Trang chủ Văn Phẩm Cơ Đốc Tiểu Sử Các Mục Sư

Tiểu Sử Các Mục Sư

Giáo Sĩ JOHN DRANGE OLSEN

Mục sư NGUYỄN VĂN BẢNG

Mục sư NGUYỄN HỮU PHIÊN

Mục sư NGUYỄN HẬU NHƯƠNG

Mục sư PHẠM XUÂN THIỀU

Mục sư LÊ VĂN THÁI

Bà Giáo Sĩ HOMERA HOMER DIXON

Mục sư VŨ QUANG HUYÊN

Giáo sĩ WILLIAM CHARLES CADMAN

Lễ Cảm Tạ 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành...

Sáng ngày 28/11/2023. Hội Thánh Tin Lành Khả Cảnh đã long trọng tổ chức lễ cảm tạ 90 năm thành lập Hội Thánh. Tham...