Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 2: Bản Tính Thiên Thượng

Bài 2: Bản Tính Thiên Thượng

Bản Tính Thiên Thượng

Đọc 2 Phi-e-rơ 1:3-4

Câu căn bản: 3Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài.

4Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục, và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng.

Suy niệm: Kinh Thánh Tân ước nhiều lần cho biết rằng khi tin nhận Chúa, chúng ta được tái sinh và làm con của Chúa. Con của Chúa thì phải mang bản tính thiên thượng là bản tính của Chúa.  Hai câu Kinh Thánh hôm nay giúp chúng ta hiểu do đâu mà chúng ta có được bản tính thiên thượng ấy.

Quyền năng Thiên Thượng.  Câu 3. Quyền năng của Đức Chúa Trời hay quyền năng thiên thượng đã ban cho người tin nhận Chúa mọi điều liên quan đến sự sống mới trong Chúa và sứ sống tin kính Chúa.  Chúng ta không sống bằng sức của mình, nhưng bằng năng lực của Chúa.

Chữ quan trọng trong câu 3 là chữ “Nhận Biết”.  Nhận biết Chúa là một kinh nghiệm mà người tin Chúa được quyền năng Chúa dẫn dắt đến.

Biết Chúa tức là gặp gỡ Ngài và kinh nghiệm đời sống với Chúa.

Biết Chúa khác hẳn mọi hiểu biết về tôn giáo hay thần linh, vì Chúa sống trong tâm hồn ta và dạy ta sống vâng phục Ngài. 

Chúng ta được Chúa kêu gọi bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Tức là ánh sáng của Chúa rọi vào cuộc đời ta do tình thương cứu vớt của Ngài mà chúng ta được cứu.  Sau đó cả đời ta là những chuỗi ngày nhận biết Chúa và theo lời dạy của Ngài mà sống cho đến cuối cùng, là lúc gặp Chúa trực tiếp.

Những lời hứa thiên thượng Câu 4. Chúa ban cho con dân Ngài những lời hứa về cơ nghiệp trên trời: (2 Phi-e-rơ 1:3-5) (Xin vui lòng đọc lại các câu Kinh Thánh này).

Áp dụng lời hứa thiên thượng.  Câu 4b.  Nhờ lời hứa và quyền năng thiên thượng mà chúng ta tin Chúa thì được tránh khỏi sự băng hoại trong trần gian do tham dục đưa đến mà được dự phần trong bản tính thiên thượng.  Đây là lý do mà người tin Chúa được gọi là người thánh và Hội Thánh là tập họp những người thánh ở trong cùng một khu vực.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN