Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ai Là Tội Nhân?

Đọc Mác 2:13-17

13Đức Chúa Jêsus lại đi về phía biển; cả đám đông đến với Ngài, và Ngài dạy dỗ họ.

14Trên đường đi, Ngài thấy Lê-vi, con A-phê, đang ngồi tại phòng thuế thì phán với ông: “Hãy theo Ta.” Lê-vi đứng dậy đi theo Ngài.

15Đang khi Đức Chúa Jêsus ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thu thuế và kẻ có tội ngồi cùng bàn với Ngài và các môn đồ Ngài, vì trong số đó có nhiều người đã theo Ngài.

16Các thầy thông giáo thuộc phái Pha-ri-si thấy Ngài ăn chung với những kẻ có tội và người thu thuế thì nói với các môn đồ Ngài rằng: “Tại sao Ngài lại ăn chung với phường thu thuế và bọn người tội lỗi?”

17Nghe vậy, Đức Chúa Jêsus nói: “Người mạnh khỏe không cần đến thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội.”

Câu căn bản: Nghe vậy, Đức Chúa Giê-xu nói: ‘Người mạnh khỏe không cần đến thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội.’ (Câu 17).

Suy niệm:  Có người nói rằng: Cơ-đốc-nhân không phải là thánh nhân nhưng là những người được Chúa tha tội.

Lê-vi trong câu chuyện này chính là sứ đồ Ma-thi-ơ tác giả phúc âm Ma-thi-ơ. Lê-vi làm nghề thu thuế, là nghề bị coi là gian tham và tay sai cho đế quốc thống trị La-mã lúc đó.

Sau khi tin Chúa, Lê-vi được Chúa gọi theo Ngài, chắc ông đã về nhà mở tiệc từ giã bè bạn để theo Chúa.

Có nhiều người thu thuế và kẻ có tội ngồi cùng bàn với Chúa và các môn đồ Ngài, vì trong số đó có nhiều người đã theo Chúa.”

Những người đã ăn năn tội và tin nhận Chúa Giê-xu, đều là môn đồ của Chúa, mặc dù trước kia họ là những người thu thuế và phạm tội.

Câu chuyện này cho ta thấy trong đời có hai hạng người: Những người ăn năn tin nhận Chúa và những người chưa ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu. Nói khác đi là những người đã được Chúa cứu và những người chưa tin Chúa.

Các giáo sư Do-thái giáo và những người phê bình Chúa ngồi ăn với kẻ thu thuế và tội nhân, không hay rằng chính họ đang cần ăn năn xưng tội để được tha tội và được cứu.

Câu nói của Chúa Giê-xu là một lời mời gọi mọi người đến với Chúa để được Chúa cứu.

Lời mời gọi đó vẫn truyền rao cho mọi người trong suốt hơn 2000 năm qua. Ai chưa tin nhận Chúa, nên đến hưởng ơn khoan hồng của Chúa.

Nguyễn Sinh

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN