Bài thứ 330 – Cầu nguyện rất hệ trọng

Đọc Ê-phê-sô 6:14-20

14Vậy, hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính,

15mang giày bằng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an,

16luôn luôn dùng đức tin làm thuẫn; nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ.

17Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.

18Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu nầy, hãy kiên trì, tỉnh thức, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ.

19Cũng xin cầu nguyện cho tôi, để khi tôi mở miệng, Chúa cho tôi sứ điệp, và tôi dạn dĩ công bố sự mầu nhiệm của Tin Lành;

20vì Tin Lành ấy, tôi là sứ giả trong xiềng xích. Xin hãy cầu nguyện để tôi có thể dạn dĩ công bố Tin Lành ấy như tôi phải nói.

Câu căn bản: Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà khẩn nguyện trong Thánh linh. Để đạt mục tiêu nầy, hãy kiên trì, tỉnh thức, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ.  (Câu 18).

Suy niệm: Nếu phân tích kỹ câu căn bản, chúng ta sẽ thấy hàm ý có bốn chữ “mọi” hay “tất cả”:

“Mọi lời khẩn nguyện”; “mọi trường hợp”; “mọi tỉnh thức và kiên trì”: “Mọi hay tất cả các thánh đồ”

Câu Kinh Thánh này dạy ta:

  1. Thường xuyên dâng lên Chúa “mọi lời khẩn nguyện”. Đây là vũ khí của người tin Chúa. Nếu không sử dụng thì thật là dại. Chúa sẵn sàng nghe lời con dân Chúa cầu nguyện, nhưng tại sao ta không cầu nguyện?
  2. Cầu nguyện trong Thánh Linh: đây là cầu nguyện trong hình thức thờ phượng Chúa chứ không phải chỉ đến cầu xin Chúa cho nhu cầu của mình mà thôi.
  3. Cầu nguyện trong tỉnh thức và kiên trì: có người cầu nguyện rất nhanh, người khác mỗi khi cầu nguyện là buồn ngủ, hai thái độ này đều không xứng đáng, trách nào mà cầu nguyện không thấy đáp ứng.
  4. Cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ: dĩ nhiên là phải cầu nguyện cho mình, gia đình mình và những người thân yêu, nhưng đừng quên công việc của Chúa mà mình biết hay quan tâm, lo lắng. Lập ra một danh sách các vấn đề cầu nguyện, và lần lượt dâng lên Chúa từng ngày một.

Hãy theo đúng lời dạy trong câu Kinh Thánh này và áp dụng trong giờ tĩnh nguyện của bạn nếu bạn thật sự muốn được Chúa đáp lời cầu nguyện.

Nguyễn Sinh