Thứ Hai, Tháng Tư 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Nương cậy nơi Chúa

Đọc Giô-suê 1:1-9 1Sau khi Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, con trai của Nun, phụ tá của...

Hợp tác với Thánh Linh

Đọc Ê-phê-sô 4:21-24 21Vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài đúng như chân lý trong Đức Chúa Jêsus. 22Vậy, anh...

Quản lý thời gian

Đọc Châm Ngôn 10:27-32 27Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia tăng ngày tháng, Còn tuổi đời kẻ ác sẽ bị rút ngắn đi. 28Hi vọng của người...

Bắt đầu lại

Đọc Mác 5:24-34 24Đức Chúa Jêsus đi với Giai-ru. Một đoàn người rất đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. 25Trong số đó có một...

Ngăn cản

Đọc Ma-thi-ơ 19:13-15 13Khi ấy người ta đem các con trẻ đến để Ngài đặt tay và cầu nguyện, nhưng các môn đồ quở trách...

Đức khiêm nhường

Đọc Ma-thi-ơ 18:1-6 1Lúc ấy các môn đồ đến hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: “Ai là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên...

Mão triều thiên của sự sống

Đọc Khải Huyền 2:8-11 8“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ rằng: Đây là lời phán của Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng,...

Ca mừng

Đọc  1 Sử ký 15:16-22; 16:4-7 16Đa-vít truyền cho các nhà lãnh đạo người Lê-vi cử trong anh em của họ những người ca hát...

Ý Chúa

Đọc Ê-phê-sô 5:1-20 1Vậy, anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. 2Hãy bước đi...