Bài thứ 273 Cái nhìn từ trên trời

Đọc Thi-thiên 33

Câu căn bản: Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống, Ngài nhìn thấy tất cả con cái loài người. (Câu 13).

Suy niệm:  Từ trời Chúa nhìn xuống thế gian và thấy mỗi một người trên đất. Chúa nhìn nhưng không phải như một số người quan niệm, với đôi mắt xa lạ, tàn ác hay thù hằn. Không, Chúa quan tâm đến mỗi chúng ta. Vị trí trên trời cao của Chúa không cản trở Chúa hiểu biết thế nhân hay hành động của Ngài trong nhân thế.

Hoàn toàn ngược lại! Chúa toàn tri tức là biết rõ hết, toàn năng nghĩa là làm được tất cả, toàn tại nghĩa là có mặt khắp nơi cùng một lúc.

Chúa nhìn thấy mỗi người, mỗi ông, mỗi bà, mỗi thanh niên, mỗi thiếu nữ, mỗi bé trai, bé gái, người già hay người trẻ….

Chúa biết tên mỗi người, những nỗi vui, buồn, mỗi tư tưởng trong trí óc mỗi người.  Chúa biết cả số tóc trên đầu mỗi chúng ta (Lu-ca 12:7).

Chúa không bỏ qua người nào. Chúa biết rõ người ấy là ai và còn rõ hơn chính người đó nữa. Còn gì nữa nhỉ?  Còn nỗi đau khổ của con người thì sao? Chúa xót thương và hành động.

Chúa đã thương yêu thế nhân đến nỗi sai Con Một của Ngài vào trần gian, để ai tin nhận Con ấy không bị hư vong mà hưởng sự sống vĩnh hằng.  (Giăng 3:16).

Tác giả Thi-thiên viết: Đức Chúa Trời chúng ta đến và không im lặng đâu !  (Thi-thiên 50:3). Chúa không ở mãi trên trời cao không đoái trông đến những thảm họa, xa lạ với những đau thương của con người chúng ta. Chúa đã vào đời trong con người Giê-xu. Chúa đã bước đi giữa loài người chúng ta, đã cùng chịu đau thương với chúng ta và còn hiến tặng sự cứu chuộc hoàn toàn của Ngài qua sự hi sinh trên thập giá tại Gô-gô-tha ngày xưa.

Cũng từ trên trời, Thượng Đế, Đức Chúa Trời thấy rõ mọi hoàn cảnh của chúng ta. Đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng thấy và biết tất cả. Vì thế qua sự cầu nguyện, bạn có thể trình dâng mọi nỗi lo buồn của mình lên Chúa.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, Chúa nhìn thấy tất cả và Chúa biết rõ con. Chúa không phải là một Thần linh xa vời lãnh cảm nhưng Chúa đã đoái thương con. Chúa ở trên mọi khó khăn của con, và mỗi thử thách con trải qua, vì vậy con quyết tâm tin cậy Chúa.  A-men.

Nguyễn Sinh