Thứ Hai, Tháng Bảy 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

HIẾN CHƯƠNG

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1: DANH XƯNG Danh xưng của Hội thánh là: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN BẮC) ĐIỀU 2: GIÁO HIỆU VÀ CON DẤU - Giáo...

CHƯƠNG II TỔ CHỨC

ĐIỀU 9: HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA GIÁO HỘI Tổ chức của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), có hai cấp: Trung ương...

CHƯƠNG III CẤP CƠ SỞ

ĐIỀU 12: QUYỀN CÔNG NHẬN HỘI THÁNH CƠ SỞ VÀ ĐIỂM NHÓM - Quyền công nhận Hội thánh cơ sở thuộc Hội thánh Tin lành...

CHƯƠNG IV TỔNG HỘI

ĐIỀU 27: CÁC HỘI ĐỒNG - ĐẠI HỘI ĐỒNG 1. Đại Hội đồng Tổng hội: Tổ chức bốn (04) năm một lần 2. Hội đồng Bồi...

NỘI QUY GIÁO LUẬT - KỶ LUẬT

CHƯƠNG I ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG GIÁO LUẬT

GIÁO LUẬT HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN BẮC) Lời Mở Đầu Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ...

CHƯƠNG II TỘI PHẠM TÍN LÝ

Điều 1: TỘI PHẠM TÍN LÝ Khi một hay nhiều người hành động trái với tín lý như đã khẳng định trong phần tín lý...

CHƯƠNG III TỘI PHẠM LUÂN LÝ

Điều 3: TỘI BẤT HIẾU (Xuất. 20:10) 1. Chấp sự, Tín hữu vi phạm a) Khi có người phạm tội bất hiếu, thì Quản nhiệm và...

CHƯƠNG IV CÁC TỘI VI PHẠM KHÁC

Điều 6: LÀM HUYÊN NÁO, MẤT TRẬT TỰ 1. Chấp sự, Tín hữu vi phạm a.Trong giờ thờ phượng và các buổi họp của Hội...

GIÁO NGHI

Các Hoạt Động Của Hội Thánh

Thờ Phượng Mục đích Hội Thánh nhóm lại là để phụng sự Đức Chúa Trời Ba Ngôi. - Ba bạn của Đa-ni-ên tuyên bố không...

Các Ngày Đặc Biệt Trong Năm

  Các Ngày Đặc Biệt Tháng Ngày Ngày Cầu Nguyện Đầu Năm 1 Tết Dương Lịch Ngày Viện Thánh Kinh Thần Học 1 Chúa Nhật thứ 2 Ngày MS Hưu Trí Và Quả Phụ...

Giáo Nghi: Lời Tựa

Đức Chúa Trời thành lập Hội Thánh Ngài qua sự chết và sự sống lại của Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ với...

Hướng dẫn về Lễ Tang

Quản Nhiệm Hội Thánh có trách nhiệm đối với tín hữu đau ốm và qua đời. Quản Nhiệm Hội Thánh phải có mặt sớm...

TIỂU SỬ CÁC MỤC SƯ

Bà Giáo Sĩ HOMERA HOMER DIXON

BÀ HOMERA HOMER DIXON (1893 – 1942) NỮ GIÁO SĨ TIỀN PHONG TẠI VIỆT NAM Cách đây khoảng nửa thế kỷ, chính xác hơn là tháng 12...

Giáo Sĩ JOHN DRANGE OLSEN

Giáo Sĩ JOHN DRANGE OLSEN (1893-1954) ` Một trong những người giữ vai trò quan trọng trong công cuộc truyền giáo và xây dựng Hội Thánh Tin...

Giáo sĩ WILLIAM CHARLES CADMAN

Ông bà Giáo sĩ WILLIAM CHARLES CADMAN (1883 – 1948) “TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM, NƯỚC VIỆT NAM LÀ TỔ QUỐC THỨ HAI CỦA TÔI” Để đặt một...

Mục sư LÊ VĂN THÁI

Mục sư LÊ VĂN THÁI (1890 – 1985) Tóm tắt -Mục sư Lê Văn Thái sinh năm 1890 tại làng Văn La, huyện Phú Lộc, tỉnh Quảng...

PHƯƠNG PHÁP SỐNG ĐẠO

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay – Bài 1: Thánh-Linh Là Một Thân Vị

Phần Mở Đầu Bài học này nghiên cứu về công việc của Đức Thánh-linh trong quan điểm của Kinh-thánh. Thánh-linh thật sự không xa lạ...

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay – Bài thứ 2. Thánh-linh làm Báp-tem cho Hội-thánh

Bài thứ 2.  Thánh-linh làm Báp-tem cho Hội-thánh Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng...

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay – Bài thứ 3: Đức Thánh Linh Biến Đổi Cuộc Đời

Bài thứ 3. Đức Thánh Linh Biến Đổi Cuộc Đời Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp...

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay – Bài thứ 4. Thánh-linh là Dấu Ấn của Đức Chúa Trời trên con dân Chúa

Bài thứ 4. Thánh-linh là Dấu Ấn của Đức Chúa Trời  trên con dân Chúa Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ...