Bài 203: Phép lạ đầu tiên

Đọc CVCSĐ 3:1-10

1Bấy giờ, Phi-e-rơ và Giăng cùng lên đền thờ vào buổi cầu nguyện ba giờ chiều.

2Có một người què từ lúc lọt lòng mẹ, hằng ngày được người ta đem đến đặt tại cửa đền thờ, gọi là Cửa Đẹp, để xin tiền những người vào đền thờ.

3Thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp bước vào đền thờ, anh ta xin hai ông bố thí.

4Phi-e-rơ và Giăng nhìn thẳng vào anh rồi nói: “Hãy nhìn vào chúng tôi.”

5Anh chăm chú nhìn hai ông với hi vọng sẽ nhận được chút gì.

6Nhưng Phi-e-rơ nói với anh: “Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ người Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi!”

7Phi-e-rơ nắm tay phải anh và đỡ dậy. Lập tức hai bàn chân và mắt cá anh trở nên cứng vững.

8Anh liền nhảy lên, đứng thẳng và bước đi cùng hai ông vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời.

9Khi tất cả dân chúng thấy anh bước đi và ca ngợi Đức Chúa Trời,

10họ nhận ra chính anh là người đã ngồi tại Cửa Đẹp của đền thờ để xin bố thí thì kinh ngạc và sửng sốt về việc đã xảy đến cho anh.

Câu căn bản: Nhưng Phi-e-rơ nói với anh: “Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ người Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi !” (Câu 6).

Suy niệm:  Người ta nói rằng: Ta không thể cho ai điều mà mình không có.

Người tin Chúa nhiều khi rất nghèo, nhưng vẫn có thể cho người khác điều mà họ luôn luôn có. Sứ đồ Phi-e-rơ có điều đó, và mỗi người tin Chúa đều có như thế, đó là: có quyền năng chữa lành bệnh tật nhân danh Chúa Giê-xu.

Chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, giải cứu mình khỏi tội ác và cho quyền được làm con Đức Chúa Trời. Mác 16:17-18 ghi rằng:

Những người tin sẽ nhận được những dấu lạ này kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; sẽ nói những ngôn ngữ mới; bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành.”

Đây chính là lời tuyên bố của Chúa Giê-xu, người tin Chúa đã từng kinh nghiệm quyền năng của Chúa như thế ngay trên đất nước của chúng ta. Chúng ta hãy cho đồng bào mình điều mà mỗi chúng ta đều có, với đức tin và vì danh Chúa Giê-xu.

Đây chính là đặc quyền mà nhiều người tin Chúa quên hay chưa sử dụng.

Nguyễn Sinh