Bài 86 – Chia sẻ hi vọng

Đọc Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 1:3  và  1 Phi-e-rơ 3:15

3Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hi vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ,

15nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là thánh, là Chúa trong lòng anh em. Luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm hi vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng.

Câu căn bản: 15nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là thánh, là Chúa trong lòng anh em. Luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm hi vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng.

Suy niệm: Chúng ta tin Chúa thì có hi vọng sống, và chúng ta được kêu gọi để chia sẻ hi vọng đó.

Hi vọng của chúng ta xây dựng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu – qua sự chết của Ngài trên thập tự giá và sự sống lại sau ba ngày nằm trong hang mộ. Qua sự chết hi sinh chuộc tội và sự sống lại đắc thắng sự chết và Sa-tan  của Chúa Cứu Thế, chúng ta được thương yêu, tha tội và có sự sống vĩnh hằng.

Vì thế chúng ta tin Chúa có thể sống giữa những hoang mang và bất mãn của cuộc đời, biết rằng:

28Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Rô-ma 8:28.

Chúng ta đã tin nhận Chúa, giao thác cuộc đời trong tay Chúa là Đấng có thể đem lợi ích ngay trong chỗ tội ác, có thể dùng mọi sự cho vinh quang của Ngài và cho sự tăng trưởng của chúng ta, Ngài là Đấng không có gì, hay không ai tác hại được. Đức Chúa Trời có thể khiến việc tàn hại mà nhân loại đã gây ra  nơi Gô-gô-tha cho Chúa Giê-xu, để đem đến cuộc phục sinh khải hoàn, cho chúng ta hi vọng không những về cái chết, mà về cuộc sống ngay hiện tại.

Hi vọng của bạn ra sao, có sống động không? Hi vọng của bạn có đặt ở một nguồn gốc đáng tin cậy không? Niềm tin của bạn có khiến bạn trở thành một người đầy hi vọng, có thể đem hi vọng đến người khác hay không?

Người đời cần thấy hi vọng đã tác động như thế nào cho một cuộc đời. Thế rồi, khi họ hỏi tại sao chúng ta có hi vọng như thế, lúc ấy chúng ta có thể chia sẻ lý do nào thật sự đã đem hi vọng đến cho chúng ta.

Một thánh nhân đã nói rằng: “Nguồn gốc hi vọng của chúng ta là Chúa Cứu Thế khi Ngài ở trần gian, nhưng bằng cớ hi vọng của chúng ta là Chúa Cứu Thế ngự trong tâm hồn bây giờ.”

Nguyễn Sinh