Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 57 - Phước Lành Của Cái Chết

Bài 57 – Phước Lành Của Cái Chết

Đọc Kinh Thánh:  Giăng 12:20-26

20Lúc ấy, trong số những người đi lên thờ phượng vào dịp lễ có vài người Hi Lạp.

21Những người nầy đến với Phi-líp, người ở thành Bết-sai-đa thuộc miền Ga-li-lê, và nói rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn gặp Đức Chúa Jêsus.”

22Phi-líp đi nói với Anh-rê; rồi Anh-rê cùng Phi-líp đến thưa với Đức Chúa Jêsus.

23Đức Chúa Jêsus đáp: “Giờ Con Người được tôn vinh đã đến.

24Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều.

25Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.

26Nếu ai phục vụ Ta thì phải theo Ta; và Ta ở đâu, người phục vụ Ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai phục vụ Ta thì Cha Ta sẽ tôn quý người.

Câu căn bản: 24Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều.

Suy niệm:Người Hi-lạp đến Giê-ru-sa-lem sẽ vào nơi gọi là Hành Lang cho dân ngoại. Những người này có lẽ nghe nói về Chúa Giê-xu nên tìm đến để biết thêm về Ngài. Đây là lần đầu tiên dân ngoại muốn gặp Chúa, dấu hiệu về sứ vụ của Chúa đã lan rộng.

Những người này đến gặp Phi-líp vì tên Phi-líp là tên Hi-lạp.

Chúa Giê-xu nói ngay khi nghe người Hi-lạp tìm gặp Ngài: “Giờ Con Người được tôn vinh đã đến.

“Giờ Con người được tôn vinh” chính là giờ lên thập tự giá chịu hi sinh làm sinh tế cứu chuộc nhân loại.

Khi gặp mấy người Hi-lạp Chúa Giê-xu nói đến ba việc:

  1. Cái chết của hạt lúa, đây là luật lệ tự nhiên trong sinh học, nhưng cũng áp dụng cho chính Chúa. Cái chết của Chúa dẫn đến vinh quang, và sự sống của Ngài không phải cho riêng Ngài nhưng là cho người khác.
  2. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho môn đệ của Chúa. Ghét mạng sống mình nghĩa là không vị kỷ, nhưng cam kết và hi sinh cho người khác.
  3. Nguyên tắc thứ ba là phải theo Chúa, cùng Chúa phục vụ dưới sự hướng dẫn của Chúa Cha. Những người ấy sẽ được Chúa Cha tôn quý.

Chúa Giê-xu gọi giờ lên thập giá của Ngài là giờ Con người được tôn vinh. Đây là ý niệm mà loài người không hiểu, cho đến hiện đại, người đời vẫn gọi cái chết của Chúa là sự hành hình khổ nhục, nhưng Đức Chúa Trời và chính Chúa Giê-xu gọi đó là Giờ được tôn vinh, vì từ đó tình thương Chúa Cha đối với nhân loại mới được tỏ ra, sự tha thứ và giải hòa mới được thể hiện và Chúa Cha được vinh danh.

Chúng ta những người hưởng hồng ân của Chúa, biết ơn Ngài, vì nhờ đó chúng ta được hưởng sự sống vĩnh hằng.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN