Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeThông BáoGiải Thích Quyết Định 120 Của Ban Trị Sự Tổng Hội

Giải Thích Quyết Định 120 Của Ban Trị Sự Tổng Hội

THÔNG BÁO

V/v: Phản hồi các cáo buộc và lập luận từ Ban lãnh đạo “Hội Thánh Tin Lành Hà Nội”

Ngày 7/8/2019, Ban Lãnh đạo Hội thánh Tin lành Hà Nội đã cho đăng một số cáo buộc và lập luận giải thích trên trang thông tin điện tử chính thức của Hội thánh về việc kỷ luật ông Bùi Quốc Phong, trong đó có hai nội dung:

1) Vì ông Bùi Quốc Phong không ký vào quyết định giao đất số 02 Ngõ Trạm cho Tổng hội đứng tên.

2) Vì ông Bùi Quốc Phong đã “lên tiếng” trước các vấn đề trong Đại Hội Đồng 35.

Xét thấy cách lập luận và giải thích này khiến người đọc hiểu sai sự việc, Tổng hội có ý kiến như sau:

I. Về việc kỷ luật Ông Bùi Quốc Phong

Từ Đại Hội Đồng 33 (năm 2009), Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) đón nhận nhiều cá nhân theo học các chương trình đào tạo Thần học ở nước ngoài trở về cùng góp phần hầu việc Chúa. Ông Bùi Quốc Phong cũng là một trong những người được sự tin tưởng và giới thiệu của Tổng Hội và được Hội Thánh Tin Lành Hà Nội tín nhiệm, ông được bổ nhiệm làm Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Hà Nội, từ ngày 15/09/2012.

Tuy nhiên, trong vai trò quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Hà Nội, ông Bùi Quốc Phong đã có một số việc làm trái với Hiến Chương, Nội Quy, Giáo Nghi, Kỷ Luật của Giáo Hội. Vì vậy, ngày 9/7/2019, bằng văn bản số 83/QĐ-BTSTH, Ban Trị sự Tổng hội đã ban hành quyết định cảnh cáo, với mục đích nhắc nhở để ông Bùi Quốc Phong nhận thức và sửa đổi những sai phạm của mình để tiếp tục phục vụ Chúa trong tổ chức Hội Thánh.

Sau khi nhận quyết định cảnh cáo, ông Bùi Quốc Phong đã chống đối trực tiếp tại cuộc họp giữa Thường trực Tổng hội vào ngày 11/7/2019 có sự chứng kiến của Ban Chấp sự Hội thánh Tin lành Hà Nội, và bằng văn bản không chấp nhận quyết định trên ký ngày 30/7/2019. Vì vậy, Ban Trị Sự Tổng Hội xét mức độ và tính chất sai phạm của ông Bùi Quốc Phong, đã gây ra sự chia rẽ sâu sắc mối quan hệ giữa Hội thánh Tin lành Hà Nội với Tổng hội, làm cớ vấp phạm và gương xấu cho tín hữu, gây tổn hại đến danh dự Hội thánh Chúa nói chung; Ban Trị sự Tổng hội kỷ luật ông Bùi Quốc Phong theo Quyết định số 120/QĐ-BTSTH, ký ngày 13/08/2019, cách chức chức danh Mục sư và chức vụ Quản nhiệm Hội thánh Tin lành Hà Nội. Quyết định cũng ghi rõ ông Bùi Quốc Phong không còn trong Mục sư đoàn của Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Bắc).

Các sai phạm của ông Bùi Quốc Phong cũng đã được nêu chi tiết trong văn bản số 07/TB-BTSTH, ký ngày 16/08/2019 của Tổng hội gửi tới quý Mục sư, Truyền đạo và các Hội thánh cơ sở trực thuộc Giáo hội. Gồm những sai phạm (tóm tắt):

1. Phủ nhận danh xưng, cơ cấu tổ chức của Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Bắc), nhiều lần bày tỏ thái độ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Tổng hội với Hội thánh cơ sở trực thuộc là Hội thánh Tin lành Hà Nội, công khai cổ động tín hữu trong bài giảng Chúa Nhật 07/04/2019, được đăng tải trên trang mạng của Hội Thánh. Trích nguyên văn: Các Hội Thánh cơ sở này không phải là cấp dưới của một ông tổng ở trên… đừng ai bắt Hội thánh làm cấp dưới của mình… Hội thánh Hà Nội không phải là một chi hội trong một tổ chức nào đó…vân vân.

2. Bội tín cam kết “Tuân thủ theo tinh thần Nội quy, Điều lệ và Giáo nghi của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc)” của ông Bùi Quốc Phong đã hứa trong Đơn Xin Gia Nhập Giáo Hội (đính kèm), gửi Ban Trị sự Tổng hội ngày 10/01/2010.

3. Vi phạm Hiến chương Điều 21 và điều tương ứng trong Nội quy: Không thực hiện theo Hiến chương, Nội quy, Giáo luật, Kỷ luật của Giáo hội… Không phổ biến các công văn, nghị quyết của Ban Trị sự Tổng hội. Vì Ông Bùi Quốc Phong tự cho rằng: “Một số điểm được quy định trong Hiến chương đã không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại” (nêu trong văn bản của Hội Thánh số 28-2019/HTTLHN, đề ngày 30/7/2019).

4. Chỉ đạo không “dâng hiến ít nhất 1/10 tài chính vào ngân quỹ của Tổng Hội” (từ tháng 01-08/2019) được quy định trong Hiến chương; Vượt thẩm quyền về việc phân công truyền đạo sinh thực tập ‘ban Lễ Tiệc Thánh và thẩm quyền chúc phước’ trái với quy định trong Giáo Nghi.

5. Trước khi kỷ luật, theo Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 18, Tổng hội đã ba lần bằng văn bản, mời ông Bùi Quốc Phong gặp để đối thoại và nhắc nhở, nhưng ông từ chối và chỉ gặp theo điều kiện của mình. Sau kỷ luật cảnh cáo, ông Bùi Quốc Phong biến việc kỷ luật cá nhân sang tập thể Hội Thánh Hà Nội bằng việc lôi kéo nhiều người khác chống đối quyết định kỷ luật hàng giáo phẩm của Giáo hội bằng nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt qua văn bản ký ngày 30/07/2019.

6. Phỉ báng Hội thánh Tin lành Việt Nam – miền Bắc, và vu cáo Mục sư Hội trưởng và lãnh đạo Giáo hội. Khi còn là Uỷ viên Ban Trị sự Tổng hội (nhiệm kỳ 34) và là thành viên Chủ toạ đoàn Đại Hội Đồng 35, ông Bùi Quốc Phong đã phổ biến các thông tin nội bộ không theo trình tự như quy định của Hiến chương, gây hoang mang trong Đại Hội Đồng 35 (tháng 10/2017) và tự ý rời khỏi các phiên thảo luận trước khi bế mạc Hội đồng không lý do. Gần đây, khi ông Bùi Quốc Phong còn trong vai trò Quản nhiệm Hội Thánh, đã đồng thuận với ban truyền thông Hội Thánh Hà Nội cho đăng lại các cáo buộc tại Đại Hội Đồng 35. Đi ngược với quyết định cuối cùng của các đại biểu Đại Hội Đồng 35.

Còn về lập luận rằng lý do ông bị kỷ luật là vì không chịu ký giao chủ quyền đất tại số 02 Ngõ Trạm cho Tổng Hội. Xin được làm rõ như sau:  Ngược dòng thời gian, các Hội thánh thuộc địa hạt Bắc phần (toàn miền Bắc) đã họp Hội đồng năm 1955 và thành lập Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Bắc). Tại Hội đồng năm 1963, Mục sư Dương Tự Ấp, Hội trưởng đầu tiên kiêm Quản nhiệm Hội thánh Tin lành Hà Nội, cùng các đại biểu đã đồng thuận lập Bản Điều lệ của Tổng hội. Được kế thừa từ Bản Điều lệ 1936 và hiện giờ là bản Hiến chương 2017. Trong đó có nêu rõ quyền hạn và trách nhiệm của Tổng hội cũng như các Hội Thánh cơ sở trực thuộc.

Ban Trị sự Tổng hội xác nhận từ trước đến nay Tổng hội luôn cùng Hội thánh Tin lành Hà Nội sử dụng hợp pháp khu đất tại số 02 Ngõ Trạm, chưa có một văn bản nào, hoặc yêu cầu ông Bùi Quốc Phong phải ký giấy giao đất cho Tổng hội. Việc không thuận phục kết quả Đại Hội Đồng, thông tin sai lệch, và phổ biến trên truyền thông trong thời điểm này là cố tình làm lạc hướng dư luận về các sai phạm của cá nhân ông Bùi Quốc Phong, nhằm phỉ báng Tổng Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) và vu cáo Mục sư Hội trưởng và lãnh đạo Giáo hội.

II. Về các cáo buộc đã được Đại Hội Đồng 35 giải quyết

Trước hết, theo điều 31 Hiến chương và khoản 1 điều 31 Nội quy “Các đề nghị trình Đại Hội đồng Tổng hội xem xét phải được Ban Chấp sự Hội thánh và Ban Trị sự Tổng hội thông qua một tháng trước khi tổ chức Đại Hội đồng”. Các cáo buộc do ông Bùi Quốc Phong và đoàn đại biểu Hội Thánh Hà Nội bất ngờ đưa ra tại Đại Hội đồng 35 đã vi phạm Hiến chương và Điều lệ. Trong cáo buộc tại Hội Đồng 35, đại biểu Hội đồng đã nghe giải trình các việc sau:

1. Cáo buộc “Sử dụng khoản tiền 1,4 tỷ đồng nhưng không có giấy tờ hoá đơn công khai”

Ông Bùi Quốc Phong trong vai trò Uỷ viên Ban Trị sự Tổng hội đã sử dụng thông tin một chiều, chưa kiểm chứng, bôi nhọ và nhằm mục đích không để các Mục sư lãnh đạo Giáo hội tái ứng cử trong kỳ Đại Hội Đồng 35. Cùng với đoàn đại biểu Hà Nội, ông đã vu cáo, và đề nghị Đại Hội Đồng 35 kỷ luật Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc, Mục sư Hoàng Văn Luân, Mục sư Nguyễn Khắc Mạnh.

Đại Hội Đồng 35 đã lắng nghe giải trình như sau: Giáng sinh 2015, một số ân nhân nhờ tài khoản Tổng hội gửi quà giáng sinh cho thiếu nhi vùng cao trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Số quà này do ân nhân trực tiếp liên hệ với đối tác thực hiện phát quà, sau khi thực hiện xong, theo đúng yêu cầu của ân nhân đã gửi các báo cáo và biên nhận. Phía ân nhân đã kiểm tra, hài lòng và gửi thư cảm ơn. Về phía các Hội Thánh nhận quà, cho đến nay, cũng không có thắc mắc gì.” Tuy nhiên, sau khi có ý kiến về việc “Mục sư Hội Trưởng cho nhờ tài khoản mà không bàn với Ban trị sự Tổng hội”. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc đã nhận khuyết điểm trước Hội Đồng, đồng thời Tổng hội cũng đã yêu cầu đơn vị thực hiện gửi báo cáo.  Kết quả Hội đồng xác nhận không có vi phạm nghiêm trọng, và tiếp tục tiến cử các Mục sư tham gia Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 35.

2. Cáo buộc “Ký bằng loại giỏi cho sinh viên không học tại Trường Kinh Thánh”

Ông Bùi Quốc Phong đã cáo buộc việc này trong buổi họp Ban Trị sự Tổng hội (trước Đại Hội Đồng), và tiếp tục tố cáo điều này trong phiên trù bị Đại Hội Đồng 35. Đề nghị kỷ luật Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Mục sư Phạm Bá Hạnh và Cô Lê Tuyết Thanh đồng thời buộc không cho các vị này ứng cử vào Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 35.

Đại biểu Đại Hội Đồng 35 đã nghe giải trình như sau: “Để trang bị cho các tín hữu sắc tộc vùng cao. Viện thần học ở Thái Lan đã cử người đến Hà Nội hợp tác giúp đào tạo chương trình Cử nhân Thần học cho 14 anh em sắc tộc theo học khoá (2011-2016). Sau khi hoàn tất chương trình, có 12 sinh viên đủ khả năng đóng học phí và được nhận văn bằng. Còn lại 2 sinh viên ở Cao Bằng và ở Bắc Kạn, là hai học viên nghèo không có đủ tiền đóng để được nhận văn bằng, việc có văn bằng sẽ khích lệ và giúp ích rất nhiều để hai tôi tớ Chúa hầu việc Chúa hiệu quả.” Do vậy, Mục sư Hội trưởng kiêm Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Mạc đã đề nghị Viện trưởng viện thần học trên uỷ quyền cho ông cấp văn bằng tương đương cho anh em.

Sau khi có ý kiến thắc mắc về việc cấp bằng sai nguyên tắc, Mục sư Hội trưởng kiêm Hiệu trưởng đã ký quyết định số 34/2017/TTKTHHN-QĐ, ngày 15 tháng 08 năm 2017, về việc thu hồi hai văn bằng trên. Cũng tại Đại Hội Đồng 35, các Mục sư Truyền đạo vùng cao xác nhận việc Mục sư Hội trưởng ký các văn bằng tương tự, để nhờ đó mà hầu việc Chúa được thuận lợi hơn. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc cũng cho biết, ông đã ký văn bằng chứng nhận “đã hoàn tất chương trình bổ túc thần học”, vào ngày 15/12/2011 cho ông Bùi Quốc Phong. Nhờ đó, ông Bùi Quốc Phong được công nhận chức danh để hầu việc Chúa dễ dàng hơn và sau này thuận lợi hơn tại Hội thánh Tin lành Hà Nội. Vì vậy, Đại Hội Đồng 35 đã xem xét và xác nhận không có sai phạm nghiêm trọng và không gây hậu quả.

3. Cáo buộc “cho Mục sư Nguyễn Khắc Mạnh vay tiền lấy lãi”

Ông Bùi Quốc Phong đã tố cáo và yêu cầu: “Đề nghị kỷ luật Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Mục sư Bùi Văn Sản, Mục sư Phùng Quang Huyến và Mục sư Hoàng Văn Luân (các vị trong Ban Giám hiệu trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội). Vì đã cho Mục sư Nguyễn Khắc Mạnh vay tiền lấy lãi”.  Đại Hội Đồng 35 đã lắng nghe giải trình:

Mục sư Nguyễn Khắc Mạnh tốt nghiệp cao học thần học, chuyên ngành Cơ đốc giáo dục từ một trường Kinh Thánh tại Phi-líp-pin và trở về nước. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc Hiệu trưởng trường Kinh thánh Hà Nội đã mời Mục sư Nguyễn Khắc Mạnh phục vụ Chúa tại trường. Sau hai năm, Mục sư Nguyễn Khắc Mạnh có nhu cầu mua một căn nhà. Ông đã trình bày với Ban Giám hiệu Trường để mượn 600 triệu đồng tiền dự phòng của Trường đang gửi tại ngân hàng khi chưa sử dụng, và trả lãi theo như ngân hàng. Ban Giám hiệu Trường gồm Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Mục sư Phùng Quang Huyến, Mục sư Bùi Văn Sản, Mục sư Nguyễn Đức Đồng, và Mục sư Hoàng Văn Luân đã đồng ý cho Mục sư Nguyễn Khắc Mạnh mượn, và số tiền đã được hoàn trả như cam kết.

Đại biểu Hội Đồng xem xét và xác nhận không có sai phạm nghiêm trọng, không gây hậu quả, và thấy việc tố cáo yêu cầu kỷ luật các Mục sư nói trên không phù hợp.

Như Hiến Chương, Đại Hội Đồng là đơn vị giữ thẩm quyền cao nhất của Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc, giữ quyền lập Quy và điều hành của Giáo hội, sau khi lắng nghe các giải trình và đưa ra kết luận không có sai phạm nghiêm trọng, không gây hậu quả. Bên cạnh đó, Đại Hội Đồng 35 cũng xem xét phẩm hạnh của các tôi tớ Chúa và có 2 biểu quyết quan trọng: Biểu quyết 01 “Đại hội đồng đồng ý đề cử Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Mục sư Bùi Văn Sản, Mục sư Nguyễn Đức Đồng, Mục sư Hoàng Văn Luân ứng cử Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 35” và biểu quyết 02 “Đại Hội đồng không đồng ý đề cử Mục sư Bùi Quốc Phong ứng cử Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 35”.

Tổng hội phủ nhận lập luận việc kỷ luật ông Bùi Quốc Phong là “vì không ký giao đất cho Tổng Hội”, và “vì lên tiếng trước những sai phạm nghiêm trọng của một số cá nhân trong Ban Thường trực Tổng hội” và khẳng định ông Bùi Quốc Phong bị kỷ luật là vì cá nhân đã vi phạm các điều phân tích ở trên.

Tổng hội trân trọng thông báo tới quý tôi con Chúa biết để cầu thay cho công việc Chúa chung, và tránh các thông tin một chiều sai trái, phỉ báng Giáo hội của một cá nhân mượn danh “Ban lãnh đạo Hội thánh Tin lành Hà Nội”. Đồng thời yêu cầu Ban Chấp sự Hội Thánh Tin Lành Hà Nội làm rõ trách nhiệm người đã đăng tin trên, gây hậu quả, và cần đính chính trên mạng truyền thông chính thức của Hội Thánh. Nếu cá nhân nào tiếp tục cố tình vi phạm, Tổng hội sẽ thi hành kỷ luật và chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Dưới đây là thông báo và đính kèm đơn xin gia nhập của ông Bùi Quốc Phong:

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN