Bài 196: Con Đức Chúa Trời

Đọc Mác 15:33-41; Lu-ca 23:44-47.

Câu căn bản: Viên đội trưởng đứng đối diện, thấy Ngài trút hơi thở cuối cùng như vậy thì nói: “Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời !” (Mác 15:39).

Suy niệm:  Viên sĩ quan La-mã chỉ huy đội quân hành quyết tử tội hôm ấy là người nghe rõ nhất những lời tử tội Giê-xu nói ra khi bị hành hình, vì ông ta phải báo cáo cho thống đốc Phi-lát mọi chi tiết về vụ này.

Chúa Giê-xu tay chân bị đinh đóng vào, đầu tuôn máu vì vòng gai quân lính ấn lên, chung quanh một bọn người hung hăng chửi mắng như cho rằng đóng đinh trên thập tự như thế chưa đủ !! Nhưng viên đội trưởng La-mã đó nghe rõ tử tội Giê-xu cầu nguyện:

Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” Thế ra người này cầu nguyện Thượng Đế tha tội cho chính ông ta !! (Lu-ca 23:34).

Viên đội trưởng cũng nghe cuộc đối thoại giữa Giê-xu và tử tội bên phải:

Lạy Giê-xu, khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con !”

Giê-xu đáp: “Thật, ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với Ta trong Pa-ra-đi !”

Thì ra người này là vua của vương quốc Trời mà viên đội trưởng không biết.

Lu-ca tường thuật: “Bấy giờ khắp đất đều tối tăm từ khoảng giữa trưa cho đến ba giờ chiều. Mặt trời trở nên tối; bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi. Chúa Giê-xu kêu lớn lên rằng: ‘Lạy Cha, Con xin giao linh hồn lại trong tay Cha ! ‘ Ngài vừa nói xong thì trút hơi thở cuối cùng.” (Lu-ca 23:44-46). Viên đội trưởng La-mã đứng ngay trước thập giá của Chúa Giê-xu chắc chắn nghe rõ câu nói cuối cùng này. Giăng còn ghi:  “Khi đã nhận lấy giấm, Chúa Giê-xu nói: Mọi việc đã hoàn tất ! Rồi Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn.” (Giăng 19:30).

Khi nghe trực tiếp những lời từ Giê-xu nói kể trên đây, viên đội trưởng La-mã, chỉ huy đội lính hành quyết hôm ấy đã nói: “Thật người này là Con Đức Chúa Trời !” Lu-ca còn thêm:

Thật người này là người công chính !”

Theo truyền thuyết, thì người đội trưởng đó đã tin Chúa. Anh ta đã nghe rõ từng lời Chúa Giê-xu nói khi sắp trút linh hồn, vì chưa bao giờ nghe một tử tội nào nói như thế.

Chưa có tử tội nào xin Thượng Đế là Cha tha tội cho kẻ giết mình,

Chưa tử tội nào dám gọi Thượng Đế là Cha,

và khó hiểu hơn cả là việc mà tử tội Giê-xu nói “Đã xong” hay “đã hoàn tất” là việc gì?

Viên đội trưởng công khai xác nhận: Người này vô tội, là Con đức Thượng Đế.

Sau 20 thế kỷ, đọc lại những câu nói cuối cùng của Chúa Giê-xu trên thập giá, có bao nhiêu người Việt Nam xác nhận rằng: Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã hi sinh trên thập giá, làm xong công việc cứu chuộc tội nhân, và tôi đã tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của tôi !

Nguyễn Sinh