Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 91 - Thư Phi-líp Bài thứ nhất: Cảm tạ và cầu...

Bài 91 – Thư Phi-líp Bài thứ nhất: Cảm tạ và cầu thay

Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 1:1-11

1Phao-lô và Ti-mô-thê, đầy tớ của Đấng Christ Jêsus, kính gửi toàn thể thánh đồ trong Đấng Christ Jêsus tại thành Phi-líp cùng quý giám mục và chấp sự.

2Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em.

3Mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi.

4Trong mỗi lời cầu nguyện cho tất cả anh em, tôi luôn cầu nguyện với niềm vui mừng,

5vì từ ngày đầu cho đến bây giờ, anh em đã cộng tác với tôi trong việc rao truyền Tin Lành.

6Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jêsus.

7Tôi nghĩ đến tất cả anh em như thế là phải, vì anh em ở trong lòng tôi. Dù khi bị xiềng xích, hoặc lúc bênh vực và biện minh cho Tin Lành, tất cả anh em đều dự phần ân điển đã ban cho tôi.

8Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng tôi thương mến tất cả anh em bằng tình yêu thương của Đấng Christ Jêsus.

9Điều tôi cầu xin, ấy là tình yêu thương của anh em ngày càng gia tăng, cùng với sự hiểu biết và mọi nhận thức sâu sắc,

10giúp anh em phân biệt điều gì là tốt nhất, để trong ngày của Đấng Christ anh em được tinh sạch, không chỗ chê trách,

11được đầy trái công chính bởi Đức Chúa Jêsus Christ để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời.

Chúng ta bắt đầu khảo học Lá Thư của Sứ đồ Phao-lô gởi cho Hội Thánh Phi-líp

(Phi-líp là thành phố thứ nhất của tỉnh Ma-xê-đoan và là thuộc địa của La-mã. Xem Công vụ Các sứ đồ đoạn 16)

Người viết thư: Sứ đồ Phao-lô cùng cộng tác viên là Ti-mô-thê

Những người nhận thư: Các thánh đồ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu nói chung và các Giám Mục và các chấp sự.

Những lời chúc tụng: Ân điển và bình an: hai lời chúc của văn hóa Hi-lạp và Do-thái.

1:3-8  Cảm tạ và khen ngợi:

Sứ đồ Phao-lô thường cầu nguyện cho tín hữu tại Phi-líp.

Câu 5. Hội thánh Phi-líp được khen ngợi vì đã tham gia công tác truyền bá Phúc Âm trong suốt 10 năm.

Câu 6. Việc lành đây là công cuộc cứu chuộc khỏi tội ác và cho được tái tạo.

Câu 7. Đức tin của Hội Thánh Phi-líp được chứng nghiệm qua việc hỗ trợ công việc truyền bá Phúc Âm của Phao-lô.

Câu 8. Sứ đồ Phao-lô thương mến họ bằng tình thương chân thật trong Chúa Giê-xu.

Phần cầu thay:

  1. Tình thương càng ngày càng gia tăng và dư dật hơn.
  2. Sự thông biết và suy hiểu.
  3. Bông trái công chính thánh thiện đến từ Chúa Giê-xu.

Bài học áp dụng:

  1. Đề tài được nói đến trong 11 câu đầu tiên của Thư Phi-líp là Sống Đạo.
  2. Có những việc gì họ công nhận quyền năng của Chúa trong các câu này.

Họ công nhận Chúa là Chủ của họ nên chỉ làm tôi tớ cho Chúa.

Chúa là nguồn ban ân điển và bình an cho họ.

Chúa có chương trình tốt lành cho mỗi con dân Chúa và sẽ hoàn tất.

Sẽ có một ngày Chúa Giê-xu trở lại và họ đều trông mong.

Mục đích chính của sống đạo là làm cho danh Chúa được tôn cao.

  1. Ta có tin những điều họ tin hay không?
  2. Câu hỏi tự xét:

Ta đang ở trong Chúa hay ngoài Chúa?

Ta có tư tưởng, thái độ hay hành động nào xét ra không ở trong Chúa Giê-xu chăng?

Làm thế nào để duy trì yêu mến, tin cậy, vui mừng, hi vọng và ân cần trong Chúa Giê-xu?

Ta đứng vững trong Chúa Giê-xu bằng những cách nào?

Cầu nguyện cảm tạ Chúa về bài học hôm nay.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN