Học biết Chúa mỗi ngày »

BÀI 177: Khôn ngoan của ma quỷ

26-10-2018

Nhiều khi con dân Chúa không nhận ra kế hoạch của ma quỷ, mà chỉ tìm lỗi lầm của ...