Thứ Hai, Tháng Tư 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 12: Tăng Trưởng Trong Ân Điển Và Sự Hiểu Biết Chúa

Bài 12: Tăng Trưởng Trong Ân Điển Và Sự Hiểu Biết Chúa

Tăng Trưởng Trong Ân Điển Và Sự Hiểu Biết Chúa

Đọc 2 Phi-e-rơ 3:17-18

17Thưa anh em yêu dấu, anh em đã biết trước điều nầy; vậy, hãy thận trọng, kẻo anh em cũng bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những kẻ gian ác đó mà đánh mất lòng kiên quyết của mình.

18Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài, từ nay cho đến đời đời! A-men.

Câu căn bản: Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài, từ nay cho đến đời đời  A-men.

Câu 18.

Suy niệm: Mỗi năm chúng ta chào mừng năm mới cũng chính là lúc chúng ta già đi một tuổi. Nhưng trong niềm tin nơi Chúa, chúng ta phải tăng trưởng, chứ không già nua và cằn cỗi.

Trong phần kết thúc của lá thư thứ hai, sứ đồ Phi-e-rơ căn dặn người đọc mấy điểm sau đây:

  1. Chúng ta là những người được biết trước về ngày tận thế và việc Chúa Giê-xu quang lâm, nên phải tỉnh thức và dè giữ.
  2. Đề phòng về những tuyên truyền của những giáo sư giả mà làm mất lòng tin quyết của mình.
  3. Phải tăng trưởng trong ân điển và trong sự hiểu biết về Chúa và Cứu Chúa Giê-xu.

Thường thì chúng ta không có bài làm trong việc khảo học Kinh thánh. Tuy nhiên, trong thư thứ hai của sứ đồ Phi-e-rơ câu cuối cùng (2 Phi-e-rơ 3:18) ghi rằng:

18Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.

Xin bạn vui lòng đọc lại câu này lần nữa và dành đôi phút suy ngẫm:

Tăng trưởng trong ân điển là gì?

Tăng trưởng trong sự hiểu biết Cứu Chúa Giê-xu là làm gì?

Nếu có thể được, xin vui lòng viết ra các câu trả lời cho hai câu hỏi trên đây, đề ngày vào  và cầu xin Chúa cho mình có thể thực hiện được.

(Bạn có thể xem lại bài khảo học thứ 12 1 Phi-e-rơ 7-11 để thêm ý kiến.)

Tới đây là chấm dứt loạt bài khảo học hai thư của sứ đồ Phi-e-rơ, xin Chúa giúp bạn nhớ những gì mình đã học và áp dụng vào thực tế.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN