lu-ca 18:31) Trong đời sống...

Ngày 21/09 – Chủ Và Thầy Của Người Truyền Giảng

“Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật...

Ngày 20/09 – Mục Đích Vốn Định Của Người Truyền Giảng

“Bây giờ, Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm Tôi tớ Ngài từ trong...

Ngày 19/09 – Điều Răn Thiêng Liêng Của Đời Sống

“hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn” (Ma-thi-ơ...

Ngày 18/09 – Bạn Có Đang Tiếp Tục Đi Với Chúa Giê-su Không?

“Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta”...

Ngày 17/09 – Sự Cám Dỗ Của Ngài Và Của Chúng Ta

“Vì chúng ta không có thầy tế lể thượng phẩm chẳng có thể cảm thương...

Ngày 16/09 – Có Điều Gì Tốt Trong Sự Cám Dỗ Không?

“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài...

Ngày 15/09 – Cầu Nguyện Chúa Trong Nơi Kín Đáo

“Khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha...

Ngày 14/09 – Điều Gì Phải Từ Bỏ

“Chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín” (2 Cô-rinh-tô 4:2) Bạn đã “từ...

Ngày 13/09 – Tranh Luận Hay Vâng Lời?

“Lòng thật thà tinh sạch với Đấng Christ.” (2 Cô-rinh-tô 11:3) Sự đơn giản là bí...

Ngày 12/09 – Sau Sự Đầu Phục – Kế Đến Là Gì?

“Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm”...

Ngày 11/09 – Trải Qua Cơn Bối Rối Thuộc Linh

“Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Các ngươi không hiểu điều của mình xin” (Ma-thi-ơ 20:22) Có...

Ngày 10/09 – Vũ Khí Cho Sự Truyền Giảng

“Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chơn cho các ngươi, thì...

Ngày 09/09 – Vũ Khí Của Sự Truyền Giảng

“Ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả” (Giăng 1:48) Thờ Phượng Trong Mỗi Cơ...

Ngày 08/09 – Tự Làm Lấy Một Mình

“bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 10:5) Cương Quyết...

Ngày 07/09 – Tự Làm Lấy Một Mình

“đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu...

Ngày 06/09 – Các Suối Của Ơn Phước

“Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến...

Ngày 05/09 – Những Dòng Sông Của Đời Sống Chảy Vượt Xa

“Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình”...

Ngày 04/09 – Tỉnh Thức Với Giê-su

“Hãy ở đây và tỉnh thức với ta” (Ma-thi-ơ 26:38) “Hãy tỉnh thức với Ta.” Thực...

Ngày 03/09 – Của Ngài!

“Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con” (Giăng 17:6) Một người truyền giảng...

Ngày 02/09 – Dốc Đổ Nước Của Sự Thỏa Mãn

“người từ chối không uống, bèn rảy nước đó ra làm lễ dâng cho ĐỨC...

Ngày 01/09 – Một Đời Sống Của Sự Hy Sinh Trong Sạch Và Thánh Khiết

“Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình”(Giăng...