Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 34 - Bạn Thuộc Thành Phần Nào?

Bài 34 – Bạn Thuộc Thành Phần Nào?

Đọc Kinh Thánh: Giăng 3:13-21

13Chưa từng có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, là Con Người.

14Như Môi-se treo con rắn lên trong hoang mạc thể nào thì Con Người cũng phải bị treo lên thể ấy,

15để ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.

16Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

17Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu.

18Ai tin Con thì không bị kết án đâu, còn ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời.

19Sự kết án đó là như thế nầy: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.

20Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày.

21Nhưng ai làm theo chân lý thì đến với ánh sáng để các việc mình làm trong Đức Chúa Trời được thấy rõ.”

Câu căn bản: 13Chưa từng có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, là Con Người.

Suy niệm: Trong một cuộc thăm dò giữa những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế. Tất cả đều đã nghe nói về Tái Sinh. Một phần ba nói rằng đã nghe nói về Tái Sinh nhưng chưa hiểu là nghĩa gì. Một phần ba thứ hai nói rằng nói rằng đã hiểu Tái Sinh nhưng chưa kinh nghiệm. Một phần ba cuối cùng nói rằng đã hiểu Tái Sinh là gì và đã kinh nghiệm Tái Sinh trong chính đời sống của họ.

Nhiều người trong thành phần thứ ba cuối cùng này đã kinh nghiệm cuộc Tái Sinh sau khi họ tuyên xưng Chúa Cứu Thế là Chúa và Cứu Chúa của đời họ. Trong phần đọc Kinh Thánh hôm nay chúng ta thấy làm sao cuộc Tái Sinh xẩy ra được. Chúa Cứu Thế từ trời đã giáng thế vào đời để chúng ta được Tái Sinh.

Đức Chúa trời thương yêu thế gian đã sai Chúa Giê-xu giáng thế để ai tin nhận Chúa Giê-xu thì được cứu. Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập tự giá làm sinh tế chuộc tội lỗi của nhân loại. Ai tin nhận Chúa Giê-xu thì được ban cho sự sống Vĩnh Hằng.

Người thật sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là người được Tái Sinh. Chúng ta chết con người cũ của mình, đời sống chúng ta Chúa làm chủ, ngự trị. Chúng ta trở thành một người mới. Chúng ta tin nhận Chúa Cứu Thế giáng sinh, chết vì tội ác của nhân loại.

Hơn thế nữa, khi chúng ta tin Chúa, Đức Thánh Linh bảo đảm cho chúng ta rằng chúng ta được thương yêu và được tha thứ.

Khi đem cả lý trí và tâm hồn dâng cho Chúa, chúng bắt đầu một đời sống mới mà sự chết không tiêu diệt được. Một khởi đầu mới cho mỗi chúng ta.

Chúng ta góp gì trong cuộc tái sinh này?

Chúng ta công nhận cuộc khám nghiệm của Chúa Cứu Thế rằng nhu cầu cấp thiết nhất của chúng ta là một khởi đầu mới; nhận lấy sự chữa lành tha thứ cho quá khứ, và tiếp nhận tâm hồn mới, sẵn sàng đón nhận Thánh Linh của Chúa Cứu Thế vào làm chủ.

Xin hỏi bạn lại một lần nữa: Bạn đã được tái sinh chưa, khi nào việc tái sinh xảy ra, kết quả là gì?

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN