Phương pháp sống đạo »

BÀI 14: TIÊN TRI Ê-XÊ-CHI-ÊN VÀ SỨ ĐIỆP

23 giờ

Đây là khải tượng về “Bốn Sinh vật”. Mục đích của khải tượng này gồm ...

Học biết Chúa mỗi ngày »

BÀI 136: Vương Quốc Ánh Sáng

23 giờ

Trong phần Kinh Thánh thường được trích đọc vào Lễ Giáng Sinh, tiên tri Ê-sai đã ...