Bài 117: Những Hình Thức Cảm Tạ

Bài 117: Những Hình Thức Cảm Tạ

Đọc Lu-ca 17:11-19

Câu căn bản: Đức Chúa Giê-xu phán: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu?” (Câu 17).

Suy niệm: Trong mùa Cảm Tạ, chúng ta thử xem có bao nhiêu hình thức cảm tạ mà con dân Chúa dâng lên cho Chúa từ xưa đến nay: (Bạn chịu khó đọc nhiều Kinh Thánh một chút nhá.)

1 Sa-mu-ên 31:7-13; 1 Sa-mu-ên 11:1-13. Người thành Gia-be, thuộc Ga-la-át biết ơn Vua Sau-lơ từng đem quân Israel vaô Giu-đa cứu họ khỏi tay Vua Am-môn cách đó khoảng hơn hai năm, đã vượt mọi khó khăn (10 cây số về phía bắc, ngang qua một con suối), lấy xác vua Sau-lơ và Giô-na-than về thiêu và chôn cất. Đó là hình thức biết ơn, dù Sau-lơ đã thất trận và chết.

Lu-ca 7:36-50. Người phụ nữ xấu xa này lấy dầu thơm xức chân Chúa sau khi khóc và nước mắt đổ lên chân Ngài. Đây là việc làm cho chính người đã làm ơn cho mình.

Lu-ca 8:26-39. Người được Chúa đuổi quỷ muốn theo Chúa, nhưng Ngài bảo anh ta về nói cho mọi người biết việc Đức Chúa Trời đã làm cho anh ta.

Lu-ca 18:35-43.  Người mù được sáng mắt đi theo Chúa, ca ngợi quyền năng của Đức Chúa Trời.

Trên đây là một số hình thức biết ơn mà Kinh Thánh ghi lại để dạy ta phải biết ơn, nhất là biết ơn Chúa.

Trong Hội Thánh ngày nay nhiều tín hữu tham gia phục vụ Chúa cũng vì biết ơn Chúa. Những người chăm lo các buổi cầu nguyện chung, lo dạy đạo cho thiếu nhi, phân phát sách đạo cho đồng bào hay đi làm chứng cho Chúa, cũng vì biết ơn Chúa.

Tuy nhiên khi ta nhìn vào số ít những người đi cầu nguyện, hay dạy thiếu nhi, đi chứng đạo hay tham gia công tác y tế xã hội, ta nghe như Chúa hỏi:  Không phải 100 hay 200 người được cứu sao? Còn những người kia đâu???

Bạn thuộc về thiểu số phục vụ Chúa và biết ơn Chúa hay về đám đông chưa kinh nghiệm hạnh phúc vì biết ơn Chúa?

Nguyễn Sinh