Bài 154 – Sự bội đạo

Đọc Kinh Thánh:  2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-3 1Thưa anh em, về sự quang lâm của Chúa chúng...

Bài 153 – Tôn vinh danh Chúa Giê-xu

Đọc Kinh Thánh: 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:11-12 11Vì vậy, chúng tôi luôn cầu nguyện cho anh em,...

Bài 152 – Mặc khải về phán xét của Chúa

Đọc Kinh Thánh:  2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-10 7và cho anh em là những người chịu hoạn nạn...

Bài 151 – Sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời

Đọc Kinh Thánh: 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-6 5Đây là chứng cớ về sự phán xét công minh...

Bài 150 – Khoe khoang tự hào

Đọc Kinh Thánh: 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:4 4Chúng tôi cũng tự hào về anh em trong các...

Bài 149 – Đức tin tăng trưởng

Đọc Kinh Thánh: 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-4 1Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca...

Bài 148 – Lời Chúc Lành

Đọc Kinh Thánh:  1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-28 23Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa...

Bài 147 – Lành và Dữ

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 19-22 19Chớ dập tắt Thánh Linh; 20chớ khinh dể các lời...

Bài 146 – Những Khuyến Cáo Khẩn Cấp

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18 16Hãy vui mừng mãi mãi, 17cầu nguyện không thôi; 18hãy cảm tạ...

Bài 145 – Thương Yêu Chân Thành

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-15 12Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy kính...

Bài 144 – Tránh Ngày Thịnh Nộ

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9-11 9Vì Đức Chúa Trời không định cho chúng ta chịu...

Bài 143 – Ngủ và thức canh

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-8 1Thưa anh em, về thì giờ và thời điểm, thì...

Bài 142 – Chúa trở lại

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lê-ni-ca 4:15-18 15Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói...

Bài 141 – Sự Chết Của Người Tin Chúa

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-14 13Thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không...

Bài 140 – Kêu Gọi Nên Thánh

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 7-12 7Vì Đức Chúa Trời không gọi chúng ta đến...

Bài 139 – Ý Muốn Của Chúa

Đọc Kinh Thánh:1 Tê-sa-lô-ni-ca  4:2-6 2Vì anh em biết những giáo huấn nào mà chúng tôi...

Bài 138 – Sống vui lòng Chúa

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1 1Cuối cùng, thưa anh em, trong Chúa là Đức Chúa...

Bài 137 – Tình Thương Chan Hòa

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:11-13 11Cầu xin chính Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và...

Bài 136 – Thân Quý Trong Đức Tin

Đọc Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-10 6Nhưng nay Ti-mô-thê vừa từ chỗ anh em trở về, đã...

Bài 135 – Thương cảm – Quan tâm – An ủi

Đọc Kinh Thánh:1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-5 1Vì không thể chờ đợi lâu hơn được nên chúng tôi...

Bài 133 – Nổi loạn chống lại Lời Chúa

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:15-16 15những người đã giết Chúa là Đức Chúa Jêsus, giết...

Bài 134 – Mão Triều Hân Hoan

Đọc Kinh Thánh:  1Tê-sa-lô-ni-ca 2:17-20 17Thưa anh em, về phần chúng tôi, tuy xa cách anh...

Bài 132 – Sự tiếp nhận lời Chúa

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-16 13Bởi vậy, chúng tôi không ngớt cảm tạ Đức Chúa...

Bài 131 – Làm cho Chúa vui lòng

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:11-12 11Anh em cũng biết, chúng tôi đã đối xử với...

Bài 130 – Những đòi hỏi của Tin Mừng

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10 9Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi lao...