Bài 110: Nương Cậy Nơi Chúa

Bài 110: Nương Cậy Nơi Chúa

Đọc Giô-suê 1:1-9

1Sau khi Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, con trai của Nun, phụ tá của Môi-se, rằng:
2“Môi-se, đầy tớ Ta, đã chết. Bây giờ con và cả dân nầy hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, vào đất mà Ta sắp ban cho dân Y-sơ-ra-ên.
3Bất cứ nơi nào bàn chân các con đạp đến thì Ta ban cho các con, như Ta đã phán với Môi-se.
4Địa phận các con sẽ từ hoang mạc và Li-ban nầy cho đến sông Cái, là sông Ơ-phơ-rát, luôn cả đất của dân Hê-tít cho đến Biển Lớn về hướng mặt trời lặn.
5Trọn đời con sẽ không ai có thể đứng nổi trước mặt con. Ta sẽ ở với con như Ta đã ở với Môi-se; Ta sẽ không lìa con, không bỏ con đâu.
6Hãy mạnh dạn và can đảm vì con sẽ dẫn dân nầy đi nhận lấy đất mà Ta đã thề ban cho tổ phụ họ.
7Hãy mạnh dạn, thật can đảm và cẩn thận làm theo tất cả luật pháp mà Môi-se, đầy tớ Ta, đã truyền cho con; đừng xây qua bên phải hoặc bên trái, để con đi đâu cũng đều được thịnh vượng.
8Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công.
9Chẳng phải Ta đã truyền phán với con sao? Hãy mạnh dạn, can đảm! Chớ run sợ, chớ kinh hãi! Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi.”
Câu căn bản: Trọn đời con sẽ không ai có thể đứng nổi trước mặt con. Ta sẽ ở với con như Ta đã ở với Môi-se; Ta không lìa con, không bỏ con đâu. (Câu 5).

Suy niệm: Bạn phải học cách nương cậy vào Chúa. Đây không phải là chỉ tin Chúa, nhưng hoàn toàn nhờ cậy Ngài, hoàn toàn và tuyệt đối. Khi bạn nương cậy vào một cái gì thì bạn chờ đợi được đỡ nâng. Bạn có thể nương cậy nơi Chúa như vậy chăng?

Nếu bạn nghiên cứu về cuộc đời của Giô-suê, bạn thấy rõ rằng khi nào ông nương cậy vào Chúa thì ông hoàn toàn đắc thắng. Giô-suê 1:5.

Khi nào bạn nghĩ rằng mình không có khả năng làm một công việc nào đó bằng chính sức của mình, thì chưa phải là vấn đề đâu. Hãy nương cậy nơi Chúa, Ngài sẽ ban cho năng lực để làm việc mà Chúa đã truyền cho bạn phải làm. Nỗi lo sợ của bạn sẽ biến mất khi Chúa ở gần bạn. Chúa đã hứa Ngài luôn luôn ở bên cạnh bạn mà!

Một số các bạn nương cậy vào loài người. Cho dù các người ấy là tín đồ, những người ấy không sớm thì muộn, cũng làm các bạn rơi xuống, vì họ chỉ là loài người, và không có người nào là hoàn hảo cả. Không có người nào bạn nương cậy đảm bảo là sẽ luôn luôn ở bên cạnh bạn – dù người ấy là chồng hay vợ hoặc là cha mẹ. Bạn cần một người có thể nâng đỡ bạn. Bạn cần học biết nương cậy vào Chúa.

Châm Ngôn 3:5-7 dạy rằng: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Chúa trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Đừng khôn ngoan theo mt mình: hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác.” Bạn có thể giao thác tương lai cho Chúa và học biết cách nương cậy tuyệt đối nơi Ngài.

Đôi khi chúng ta cũng không muốn nương cậy vào người khác và nghĩ rằng cách dễ nhất là tự tin nơi mình. Câu Kinh Thánh trên đây cho chúng ta biết thái độ đó còn nguy hiểm hơn nữa.

Hãy xét xem trong lĩnh vực nào bạn đang hết lòng nương cậy nơi Chúa?

Nguyễn Sinh