Ngày 30 tháng Sáu THẤY ĐOÀN DÂN ĐÔNG ĐẢO

Khi thấy những đoàn dân đông, Chúa Giê-su đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống,...

Ngày 29 tháng Sáu MANG ĐỠ GÁNH NẶNG CHO NHAU

Hãy mang gánh nặng chung cho nhau, vì như vậy anh chị em mới làm trọn...

Ngày 28 tháng Sáu Nơi Bạn Cất Giữ Kho Báu 

“Vì của cải các ngươi ở đâu, lòng các ngươi cũng ở đó.” Lu-ca 12:34 Thứ mà bạn...

Ngày 27 tháng Sáu SỰ KIÊU NGẠO SẼ ĐÁNH BẠI BẠN

Kẻ kiêu ngạo gây sỉ nhục cho mình, Nhưng người có tinh thần khiêm tốn kết...

Ngày 26 tháng Sáu Không Chỗ Trách Được

Trong xứ U-xơ có một người tên Gióp. Ông thật là một người trọn vẹn...

Ngày 25 tháng Sáu Phát Triển Việc Rao Giảng Tin Mừng

Ngày 25 tháng Sáu Phát Triển Việc Rao Giảng Tin Mừng Thưa anh chị em, tôi muốn...

Ngày 24 tháng Sáu Hãy Đầy Lòng Thương Xót!

Tại sao ngươi không thương xót đồng bạn của ngươi như ta đã thương xót ngươi? -Ma-thi-ơ...

Ngày 23 tháng Sáu Sự Cao Trọng Trong Vương Quốc

“Vì giữa người ngồi ăn và người hầu bàn, ai là người lớn hơn? Há chẳng...

Ngày 22 tháng Sáu Những Dấu Ấn Tâm linh

Dân Y-sơ-ra-ên làm y như Giô-suê đã truyền. Họ lấy mười hai hòn đá ở...

 Ngày 21 tháng Sáu Sự Đói Khát Tâm Linh

“Rồi đây sẽ đến lúc,” Chúa Hằng Hữu phán, “Ta sẽ sai một nạn đói...

Ngày 20 tháng Sáu KHI CHÚA NÓI ‘KHÔNG’

Ông dùng gươm giết chết Gia-cơ anh của Giăng . . .thấy điều đó làm...

Ngày 19 tháng Sáu CẦU NGUYỆN NHƯNG LẠI KHÔNG TIN

Phi-e-rơ gõ cửa ở ngoài cổng, một cô tớ gái tên là Rô-đa chạy ra...

Ngày 18 tháng Sáu Một Con Đường Xem Ra Chính Đáng

Có một con đường dường như chính đáng cho người ta, Nhưng đến cuối đường mới...

Ngày 17 tháng Sáu A-Ba, Thưa Cha

“Lại vì anh em là con, nên Ðức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con...

Ngày 16 tháng Sáu Thánh Linh Làm Chứng

Chính Chúa Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con...

Bài 166: Quyền năng của Chúa Giê-xu

Đọc Mác 1:21-39 Câu căn bản: Mọi người kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài,...

Ngày 15 tháng Sáu Ảnh Hưởng Của Lòng YÊU Kính CHÚA

Bấy giờ Chúa truyền cho Nô-ê: “Ngươi hãy vào tàu, ngươi và mọi người trong gia...

Ngày 14 tháng Sáu Nô-Ê Bước Đi Với Chúa

Nô-ê lại được ơn trước mặt Chúa . . . Ông là một người trọn vẹn. Nô-ê...

Ngày 13 tháng Sáu Điều Gì Từ Môi Miệng Bạn Nói Ra?

“Nhưng những gì miệng thốt ra là phát xuất từ tấm lòng; chính những điều ấy...

Ngày 12 tháng Sáu Chìa Khoá Vào Nước Thiên Đàng

“Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của vương quốc thiên đàng. Ðiều gì...

Ngày 11 tháng Sáu Bông Trái Thánh Linh

Ngày 11 tháng Sáu Bông Trái Thánh Linh Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui...

Ngày 10 tháng Sáu Nhưng Tôi Và Gia Đình Sẽ Phụng Sự Chúa

Bây giờ nếu anh chị em không muốn thờ Chúa, thì hôm nay hãy chọn lấy...

Ngày 9 tháng Sáu Bị Cám Dỗ Như Chúng Ta

Ngày 9 tháng Sáu Bị Cám Dỗ Như Chúng Ta Vì chính Ngài đã bị cám...

Ngày 8 tháng Sáu Chúa Phán Nhiều Lần Và Nhiều Cách

Ngày 8 tháng Sáu Chúa Phán Nhiều Lần Và Nhiều Cách Thời xưa Ðức Chúa Trời đã...

Ngày 7 tháng Sáu Gieo Rộng Rãi

Ngày 7 tháng Sáu Gieo Rộng Rãi Xin anh chị em nhớ rằng ai gieo ít sẽ...