Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bài 36: Theo Ý Chúa

Bài 36: Theo Ý Chúa

Đọc Ma-thi-ơ 26:36-46

36Sau đó, Đức Chúa Jêsus với các môn đồ đi đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài bảo họ: “Hãy ngồi đây, trong lúc Ta đi cầu nguyện ở đằng kia.”

37Rồi Ngài đem Phi-e-rơ và hai con trai Xê-bê-đê cùng đi. Ngài bắt đầu đau buồn và bối rối.

38Ngài nói: “Linh hồn Ta đau buồn cho đến chết; các con hãy ở đây và tỉnh thức với Ta.”

39Đi xa hơn một chút, Ngài sấp mặt xuống và cầu nguyện: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con! Dù vậy, không theo ý con, mà theo ý Cha.”

40Ngài trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ, thì nói với Phi-e-rơ rằng: “Thế các con không thức với Ta được một giờ sao?

41Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ. Tâm linh thì tha thiết, mà xác thịt lại yếu đuối.”

42Ngài lại đi lần thứ nhì và cầu nguyện rằng: “Cha ơi! Nếu chén nầy không thể cất đi được mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên.”

43Ngài trở lại, thấy các môn đồ vẫn ngủ, vì mắt họ đã quá đừ.

44Vì vậy, Ngài rời họ, đi cầu nguyện lần thứ ba, và cầu xin y như lời trước.

45Rồi Ngài đến với các môn đồ và nói với họ rằng: “Các con vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi được sao? Kìa, giờ đã đến, Con Người sắp bị phản nộp vào tay kẻ có tội.

46Hãy đứng dậy, chúng ta đi nào! Kìa, kẻ phản Ta đã đến.” 

Câu căn bản: Đi xa hơn một chút, Ngài sấp mặt xuống và cầu nguyện: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con! Dù vậy, không theo ý con mà theo ý Cha.”  Câu 39.

Suy niệm:  Mỗi người muốn được Chúa sử dụng thì phải sẵn sàng từ bỏ các chương trình và các ước muốn của mình để thực hiện ý chỉ của Chúa, theo gương Chúa Giê-xu.

Đôi khi, để Chúa được vinh quang, bạn có thể bị kêu gọi từ bỏ ý chí của mình. Điều này không dễ làm, nhưng không thể làm khác được. Mục đích là phải đem ý chí của mình đặt dưới ý chỉ của Chúa.

Ý chí của Giô-suê phải chăng đã thay đổi nhiều lần quanh thành Giê-ri-cô? Lý luận con người của Giô-suê có chấp nhận nổi việc phải dẫn quân đi vòng như thế không?

Áp-ra-ham trong lòng đâu có muốn hi sinh Y-sác?

Môi-se, lúc tám mươi tuổi đâu có mơ dẫn nguyên một dân tộc ra khỏi Ai-cập trong bốn mươi năm trên hoang mạc thay vì an nghỉ trong tuổi già?

Bản chất con người của Chúa Giê-xu đâu có muốn lên thập tự?

Không, nhưng mỗi vị đã tự đặt mình dưới ý chỉ của Cha trên trời để vinh quang thiên thượng được thể hiện.

Chúa sẽ không đòi hỏi cần thiết phải hi sinh đau đớn. Ngược lại, trong nhiều trường hợp Ngài còn hỗ trợ kế hoạch của ta, tuy nhiên khi Chúa chỉ cho bạn một hướng đi, thì bạn phải đặt chương trình của mình dưới ý Chúa và thưa rằng : “Không theo ý con, mà theo ý Cha”.

Sau mỗi cuộc hi sinh như thế bạn sẽ thấy vinh quang rạng ngời của Chúa.

Bốn bức tường thành Giê-ri-cô đã đổ sập.

Y-sác trở thành cha của dân tộc Israel và

Áp ra-ham được gọi là bạn của Đức Chúa Trời.

Môi-se trở thành nhà giải phóng dân tộc đầy quyền năng và đã trực tiếp nhìn thấy vinh quang của Chúa.

Và ta còn nói gì nữa về Chúa Giê-xu vinh quang ?

Hãy chọn đặt mình dưới ý chỉ của Chúa hôm nay.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, con xin hạ mình trước Chúa và đặt ý chí của con dưới ý chỉ của Ngài.

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN