Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 87: Năm Câu Hỏi Của Phao-lô

Bài 87: Năm Câu Hỏi Của Phao-lô

Bài 87: Năm Câu Hỏi Của Phao-lô

Đọc Rô-ma 8:31-39

31Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc nầy? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?
32Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?
33Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn khi mà Đức Chúa Trời là Đấng xưng công chính những người ấy?
34Ai sẽ là người kết án họ khi mà Đấng Christ Jêsus là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta?
35Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo không?
36Như có lời chép:“Vì cớ Chúa mà chúng con bị giết hằng ngày;Chúng con bị coi như chiên đem đi làm thịt.”
37Trái lại, trong mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng.
38Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực,
39chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.

Câu căn bản: Trái lại, trong mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thng. (Câu 37).
Suy niệm: Chúng tôi liệt kê ra năm câu hỏi này và các bạn tìm các câu trả lời:

(Mặc dù trong bản văn có đến tám câu hỏi, chúng ta chỉ đọc 5 câu hỏi chính.)

  1. Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? (31)
  2. Ngài đã không tiếc chính Con mình nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao? (32)
  3. Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn? (33)
  4. Ai sẽ là người kết án họ? (34)
  5. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? (35)

Chúng tôi tin rằng bạn đã đọc các câu hỏi này và cũng đã tìm thấy các câu trả lời, vì đây không phải là các câu thách đố nhưng chỉ để kiểm nghiệm.

Chúng ta khi gặp khó khăn, hãy tìm về các câu hỏi này và trả lời, chúng ta sẽ được an ủi.

Mời bạn đọc lại câu 37 lần nữa và cầu nguyện cảm tạ Chúa.
Trái lại, trong mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN