Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 144 - Tránh Ngày Thịnh Nộ

Bài 144 – Tránh Ngày Thịnh Nộ

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9-11

9Vì Đức Chúa Trời không định cho chúng ta chịu cơn thịnh nộ, nhưng cho hưởng sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta,

10là Đấng đã chết vì chúng ta để chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được sống với Ngài.

11Vậy, anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau, như anh em vẫn làm.

Suy niệm: Ý định ban đầu của Chúa đối với loài người phạm tội không phải bắt phải chịu trừng phạt do cơn giận của Chúa, nhưng Chúa có chủ ý cứu tất cả do công lao của Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Như thế chúng ta thấy Chúa có kế hoạch cứu nhân loại chứ không phải tiêu diệt.

“Cơn thịnh nộ” có nghĩa là sự đoán phạt của Chúa. Có người hỏi rằng: “Chúa là tình thương thì tại sao Ngài lại nổi cơn thịnh nộ?”

Ta nên nhớ rằng Chúa là tình thương nhưng cũng là toàn thánh, toàn thiện, vì vậy Ngài rất ghê tởm tội ác và không thể nào dung tha hay bỏ qua tội phạm. Yêu thương không có nghĩa là yêu cả tội ác.

Có người lại bảo: “Chúa đã yêu thương, nhưng sao còn có hỏa ngục?” Câu Kinh Thánh này dạy thật rõ: Chúa không có ý định đưa toàn thể nhân loại vào hỏa ngục, nhưng  đã có kế hoạch cứu nhân loại.

Chúa là Đấng ban luật lệ, vì vậy điều kiện được Chúa cứu là phải tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu là phương cách giải quyết vấn đề phạm tội đáng bị trừng phạt của con người và cơn Thịnh nộ của Chúa dành cho những kẻ phạm tội.

Chúng ta thường hay nói: Tin Chúa Giê-xu để  được cứu.  Nhiều người không hiểu được cứu khỏi cái gì.  Đây là được cứu khỏi cơn thịnh nộ, đoán phạt của Chúa dành cho mỗi tội nhân.

Cứu rỗi không phải là sáng kiến của con người, nhưng là kế hoạch của Chúa. Chúa Cứu Thế Giê-xu vì vậy là con đường, là nguồn sống cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài. Vì tin Chúa Giê-xu là người Thượng Đế sai xuống cứu đời thì được cứu.

Việc Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm 10là Đấng đã chết vì chúng ta để chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được sống với Ngài.

Chúa Giê-xu đã chết thay cho mỗi chúng ta. Chúa Giê-xu đã trả thay cho chúng ta một công giá là cái chết. Khi tin nhận Chúa Giê-xu đã chết thay cho mình, chúng ta được tha tội và được giải thoát khỏi án phạt tội. Cái chết của Chúa không phải chỉ là một kinh nghiệm trong lịch sử, cũng không phải thảm kịch xẩy ra cho một cuộc đời tốt lành.

Phần Kinh Thánh hôm nay: Câu 9 nói về mục tiêu của Chúa; câu 10 nói về việc Chúa Giê-xu đã làm và câu 11 nói về nhiệm vụ đối với nhau của người đã tin Chúa.

11Vậy, anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau, như anh em vẫn làm.

Chúng ta tin Chúa không phải chỉ cho phần mình, nhưng cũng vì người khác nữa. Chúng ta cần sống với nhau trong tình thương, nhưng cũng trong việc đào tạo lẫn nhau nữa. Khích lệ và xây dựng là những việc làm thường xuyên. Mọi người coi nhau như cùng thuộc về một thân thể và hết lòng lo cho nhau.

Có người đã đưa ra một loại câu hỏi trắc nghiệm như sau: “Nếu mọi người đều  …..      như tôi, thì Hội Thánh sẽ ra như thế nào?(bạn có thể điền vào chỗ có chấm các việc làm như: cầu nguyện, làm chứng đạo, ăn nói v.v.

Bạn cũng có thể điền vào chỗ có chấm các việc tiêu cực nữa: như Không cầu nguyện như tôi, không học Kinh Thánh như tôi, không dâng tiền như tôi v.v.). Xin Chúa giúp chúng ta sống vui lòng Chúa và được thỏa lòng.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN