Thứ Hai, Tháng Năm 27, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 12: Cầu Nguyện Trong Thử Thách

Bài 12: Cầu Nguyện Trong Thử Thách

Bài 12: Cầu Nguyện Trong Thử Thách

Cô-lô-se 4:2-6

2Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn.

3Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích.

4Cũng xin cầu nguyện để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói.

5Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại, và tận dụng thì giờ.

6Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người.

Lời Chúa trong chương 4 của lá thư thánh Phao-lô viết cho tín hữu tại Cô-lô-se chính là cho chúng ta trong khi bị dịch Covid 19 vây hãm.

Cô-lô-se chương 4 câu 2 dạy:

2Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn.”

Dịch Covid 19 làm cho đất nước trở thành tê liệt, nhưng con dân Chúa không vì vậy mà xao nhãng đọc Kinh Thánh và thành tâm cầu nguyện, tỉnh thức trong khi cầu nguyện và tạ ơn. Con dân Chúa không bị hoàn cảnh chế ngự đến nỗi không thường xuyên tương giao với Chúa và ít cầu nguyện.

Cô-lô-se chương 4 câu 3 dạy thêm:

3Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích.

Covid 19 khiến cho nhà thờ bị đóng cửa, nhưng con dân Chúa cầu nguyện cho Lời Chúa không bị cản trở và ngăn cấm đến với dân Chúa, vì chúng ta cần biết sự mầu nghiệm của Đấng Cứu Thế. Sự mầu nhiệm của Chúa chính là quyền năng siêu việt của Ngài và việc phổ truyền quyền năng ấy.

Cô-lô-se chương 4 câu 4 dạy

4Cũng xin cầu nguyện để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói”

Thánh Phao-lô kêu gọi mọi người cầu nguyện cho ông để ông trình bày đạo Chúa một cách rõ ràng. Con dân Chúa trong hoàn cảnh bế môn tỏa cảng cũng đặc biệt cho lời dạy của Chúa được phổ biến một cách đặc biệt. Qua Zoom hay bằng cách nào khác.

Cô-lô-se chương 4 câu 5 dạy:

5Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại, và tận dụng thì giờ.”

Con dân Chúa sống với đồng bào một cách khôn ngoan, chia sẻ tình thương của Chúa và tận dụng thời giờ để mời họ tin nhận Chúa để có sự sống đời đời chứ không tuyệt vọng trong dịch bệnh.

Cô-lô-se chương 4 câu 6 dạy:

6Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người.

Trong nạn dịch Covid 19 chung quanh chúng ta ai ai cũng lo buồn và tìm cách chống dịch, chính vì vậy mà con dân Chúa cần cẩn trọng khi cư xử với đồng bào. Chúng ta không nên chủ quan nhưng phải mềm mỏng và đối đáp cho phải lẽ để danh Chúa được tôn cao và chân lý được sáng tỏ.

Cầu xin Chúa dùng những câu Kinh Thánh trong thư Cô-lô-se này để khích lệ mọi người.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN