Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bài 37: Phép Lạ?

 Bài 37: Phép Lạ?

Đọc CVCSĐ 3:11-26

11Trong lúc anh ta đang níu lấy Phi-e-rơ và Giăng, tất cả dân chúng lấy làm kinh ngạc và đổ xô đến với họ tại nơi gọi là hành lang Sa-lô-môn.

12Thấy vậy, Phi-e-rơ liền nói với dân chúng: “Thưa đồng bào Y-sơ-ra-ên, tại sao anh em ngạc nhiên về việc nầy? Sao anh em nhìn chăm chúng tôi như thể chúng tôi đã nhờ quyền năng hay đạo đức riêng của mình mà khiến người nầy đi được?

13Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã tôn vinh đầy tớ Ngài là Đức Chúa Jêsus, Đấng mà anh em đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát trong khi ông ấy có ý định tha Ngài.

14Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà lại xin tha cho mình một kẻ sát nhân.

15Anh em đã giết Chúa của sự sống, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại; chúng tôi là những nhân chứng cho điều đó.

16Chính đức tin trong danh Ngài đã làm cho người mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh. Chính danh Ngài và đức tin nơi Ngài đã khiến người nầy hoàn toàn khỏe mạnh như tất cả anh em đã thấy.

17Thưa anh em, bây giờ tôi biết anh em và những người lãnh đạo của anh em đã làm điều ấy vì thiếu hiểu biết.

18Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách ấy để làm ứng nghiệm lời Ngài đã báo trước qua môi miệng các nhà tiên tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn.

19Vậy, anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bôi,

20hầu cho các thời kỳ tươi mới mà Chúa ban cho sẽ đến, và để Ngài sai Đấng Christ, tức là Đức Chúa Jêsus, Đấng đã được chỉ định trước, đến với anh em.

21Đấng ấy phải được giữ lại trên trời cho đến thời kỳ muôn vật phục hồi, như Đức Chúa Trời đã phán qua miệng các nhà tiên tri thánh từ nghìn xưa.

22Thật vậy, Môi-se có nói: ‘Chúa là Đức Chúa Trời các ngươi sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng tiên tri như ta và các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài phán bảo.

23Nếu ai không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng.’

24Tất cả các nhà tiên tri, từ Sa-mu-ên cho đến các vị kế tiếp, khi nói tiên tri cũng đều rao truyền những ngày nầy.

25Anh em là con cháu của các nhà tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài phán với Áp-ra-ham: ‘Mọi dân tộc trên đất sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước.’

26Đức Chúa Trời đã dấy Đầy Tớ Ngài lên và phái Ngài đến với anh em trước tiên, để ban phước cho anh em bằng cách khiến mỗi người trong anh em lìa bỏ đường lối gian ác của mình.”

Câu căn bản: Vậy anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bôi. Hầu cho các thời kỳ tươi mới mà Chúa ban cho sẽ đến, và để Ngài sai Đấng Christ, tức là Chúa Giê-xu, Đấng đã được chỉ định trước, đến với anh em. (Câu 19-20).

Suy niệm:  Ngày xưa những người tàn tật không được phép vào đền thờ vì vậy mà người què bẩm sinh bốn mươi năm ngồi bên ngoài Cửa Đẹp cho đến khi được Phi-e-rơ nhân danh Chúa chữa cho lành. “Anh liền nhảy lên, đứng thẳng và bước đi cùng hai ông vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời.” (CVCSĐ 3:8).

Sự việc một người què bẩm sinh sau 40 năm được đứng thẳng, vừa đi vừa nhảy vào đền thờ ca ngợi Đức Chúa Trời, đã làm mọi người kinh ngạc và đổ xô đến hành lang Sa-lô-môn để xem.  Nhân đó sứ đồ Phi-e-rơ đã giải thích và cho mọi người biết rằng: “Chính đức tin trong danh Giê-xu đã làm cho người mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh. Chính Danh Ngài và đức tin nơi Ngài đã khiến người này hoàn toàn khỏe mạnh như tất cả anh em đã thấy.” (CVCSĐ 3:16).

Đây là lời giải thích rõ nhất về phép lạ đầu tiên của các Sứ đồ. Từ đó tới nay, thế kỷ 21, nhiều phép lạ cũng đã xẩy ra khi con dân Chúa, ngay cả tại Việt Nam, nhân danh Chúa Giê-xu đặt tay trên những người bệnh hoạn và họ được lành bệnh.

Lời kêu gọi của Sứ đồ Phi-e-rơ trong Câu căn bản hôm nay cũng để kêu gọi những ai thấy và nghe về các phép lạ được tin nhận Chúa Giê-xu để nhận phước lành từ Ngài.

Nguyễn Sinh

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN