TNHN 03/08: XIN BAN CHO NHỮNG NGỌN NÚI

XIN BAN CHO NHỮNG NGỌN NÚI “Vậy bây giờ xin ban cho tôi miền cao nguyên...

TNHN 02/08: ĐƯỢC TRAO VÀO TAY BẠN

ĐƯỢC TRAO VÀO TAY BẠN Chúa phán với Giô-suê: “Ðừng sợ chúng, vì Ta sẽ trao...

TNHN 01/08: LÒNG TRUNG THÀNH

LÒNG TRUNG THÀNH “Vì mắt Chúa rảo nhìn khắp đất để làm vững mạnh những ai...

TNHN 31/07: SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA

SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA  “Trọn đời ngươi, không ai có thể chống cự nổi ngươi. Như...

TNHN 30/07: KHÔNG CÒN SỨC MẠNH

KHÔNG CÒN SỨC MẠNH Bấy giờ nàng nói: “Sam-sôn ơi, người Phi-li-tin tấn công anh đó.”...

TNHN 29/07: PHẦN GẤP ĐÔI

  PHẦN GẤP ĐÔI Khi họ đã qua bờ bên kia, Ê-li nói với Ê-li-sê: “Hãy nói...

TNHN 28/07: HÃY ĐẾN GẦN CHÚA

HÃY ĐẾN GẦN CHÚA Hãy đến gần Ðức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh...

TNHN 27/07: HÃY TỪ BỎ SỰ DỐI TRÁ

HÃY TỪ BỎ SỰ DỐI TRÁ Vậy xin anh chị em hãy cởi bỏ sự giả...

TNHN 26/07: CHA TRÊN TRỜI BIẾT RÕ BẠN

CHA TRÊN TRỜI BIẾT RÕ BẠN “Các ngươi đừng làm như họ, vì Cha các ngươi...

TNHN 25/07: SỐNG XỨNG ĐÁNG

SỐNG XỨNG ĐÁNG "Tôi chỉ mong anh chị em sống xứng đáng với Tin Mừng của Chúa...

TNHN 24/07: SỰ KHÁC BIỆT MÀ CUỘC SỐNG BẠN CÓ THỂ THỰC HIỆN

SỰ KHÁC BIỆT MÀ CUỘC SỐNG BẠN CÓ THỂ THỰC HIỆN "Thưa anh chị em của...

TNHN 23/07: BÀY TỎ THIÊN CHÚA QUA ĐỜI SỐNG BẠN

BÀY TỎ THIÊN CHÚA QUA ĐỜI SỐNG BẠN "Hãy nỗ lực để nhận được ơn cứu...

TNHN 22/07: BỊ MÙ BỞI THẦN CỦA ĐỜI NÀY

BỊ MÙ BỞI THẦN CỦA ĐỜI NÀY "Vì thần của đời này đã làm mù tâm...

TNHN 21/07: TÁI SANH

TÁI SINH Chúa Giê-su trả lời: “Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, nếu một người...

TNHN 20/07: SỰ KHỞI XƯỚNG TỪ CHÚA

SỰ KHỞI XƯỚNG TỪ CHÚA Bấy giờ Chúa phán với Áp-ram: “Hãy rời khỏi xứ sở ngươi,...

TNHN 19/07: NHẬN BIẾT CHÚA

NHẬN BIẾT CHÚA Ðức Chúa Trời phán với Môi-se và nói với ông: “Ta là Chúa (YAHWEH). Ta...

TNHN 18/07: NHỮNG ĐIỀU LÒNG BẠN KHAO KHÁT

NHỮNG ĐIỀU LÒNG BẠN KHAO KHÁT "Hãy vui thỏa trong Chúa, Rồi Ngài sẽ ban cho bạn...

TNHN 17/07: NGƯỜI YÊU KÍNH CHÚA ĐƯỢC BIỆT RIÊNG

NGƯỜI YÊU KÍNH CHÚA ĐƯỢC BIỆT RIÊNG "Hãy biết rằng Chúa đã biệt riêng cho Ngài...

TNHN 16/07: CHÚA TÔN TRỌNG NHỮNG AI TÔN KÍNH NGÀI

CHÚA TÔN TRỌNG NHỮNG AI TÔN KÍNH NGÀI “Vì hễ ai tôn kính Ta, Ta sẽ...

TNHN 15/07: CHÚA Ở BÊN PHẢI BẠN

CHÚA Ở BÊN PHẢI BẠN "Tôi hằng để Chúa trước mặt tôi; Vì Ngài ở bên phải...

TNHN 14/07: CHÚA SẼ CHẲNG QUÊN ĐÂU

CHÚA SẼ CHẲNG QUÊN ĐÂU "Có thể nào người mẹ quên con thơ còn bú của...

TNHN 13/07: SỰ BUỒN RẦU THEO Ý CHÚA

SỰ BUỒN RẦU THEO Ý CHÚA “Vì sự đau buồn theo ý Ðức Chúa Trời đưa...

TNHN 12/07: HÃY CHỜ ĐỢI

HÃY CHỜ ĐỢI CHÚA Hãy chờ đợi Chúa. Hãy mạnh mẽ và can đảm lên. Phải,...

TNHN 11/07: NIỀM HY VỌNG VỮNG CHẮC

NIỀM HY VỌNG VỮNG CHẮC “Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về hy vọng...

TNHN 10/07: Sự Cay Đắng

SỰ CAY ĐẮNG Hãy coi chừng, kẻo có ai trật phần ân sủng của Đức Chúa...