Bài thứ 283 Đứng vững trong Chúa

Đọc Phi-líp 1:27-30

Câu căn bản: Vì qua Chúa Cứu Thế (Đấng Christ), anh em đã được ban ơn không phải chỉ để tin Ngài mà thôi, nhưng còn được chịu khổ vì Ngài nữa. Câu 29.

Suy niệm: Người tin Chúa được ví sánh với nhiều hình ảnh, sứ đồ Phao-lô cho rằng mỗi chúng ta đóng vai một chiến binh và phải hăng say chiến đấu. Nói về cuộc chiến tâm linh thì phân đoạn Kinh Thánh này cho ta biết:

  1. Tư cách của chiến binh: “Phải sống xứng đáng với Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu”. Chúng ta là những người đại diện cho Đấng Chân Thiện Mỹ, Đấng Sáng Tạo và Chúa Tể vạn vật, chúng ta cần sống cho xứng đáng để người đời không có lý do nào xúc phạm đến Chúa của chúng ta.  Đây là căn bản khi trở thành người lính chiến cho Chúa.
  2. Chính nghĩa của người lính chiến Chúa Giê-xu: Chính nghĩa của người tin Chúa là Tin Lành hay Phúc Âm. Đây chính là mục đích cuộc vào đời làm người của Chúa Giê-xu. Đó là mạc khải cho nhân loại về tình thương cứu độ, tha thứ và tái tạo của Thượng Đế. Mạc khải đó thể hiện bằng cái chết hi sinh làm sinh tế chuộc tội và cuộc phục sinh của Chúa Giê-xu.
  3. Đứng vững: Người lính bảo vệ phải đứng vững, nghĩa là trong tư thế chiến đấu và rất can đảm. Đứng vững trong Chúa là đang ở thế mạnh. Nhiều người tin Chúa mà không đứng vững, hễ gặp khó khăn là ngã xuống, không chiến đấu và không có can đảm kháng cự. Đứng vững trong câu này còn thêm nghĩa đứng vững cùng với người khác, vì Phao-lô khuyên:”phải đồng tâm chống cự”. Nghĩa là muốn đứng vững thì phải đoàn kết, hòa hợp, cùng một lòng, một tâm chí, một chiến lược.
  4. Cuộc chiến khẳng định là phải đắc thắng: ta được cứu rỗi.
  5. Tin và Chịu khổ. Chịu khổ vì Chúa nghĩa là người tin Chúa xác định chỗ đứng của mình trong chiến tuyến, vì vậy sẽ gặp khó khăn và trở lực.
  6. Cuộc chiến tranh: khi ta tin Chúa là đã tham chiến, vì ta không thuộc về trần gian nữa, nhưng thuộc về Chúa.
  7. Tướng chỉ huy là Chúa Giê-xu.

Áp Dụng: Mỗi người tin Chúa cần xác định rõ chiến tuyến của mình và đứng hẳn về phía Chúa.

Tin Chúa phải hiểu thế nào là đứng vững. Chịu khổ vì Chúa là một nhiệm vụ và vinh hạnh, vì Chúa hi sinh tính mạng vì ta.

Nguyễn Sinh