Ngày 27/1 – Tình Thương Chân Thật

Đọc Kinh Thánh:  Giăng 1:14-18 14Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta,...

Ngày 26/1 – Ngôi Lời

Đọc Kinh Thánh: Giăng 1:1-13 1Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa...

Ngày 24/1 – Làm Sao Thật Sự Biết Chúa?

Đọc Kinh Thánh: Ô-sê  4:1-6 1Hỡi con dân Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va Vì Đức...

Ngày 23/1 – Việc Lớn Và Khó

Đọc Kinh Thánh:  Giê-rê-mi 33:1-11 1Trong khi Giê-rê-mi còn bị giam trong sân vệ binh, thì...

Ngày 22/1 – Mười Chữ Quan Trọng

Hôm Nay Là Mùng Một Tết Quý Mão! Xin chúc mừng năm mới với nhiều ơn...

Ngày 21/1 – Đói khát lời Chúa

Đọc Kinh Thánh:A-mốt 8:11-14 11Chúa Giê-hô-va phán: “Nầy những ngày sẽ đến Khi Ta khiến cơn đói...

Ngày 20/1 – Một Nan Đề Ở Phía Sân Sau

Đọc Kinh Thánh: Thẩm phán: 6:25 – 7:25 Câu căn bản: Thẩm phán: 6:25,26 25Cũng trong đêm...

Ngày 19/1 – Vì Sao Chúa Để Cho Trở Ngại Xẩy Ra?

Đọc Kinh Thánh: Thẩm phán (Các Quan xét)  6:11-16 11Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi...

Ngày 18/1 – Tình Thương Nâng Đỡ Gánh Nặng

Đọc Kinh Thánh: Châm ngôn 12:25 25Sự lo âu trong lòng làm cho con người suy...

Ngày 17/1 Bình an lâu bền

Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 4:4-7 4Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói...

Ngày 16/1 Sống với xung khắc

Đọc Kinh Thánh:  Phi-líp 1:27-30 27Điều cốt yếu là anh em phải sống xứng đáng với...

Ngày 15/1 Sức mạnh của áp lực

Đọc Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 4:16-18;  11:22-28 16Vậy nên, chúng tôi không nản lòng, dù con...

Ngày 14/1: Lời khuyên thay đổi tính tình

Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 4:10-20 10Tôi hiện rất vui mừng trong Chúa, vì cuối cùng, anh...

Ngày 13/1: Tính tình có thay đổi được hay không?

Đọc Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8:10 10Nê-hê-mi nói với họ: “Hãy đi ăn đồ ăn béo, uống...

Ngày 12/1: Trở lại ân điển và tiếp tục với niềm vui

Đọc Kinh Thánh:Phi-líp 2: 5-7 5Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jêsus đã...

Ngày 11/01: Một điều quý hơn cả hạnh phúc

Đọc Kinh Thánh: Giăng 15:11;  Gia-cơ 1:2; Hê-bơ-rơ 12:2; 1 Tê-sa-lô-ni-c 1:6; Rô-ma 15:13 11Ta nói...

Ngày 10/01: Đường Cao và đường thấp

Đọc Kinh Thánh: Rô-ma 5:3-5 3Không những thế, chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ...

Ngày 09/01:  Đôi mắt của tâm hồn

Đọc Kinh Thánh: Thi-thiên 32:1-11 1Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình, Được khỏa...

Ngày 08/1: Câu trả lời hay nhất của Chúa

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 :16-21 16Hãy vui mừng mãi mãi, 17cầu nguyện không thôi; 18hãy cảm tạ...

Ngày 07/01: Nếu Chúa đã biết tất cả, sao ta cần cầu nguyện?

Đọc Kinh Thánh: Giăng 14:1-14 1“Lòng các con đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời,...

Ngày 06/02: Chúa trả lời ngay khi ta cầu xin

Đọc Kinh Thánh:  Ê-sai 65: 24 24Ta sẽ nhậm lời họ trước khi họ kêu cầu...

Ngày 05/01 Cầu nguyện và thật sự tương giao với Chúa

Đọc Kinh Thánh:  Thi-thiên 42:1-11 1Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn con mơ ước Chúa Như con...

Ngày 04/01 Qua thung lũng của tử thần

Đọc Kinh Thánh: Thi-thiên 23:1-6 1Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, Tôi sẽ chẳng thiếu thốn...

Ngày 03/01 Ẩn náu trong Lời Chúa

Đọc Kinh Thánh: Thi-thiên 1:1-6 1Phước cho người nào Chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, Chẳng...

Ngày 02/01 Năm Thi ÂN

Đọc Kinh thánh: Lu-ca 4:16-21 16Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài....